Hlavní navigace

Jaké změny přinesla novela zákona o ochranných známkách?

21. 5. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Jedním z hlavních cílů novely zákona je zjednodušit a sblížit zápis a správu ochranných známek v celé Evropské unii. Jaké novinky novela přináší?

Od 1. ledna 2019 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, v platném znění (dále jen „zákon o ochranných známkách“).

Ta do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici, jejímž hlavním cílem je vytvoření funkčního vnitřního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem (zejména pak malých a středních podnikatelů), prostřednictvím jednoduššího získávání a vyšší ochrany ochranných známek v rámci Evropské unie. 

Novela zákona by tak měla podpořit postupnou harmonizaci práva členských států EU v dané oblasti a přispět ke smývání rozdílů v národních zákonných úpravách týkajících se ochranných známek, čímž by mělo dojít k posílení právní jistoty vlastníků ochranných známek na vnitřním trhu EU. To však zdaleka nejsou všechny důležité změny, které nám novela zákona přinesla.

Podle důvodové zprávy je jedním z hlavních cílů novely zákona zjednodušit a sblížit zápis a správu ochranných známek v celé Evropské unii. Má-li se však zápis a správa ochranných známek napříč Evropskou unií zjednodušit, je nezbytné sjednotit nejen ustanovení hmotného práva, ale také procesní předpisy. Přijetím novely zákona tak došlo nejen k modernizaci systému ochranných známek jako celku, ale i k důležitému pokroku v harmonizačním procesu a přiblížení legislativní úpravy ochranných známek na úrovni jednotlivých členských států s ochranou poskytovanou na úrovni celé EU. 

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Zavedení možnosti zápisu tzv. netradičních ochranných známek

Novela zákona o ochranných známkách však nepřináší jen pokrok v harmonizaci právních předpisů ve známkoprávní oblasti napříč Evropskou unií, nýbrž také další důležité novinky. Vedle dobře známých slovních, obrazových, barevných či prostorových ochranných známek novela do zákona zavádí také zcela nové druhy ochranných známek, které bude možné si nově od ledna 2019 u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovat a jejichž registrace již nebude podmíněna doposud obligatorním požadavkem grafického vyobrazení. 

Novelou zákona o ochranných známkách tak vznikla možnost zápisu i zvukových, pohybových, multimediálních, či dokonce holografických ochranných známek, které jsme v našem právním prostředí doposud vůbec neznali. Tyto ochranné známky se nazývají tzv. netradičními ochrannými známkami.

Psali jsme: I pouhý zvuk či pohyb mohou nově získat ochrannou známku

Před účinností novely zákona o ochranných známkách byla překážkou registrace těchto netradičních ochranných známek nutnost jejich grafického vyjádření. Nyní již však bude možné si jako ochrannou známku zapsat i takové označení, které není způsobilé grafického znázornění, avšak je vyjádřeno způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Například zvuková ochranná známka, která je tvořena výlučně zvukem nebo kombinací zvuků, se vyjádří předložením příslušné audionahrávky, která má být do rejstříku zapsána. Naproti tomu pohybová ochranná známka bude vyjádřena předložením videonahrávky obsahující příslušný pohyb, kterému by měla být poskytnuta patřičná ochrana (ve formě ochranné známky). Dále například multimediální ochranná známka bude zpravidla tvořena kombinací obrazu a zvuku a pro účely jejího zápisu tak bude Úřadu průmyslového vlastnictví předkládán příslušný audio-vizuální záznam. Holografická ochranná známka se bude zpravidla skládat z videonahrávky nebo grafické či fotografické reprodukce, obsahující příslušné náhledy s holografickým efektem.

Mohlo by vás zaujmout: Co vše musí obsahovat společenská smlouva společnosti s ručením omezeným?

Shodnost se starší ochrannou známkou a certifikační ochranná známka

Další důležitou novinkou je zrušení povinnosti Úřadu průmyslového vlastnictví automaticky (z úřední povinnosti) odmítat takové přihlášky ochranných známek, které jsou shodné s již zapsanou ochrannou známkou pro stejné výrobky nebo služby. Od nynějška tak bude na každém vlastníkovi ochranné známky, aby si sám průběžně zjišťoval a monitoroval, zda nedošlo k podání přihlášky k zápisu ochranné známky, která je totožná s jeho vlastní zapsanou ochrannou známkou, a nebude proto už stačit se v tomto směru jednoduše spolehnout na Úřad průmyslového vlastnictví. 

Za účelem zamezení registrace takovéto shodné ochranné známky bude vlastník nucen proti jejímu zápisu podat námitky a domoci se tak právní ochrany prostřednictvím tohoto institutu v námitkovém řízení. V důsledku uvedené změny došlo k přenesení značné míry odpovědnosti na samotné vlastníky ochranných známek, kteří si do budoucna budou muset dávat větší pozor na to, kdo a případně za jakých podmínek se bude pokoušet narušit jejich práva z ochranné známky.

Mohlo by vás zaujmout: Právní novinky, které by neměly uniknout pozornosti podnikatelů v roce 2019

Další nepřehlédnutelnou novinkou novely zákona o ochranných známkách je zavedení tzv. certifikační ochranné známky. Certifikační ochrannou známkou je taková známka, která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost či jiné vlastnosti, od takových výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou. K přihlášce certifikační ochranné známky budou muset být vždy přikládána tzv. pravidla pro užívání certifikační ochranné známky, jejichž přesné náležitosti jsou specifikovány v příloze k zákonu o ochranných známkách.

Novela zákona o ochranných známkách zavádí v rámci transpozice evropské směrnice do české legislativy řadu novinek. Zda bude jejich efekt do budoucna pozitivní, či naopak spíše negativní, ukáže čas, už teď však lze říci s jistotou, že jde o novinky zcela zásadního charakteru, které otevřou řadu nových možností v dané oblasti. Už jen rozšíření o možnosti registrace tzv. netradičních ochranných známek nebo certifikační ochranné známky přináší do této právní oblasti širokou škálu nových institutů, které bude možné v budoucnu využít.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).