Hlavní navigace

Jste OSVČ s paušály? V přiznání za rok 2016 zvýhodnění na dítě ještě neuplatníte

21. 2. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

OSVČ, které využívají výdajové paušály, ještě nemohou v přiznání za rok 2016 opětovně uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Využít zvýhodnění a slevy na manželku/manžela budou moct OSVČ s paušály až ve zdaňovacím období 2017. Oproti roku 2015 se nicméně vloni zvýhodnění na druhé a další děti zvýšilo. Co se týče podmínek daňového bonusu, nijak se pro rok 2016 neměnily.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Zvýhodnění se opět zvyšovalo

Podnikatelé, kteří mohou uplatnit daňové zvýhodnění, by neměli zapomenout, že se jeho výše v loňském roce oproti roku 2015 zvýšila. Na jedno vyživované dítě sice zůstalo zvýhodnění i nadále beze změny, tedy na úrovni 13 404 korun ročně, na druhé dítě ale lze uplatnit zvýhodnění 17 004 Kč (oproti 15 804 Kč v roce 2015), a na třetí a každé další dokonce 20 604 Kč (oproti 17 004 Kč v předloňském roce). Jestliže jde o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na něj částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží od výše příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, za rok 2016 tedy 59 400 korun.

Čtěte také: Čtěte stručný přehled slev na dani, které můžete uplatnit za rok 2016

Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Poplatník prokazuje nárok potvrzením, zda a v jaké výši uplatňuje daňové zvýhodnění druhý z manželů. Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doporučuje doložit čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.

Čtěte také: Vše, co potřebujete k dani z příjmů. Daňová kalkulačka i chytrý formulář

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu

Pro zdaňovací období 2016 nicméně ještě platí, že daňové zvýhodnění, stejně jako v případě slevy na manželku, nemohou použít podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstává zachován těm OSVČ, jejichž součet základů daně s využitím paušálu je nižší než 50 % celkového základu daně.

Změny pro zdaňovací období 2017

V Senátu se ovšem nyní nachází daňový balíček, který by měl daňové zvýhodnění změnit. Novelou zákona o daních z příjmů se plánuje zvýšení daňového zvýhodnění u druhého dítěte na 19 404 korun, u třetího a každého dalšího dítěte na 24 204 korun. Změna má platit po celé zdaňovací období roku 2017. Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) by se již nezapočítávaly příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy.

OSVČ s výdajovými paušály se navíc vrací možnost využívat daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku/manžela. Návrat těchto dvou slev však není „zadarmo“. Ruku v ruce s ním se má využití výdajových paušálů opět dále omezit. Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, klesne o 50 % na 1 milion korun. Stejně jako v současnosti bude platit, že paušál by šel využít i při vyšších příjmech, maximálně byste jím ale mohli uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Novela zákona má nabýt účinnosti 1. dubna 2017. U novinek týkajících se paušálů ale bude platit přechodné ustanovení, dle kterého si podnikatelé budou moct za zdaňovací období 2017 vybrat, zda využijí novou úpravu (tedy nižší strop pro výdaje a návrat zvýhodnění a slevy) či stávající (vyšší stropy a bez zvýhodnění a slevy).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).