Hlavní navigace

Jednorázový doplatek rodičovského příspěvku již od července 2021

1. 6. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Možnost dočerpání rodičovského příspěvku v plné výši může ovlivnit i oblast zaměstnávání. K oddalování narození dalšího dítěte v rodině už nebude důvod.

Výše rodičovského příspěvku činí aktuálně 300 000 Kč, pro vícerčata 450 000 Kč. To se nezmění ani po novele zákona o státní sociální podpoře od 1. července 2021. Podstatnou změnou však je možnost vyčerpání celkové částky při narození dalšího dítěte.

Rodičovský příspěvek aktuálně

Výši měsíčního rodičovského příspěvku si určuje každý rodič sám dle svých potřeb. Odvíjí se ale od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu. Pokud rodič z nějakého důvodu nedoloží předchozí příjmy (platí zejména u studentů, OSVČ, nezaměstnaných apod.), je od roku 2020 maximální hranice čerpání stanovená na 10 000 Kč, u vícerčat na 15 000 Kč měsíčně. V opačném případě je maximální hranice srovnatelná s pobíranou měsíční peněžitou pomocí v mateřství.

Čerpanou částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy nejdříve po 3 měsících. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou. Částka však nesmí být vyšší než maximální měsíční částka, kterou je možné čerpat.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká:

  • vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku,
  • dovršením čtyř let věku dítěte nebo
  • posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě (tj. do rodiny se narodilo další dítě nebo bylo převzato mladší dítě), a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě.

Právě poslední bod je předmětem aktuální změny zákona o státní sociální podpoře. Původně se měl zvyšovat pouze rodičovský přídavek, avšak pozměňovacími návrhy zřejmě dojde i ke změně u rodičovského příspěvku. Jde o sněmovní tisk s číslem 1116. Novelu v nejbližších dnech projedná Senát s navrženou účinností od 1. července 2021.

Jednorázový doplatek při narození dalšího dítěte v rodině

Dle důvodové zprávy je podstatou tohoto pozměňovacího návrhu zlepšení situace ekonomicky aktivních rodin s dětmi, a sice jednorázovým vyplacením částky, která z celkové částky rodičovského příspěvku nebyla vyplacena, protože dítě, na které byl rodičovský příspěvek pobírán, přestalo být nejmladším dítětem v rodině. V roce 2020 se jednalo o dvanáct tisíc rodin, které průměrně přišly o 80 000 Kč, a to v situaci zatěžující vládními opatřeními proti COVID-19, která dopadají především na rodiny s dětmi.

Navrhovaná právní úprava přináší jednoduchou, srozumitelnou a přesně zaměřenou pomoc ekonomicky aktivním rodinám. Těmto rodinám může nevyčerpaná částka v důsledku nečekaného početí dalšího dítěte významně pomoci. A to v souladu s „Koncepcí rodinné politiky přijatou v roce 2017“, která říká, že základním cílem rodinné politiky proto musí být rozptýlení obav lidí z výrazného propadu životní úrovně poté, kdy založí rodiny s dětmi či začnou pečovat o své rodiče či jiné závislé členy rodiny, tak aby se zvýšila důvěra v budoucnost a posílila soudržnost české společnosti. 

Navržená změna § 30a odstavec 1 zákona o státní sociální podpoře: 

Pokud se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození tohoto dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, má rodič, který pobírá rodičovský příspěvek, nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Tato částka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou 300 000 Kč nebo stanovenou podle § 30 odst. 1 poslední věta, a případně upravenou podle § 30 odst. 7, § 30c odst. 1 nebo § 54a odst. 1, a součtem částek rodičovského příspěvku, které byly vyplaceny na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině; jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.“

Motivace k dřívějšímu návratu do práce

V současné době narozením dalšího dítěte v rodině nárok na rodičovský příspěvek zaniká. Narození dětí samozřejmě nelze přesně naplánovat, avšak tato skutečnost často vede k oddalování narození dalšího dítěte až po vyčerpání částky rodičovského příspěvku. Dalším důsledkem je dle důvodové zprávy zvyšování věku rodičů při narození dalšího dítěte a zvětšování věkových rozdílů mezi sourozenci.

Změna zřejmě ovlivní i oblast zaměstnanosti. Celková délka pobírání rodičovského příspěvku, a tím i doba čerpané rodičovské dovolené, se může výrazně zkrátit a zrychlit návrat rodičů do práce. V případě schválení se dotkne rodičů s narozenými dětmi od července 2021.

Novela zákona o státní sociální podpoře obsahuje i další důležité změny. Například se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti a upravuje maximální měsíční daňový bonus. Informovali jsme v článku Vyšší přídavky na děti, vyšší daňové zvýhodnění a úprava daňového bonusu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).