Hlavní navigace

Jednoduchý návod na vyplnění daňového přiznání zaměstnancem

26. 2. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zaměstnanci podávají daňové přiznání z nejrůznějších důvodů. Například se jedná o souběžné příjmy, dohody o provedení práce nebo uplatnění úroků z hypoték.

Vyplnění daňového přiznání není vůbec složité. Zejména s pomocí zjednodušeného elektronického formuláře, který vyplní řadu položek automaticky. 

Pokud zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání, může použít čtyřstránkový formulář daňového přiznání, ale postačí i zjednodušené dvoustránkové. Za předpokladu, že má pouze příjmy ze závislé činnosti.

Připravíme si podklady pro přiznání

TIP: Využijte pro podání daňového přiznání interaktivní šablony pro MS Excel

Každý zaměstnanec, který nemůže nebo nechce žádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daní, potřebuje k daňovému přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech. Bude se jednat o příjmy od zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů, ze kterých byla sražena zálohová daň. Nemusí se jednat jen o zaměstnavatele. Zálohové dani podléhají například náhrady ušlého výdělku od pojišťovny po dobu dočasné pracovní neschopnosti způsobené pracovním úrazem. Rovněž odměny zastupitelů, odměny člena okrskové volební komise, svědečné od soudu a další příjmy, ze kterých byla v roce 2017 sražena zálohová daň.

Zaměstnanci si mohou do svého daňového přiznání zahrnout i odměny z dohod o provedení práce do 10 000 korun zdaněné srážkovou daní (daň vybíraná zvláštní sazbou). Nejedná se o povinnost, ale možnost započíst si tuto daň na celkovou daňovou povinnost. Od roku 2015 je však tato možnost ponechána pouze rezidentům členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Ovšem podmínkou je, že se do daňového přiznání musí zahrnout všechny takto zdaněné příjmy z dohod o provedení práce z uplynulého zdaňovacího období. Platí zde jednoduché pravidlo, zahrnout do daňového přiznání všechny odměny zdaněné srážkovou daní, nebo vůbec žádné.

Dále je vhodné si připravit průkazy a potvrzení k uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Čím doložit nárok na daňové výhody, podrobně v článcích:

Stáhneme si elektronický formulář nebo vyplníme on-line

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dvoustránkové i čtyřstránkové) je k dispozici na webových stránkách finanční správy. K dispozici je i na stránkách serveru Podnikatel.cz. Jedná se o formuláře, které obsahují nápovědu, automatické součty, a velkou část kolonek dokonce vyplní automaticky. Do určitého limitu příjmů nebo vyměřovacího základu je jejich využití zdarma: Stahujte zjednodušené daňové přiznání pro poplatníky s příjmy ze zaměstnání

Daňové přiznání je možné podat několika způsoby:

  1. Formulář vytisknout, vyplnit ručně a zanést (odeslat poštou) správci daně.
  2. Vyplnit formulář v počítači (nejlépe interaktivní), vytisknout a dodat správci daně.
  3. Vyplnit pomocí speciálního softwaru, který umožní tisk nebo odeslání elektronicky.
  4. Vyplnit prostřednictvím elektronických formulářů EPO, které jsou k dispozici na Daňovém portálu.

Příklad (zaměstnankyně na mateřské dovolené)

Zaměstnankyně Alena Pokorná pracovala od měsíce ledna do poloviny března u svého zaměstnavatele. Poté nastoupila na mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou. V průběhu rodičovské dovolené uzavřela jednu dohodou o provedení práce se stávajícím zaměstnavatelem a současně druhou dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem. Prohlášení k dani u tohoto druhého zaměstnavatele neučinila (nepodepsala) a byla jí sražena srážková daň. Bylo by sice možné považovat tuto daň za konečnou a příjmy do daňového přiznání nezahrnovat, avšak vlivem neuplatnění slev na dani v období, kdy zaměstnankyně nepracovala, je zahrnutí těchto příjmů do daňového přiznání výhodnější.

Paní Pokorná si hodlá uplatnit slevu na dani na poplatníka a snížit základ daně o nezdanitelnou část formou příspěvku na životní pojištění. K vyplnění daňového přiznání si připravila:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od svého stávajícího zaměstnavatele – jsou zde uvedeny příjmy v rámci pracovního poměru i dohody o provedení práce.
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z dohod o provedení práce – příjmy od souběžného zaměstnavatele, kde byla odměna z dohody zdaněna srážkovou daní (odměna před zdaněním činila za měsíc říjen 8000 Kč, za listopad 10 000 Kč). 
  • Kopii smlouvy o životním pojištění a originál zaslaného potvrzení o zaplacených příspěvcích na životní pojištění – částka 2354 Kč.

Paní Pokorná si stáhne interaktivní tiskopis, kde vyplní identifikační údaje, včetně čísla účtu, na které požaduje zaslat přeplatek na dani. Dále sečte příjmy zdaněné zálohovou a srážkovou daní z obou vystavených potvrzení a doplní do řádku číslo 22 na druhé straně tiskopisu. Na řádek 23 se uvede pojistné z potvrzení o zdanitelných příjmech od svého stávajícího zaměstnavatele.

Součtové řádky interaktivní tiskopis vyplnil automaticky. Včetně základní slevy na poplatníka, která se vždy uplatní v plné výši, bez ohledu na počet měsíců, v nichž paní Pokorná pracovala. Nyní je třeba doplnit nezdanitelnou část základu daně, a to do řádku číslo 28.

školení-leden22-molín

Zbývá údaj o sražené dani od obou zaměstnavatelů. Údaj z potvrzení od stávajícího zaměstnavatele (zálohová daň) se uvede na řádek číslo 52 a údaj z druhého potvrzení (srážková daň) se uvede na řádek číslo 53. V tabulce příloh se uvede počet listů příloh.

Chytrý formulář vypočítal přeplatek ve výši 5982 Kč automaticky. Paní Pokorná daňové přiznání vytiskne, podepíše (nezapomene připojit podpis na žádost o přeplatek) a zanese na finanční úřad.

Náhled DAP 1


Náhled DAP 2


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).