Hlavní navigace

Kdy je poplatník povinen k registraci u správce daně?

22. 9. 2009
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Registrační povinnost řeší zákon o správě daní a poplatků a dále zvláštní ustanovení upravující registrační povinnost jednotlivých daní. Právnická nebo fyzická osoba, která získala povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti, případně začala provozovat jinou samostatně výdělečně činnost, je povinna podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně. A to do třiceti dnů ode dne, kdy získala povolení nebo oprávnění. Plátce daně (zaměstnavatel) je povinen podat přihlášku k registraci nejpozději do patnácti dnů od vzniku povinnosti srážet daň nebo zálohy na ni nebo daň vybírat.

Oznamovací povinnost se týká také osob, které mají příjmy z prodeje zemědělských produktů, příjmy z pronájmu, který není podnikatelskou činností podle § 7 zákona o daních z příjmů a spolupracující osoby, které k těmto činnostem nemají povolení nebo oprávnění. Toto oznámení se podává místně příslušnému správci daně na tiskopise „přihláška k registraci“.

Každou změnu údajů je přitom poplatník povinen je správci daně ohlásit do patnácti dnů ode dne, kdy nastala.

Registrační povinnost se naopak netýká osob:

  • u kterých vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost,
  • u kterých je předmětem zdanění jen nemovitost,
  • které mají příjmy jen ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci),
  • které mají jen příjmy, u kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně (srážková daň).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).