Hlavní navigace

Je výhodnější založit s.r.o., nebo podnikat jako fyzická osoba? Víme pro a proti

1. 12. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Začínáte podnikat a nevíte, zda je výhodnější nejprve začít jako živnostník nebo si založit společnost s ručením omezeným? Odpověď není tak jednoduchá.

Obecně však lze říci, že pokud je vaše podnikání založeno primárně na vaší osobě, chcete náklady udržet na minimu a neplánujete v blízké budoucnosti byznys nadměrně rozšiřovat, bude pro vás pravděpodobně lepší volbou živnostenské podnikání. Pokud je pro vás naopak prioritou omezené ručení za závazky nebo možnost v budoucnu změnit či rozšiřovat vedení v případě expanze vašich podnikatelských aktivit, bude pro vás výhodnější založit společnost.

Způsob ručení za závazky

Mezi podnikáním na základě živnosti nebo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným je jeden principiální rozdíl, kterým je způsob ručení za závazky. Společníci společnosti s ručením omezeným ručí svým soukromým majetkem společně a nerozdílně (solidárně) jen do výše svých nesplacených vkladů. To znamená, že jsou-li všechny vklady společníků splaceny, ručí za dluhy jen společnost do výše svého základního kapitálu. Jelikož minimální zákonná výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je dnes jen 1 Kč, podstata omezeného ručení společnosti bývá často bohužel už jen symbolická.

Čtěte také: O založení firmy s kapitálem 1 koruna je zájem. Připomínáme, co je k tomu třeba

Na druhou stranu, podnikající fyzické osoby (živnostníci) ručí za své závazky neomezeně celým svým majetkem, což je ve srovnání se společností s ručením omezeným samozřejmě velký handicap a současně i jeden z největších nedostatků tohoto způsobu podnikání. V případě zadlužení tak živnostník není chráněn omezeným ručením tak, aby jeho odpovědnost vůči věřitelům byla omezena, ve srovnání se společníkem společnosti s ručením omezeným. Věřitelé se proto mohou domáhat uspokojení na veškerém jeho majetku, což může být zejména pro začínající podnikatele velkým vykřičníkem a silným argumentem pro to, aby začali podnikat prostřednictvím „eseróčka“. Přesto, že náklady na založení a následné vedení společnosti jsou bezesporu vyšší.

Co je jednodušší, méně nákladné a časově náročné?

Naopak silným argumentem pro začínající podnikatele ve prospěch živnostenského oprávnění je jeho velmi snadné a administrativně nenáročné zřízení. Pro zřízení například živnosti volné fyzické osobě, která bude mít sídlo podnikání v místě svého bydliště, v zásadě stačí jen vyplnit formulář a zaplatit správní poplatek, což je ve srovnání se založením společnosti procházka růžovým sadem. Administrativa založení společnosti je rozhodně časově náročnější a komplikovanější než u živnosti. Ovšem ani založení společnosti není tak složité, jak by se mohlo zdát, a to i přesto, že v určité fázi budete s největší pravděpodobností potřebovat pomoc advokáta.

Pro založení a vznik společnosti s ručením omezeným je většinou nutné získat nejen živnostenské oprávnění, ale zajistit rovněž soupis zakladatelské listiny (u jednoho zakladatele) nebo společenské smlouvy (u více zakladatelů) ve formě notářského zápisu, získat souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti, zaregistrovat se u příslušných úřadů, založit společnosti bankovní účet ke splacení peněžitých vkladů a v neposlední řadě společnost zapsat do obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným má jakožto právnická osoba také povinnost zřízení datové schránky, kterou je potřeba obhospodařovat a komunikovat jejím prostřednictvím s příslušnými úřady (jako např. finančním úřadem).

Čtěte více: Chcete rozjet vlastní podnikání? Čtěte návod, jak založit firmu krok za krokem

Pro založení živnosti většina z výše zmíněné administrativy odpadá, a proto i její zřízení je zpravidla otázkou několika dnů, ve srovnání se založením společnosti s ručením omezeným, kdy celý proces trvá přinejmenším několik týdnů. Živnostníci si také nemusí ze zákona zřizovat datovou schránku a nemusí rovněž řešit s tím související administrativu. Co se týče nákladů na založení, u živnosti se pohybujeme v řádech tisíců (např. správní poplatek za ohlášení živnosti volné činí 1000 Kč), u společnosti s ručením omezeným už spíše v řádech deseti tisíců, zejména pokud vám společnost bude zakládat advokát nebo specializovaná firma.

Nesmíme však zapomínat ani na proces případného ukončení podnikatelské činnosti, kde velkou nevýhodou společnosti s ručením omezeným je opět mnohem složitější a nákladnější proces jejího zrušení, který většinou probíhá za asistence likvidátora nebo insolvenčního správce, což u živnosti opět odpadá a administrativní náročnost i nákladnost je v tomto směru tak podstatně nižší.

Daně, účetnictví a další otázky

Výhodou podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným je bezesporu možnost lepší daňové optimalizace. Živnostníci ovšem zase mohou těžit z využívání daňových paušálů a nemají ani zákonnou povinnost vedení podvojného účetnictví, na rozdíl od právnických osob. Tuto povinnost společnost s ručením omezeným samozřejmě má a vést účetnictví formou podvojného účetnictví ze zákona musí.

Z obchodní perspektivy je nicméně existence právnické osoby prestižnějším způsobem prezentace vůči stávajícím nebo potenciálním klientům či obchodním partnerům a právnická osoba působí v očích těchto osob serióznějším a profesionálnějším dojmem. Toto samozřejmě může mít pozitivní dopady i na obchodní vztahy a úspěšnost při získávání nových zakázek. Oddělená právní osobnost zároveň umožňuje jednat a nabývat majetek jménem společnosti nebo budovat její historii a dobré jméno, které přetrvává bez ohledu na změny jejích společníků nebo statutárních orgánů.

Jak se tedy rozhodnout?

Přesto, že živnostenské podnikání je výhodné hlavně pro začínající podnikatele s omezenými prostředky, čím dál tím častěji lidé pro svou podnikatelskou činnost volí právě společnost s ručením omezeným. Jednak z toho důvodu, že náklady na její založení se neustále snižují, avšak výhody oddělené právní osobnosti nebo omezeného ručení zůstávají. Záleží ovšem především na potřebách a preferencích každého a finální rozhodnutí se tak bude vždy odvíjet od konkrétních okolností daného případu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).