Hlavní navigace

Jednou zvolenou metodu odpisování nelze nikdy změnit

5. 11. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Možná si právě kladete otázku, která odpisová metoda je z hlediska daňových výdajů nejvýhodnější? Možností je více. Odpověď však není jednoznačná. Záleží na duhu majetku, situaci konkrétního podnikatele i na období nákupu.

Blíží se konec roku a s ním i bilance zisků, případně ztrát. Řada podnikatelů v tomto období zvažuje nákup hmotného majetku s možností využití daňových odpisů. Od roku 2009 se mohou rozhodnout pro odpisy rovnoměrné, zrychlené a nově také pro odpisy mimořádné. Ty umožnila jako jedno z protikrizových opatření novela zákona o daních z příjmů. O podmínkách mimořádných odpisů více: Kdy jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

Jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

Pro ukázku výhodnosti mimořádných odpisů připravil Podnikatel.cz jednoduchý příklad:

Obchodní společnost (s.r.o.) nakoupila v lednu 2009 počítač, který zařadila v únoru do užívání. Pořizovací cena počítače byla 60 000 Kč. Společnost splnila podmínky pro uplatnění mimořádných odpisů:

  1. vstupní cena hmotného majetku přesáhla 40 tisíc Kč,
  2. počítač je dle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů zařazen do 1. odpisové skupiny,
  3. hmotný majetek (počítač) byl pořízen v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010,
  4. společnost je prvním vlastníkem majetku.

Mimořádné zrychlené odpisy budou následující:

  • měsíční odpis činí 5 000 Kč
  • odpis za období od března do prosince 2009, tj. za 10 měsíců činí 5 000×10 = 50 000 Kč
  • odpis za rok 2010, tj. za 2 měsíce, bude činit 5 000 Kč x 2 = 10 000 Kč Pro srovnání uvádíme výši odpisu při klasickém rovnoměrném odepisování:
  • v roce 2009 (v prvním roce odpisování) bude činit daňový odpis 60 000 Kč x 0,20 = 12 000 Kč
  • v roce 2010 až 2011 bude činit roční daňový odpis 24 000 Kč

Ovlivní výši odpisů datum pořízení majetku?

Využití mimořádných odpisů se z hlediska uplatnění daňových nákladů jeví na první pohled jako nejvhodnější řešení. Podnikatel si může za kratší období uplatnit do nákladů mnohem vyšší částky než „klasickým“ odpisováním majetku. Současně je nepochybné, že systém mimořádných odpisů je konstruován tak, že ne vždy může být výhodné tyto odpisy uplatnit. Tak například při pořízení majetku ke konci zdaňovacího období se může v konkrétním případě jevit jako výhodnější uplatnit odpisy standardní, neboť v období, ve kterém je majetek pořizován, bude uplatněn vyšší standardní odpis než odpis mimořádný,sdělil pro server Podnikatel.cz daňový analytik společnosti MIVOJAN MOLÍN. Čtěte více: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci.

Jestliže tedy podnikatel pořídí a uvede do užívání majetek až ke konci zdaňovacího období, uplatní si oproti rovnoměrnému nebo zrychlenému odpisování v nákladech daleko nižší částku. To ostatně ukazuje i následující příklad srovnání odpisování mimořádného, rovnoměrného a zrychleného.

Odpisová skupina 1, pořízení únor 2009, vstupní cena 60 000 Kč
Rok Mimořádný odpis Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis
2009 50000 12000 20000
2010 10000 24000 26667
2011 0 24000 13333
Celkem 60000 60000 60000
Odpisová skupina 1, pořízení listopad 2009, vstupní cena 60 000 Kč
Rok Mimořádný odpis Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis
2009 5000 12000 20000
2010 55000 24000 26667
2011 0 24000 13333
Celkem 60000 60000 60000

Pro srovnání jsme připravili stejný příklad odpisů i ve druhé odpisové skupině, kdy lze rovněž využít mimořádného odpisu. Odepisuje se 24 měsíců, z toho za prvních 12 měsíců rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny majetku (1/12 z 60 % vstupní ceny za každý měsíc následující po uvedení do užívání) a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku.

účto únor klímová

Odpisová skupina 2, pořízení únor 2009, vstupní cena 60 000 Kč
Rok Mimořádný odpis Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis
2009 30000 6600 12000
2010 26000 13500 19200
2011 4000 13500 17334
2012 0 13500 7644
2013 0 13500 3822
Celkem 60000 60000 60000
Odpisová skupina 2, pořízení listopad 2009, vstupní cena 60 000 Kč
Rok Mimořádný odpis Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis
2009 3000 6600 12000
2010 35000 13350 19200
2011 22000 13350 17334
2012 0 13350 7644
2013 0 13350 3822
Celkem 60000 60000 60000

Srovnání výše odpisů v jednotlivých letech ukazuje, že podnikatel by měl volit způsob odpisování také s ohledem na finanční situaci a plánovaný hospodářský výsledek. Vzhledem k hospodářské situaci jistě ne všichni podnikatelé dosáhnou takového hospodářského výsledku, aby mohli mimořádné zvýhodněné odpisy uplatnit. Ať už se rozhodnou pro kteroukoliv metodu odpisování, musí si být vědomi skutečnosti, že jednou zvolenou metodu již nelze v průběhu odepisování nikdy změnit.

Na jednotlivých příkladech výpočtů odpisů spolupracovala Jaroslava Hanková, daňový konzultant společnosti APOGEO.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).