Hlavní navigace

Jste úspěšní? Registrujte si ochrannou známku

29. 4. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Podnikatel, kterému se v podnikání daří, se dříve nebo později setká s tím, že se konkurence pokusí jeho výrobky nebo služby napodobit, aby se tak blýskla v odlesku jeho úspěchů. Pomoci může registrace ochranné známky.

Registrace ochranné známky znamená vybrat takové grafické znázornění, kterým podnikatel docílí toho, že spotřebitelé jeho výrobek nebo službu na první pohled rozeznají od konkurence. Podnikatel může registrovat takovou ochrannou známku, která ještě není nikým blokována, a zároveň nesmí být zaměnitelná s jinou již registrovanou. Podání přihlášky podléhá zaplacení správního poplatku. Ochranná známka platí 10 let. Tuto dobu je možno prodlužovat vždy o dalších 10 let.

Ochranná známka

Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, definuje ochrannou známku v § 1 jako: jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal. Důležité ovšem je, že pomocí tohoto označení musí být spotřebitel schopen odlišit výrobky nebo služby jednoho podnikatele od ostatních. Majitel ochranné známky má právo používat spolu s ochrannou známkou značku ® (R v kruhu). To označuje, že se jedná o registrovanou ochrannou známku.

Registrace ochranné známky

V Česku ochranné známky zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví. Ten vede rejstřík ochranných známek. Zde je také vhodné ověřit, zda už shodnou nebo podobnou známku někdo neregistroval. Tento rejstřík je volně přístupný na internetu a je možno ověřit informace o všech ochranných známkách.

Přihlášku k zápisu do rejstříku může podat fyzická nebo právnická osoba. V případě kolektivní ochranné známky rovněž i sdružení bez právní subjektivity. Podnikateli, ať už podniká jako OSVČ nebo jako společník ve společnosti s ručením omezeným, nestojí tedy v registraci nic v cestě.

Přihlašovatel má přednost před každým, kdo podá přihlášku na shodnou nebo podobnou známku až později.

Přihláška se podává v papírové podobě na adresu úřadu. Podrobné informace jsou uvedeny ve výše zmiňovaném zákoně a také ve vyhlášce č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Toto se týká ochranných známek, které požívají ochrany v České republice – národní ochranné známky.

Kromě toho existují i jiné druhy ochranných známek:

  • známky vedené Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví,
  • známky zapsané v rejstříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (podle nařízení Rady Evropských společenství),
  • všeobecně známé (ve smyslu Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví).
Vyhazov - TIP
Čtěte na serveru Podnikatel.cz, jak získat evropskou ochrannou známku:

Platnost ochranné známky

Ochranná známka platí 10 let od data podání přihlášky. Tuto platnost je možno prodloužit vždy o dalších 10 let. Prodloužení je možné nejdříve 12 měsíců před vypršením platnosti.

Poplatky

Podání přihlášky k registraci ochranné známky podléhá zaplacení správního poplatku. Ty jsou definovány v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek je splatný do 1 měsíce od podání přihlášky. Pokud podnikatel v této době nezaplatí, má smůlu. Na přihlášku se pohlíží, jako by nebyla podána. Je třeba si dát pozor na to, že úřad výzvu k zaplacení nezasílá.

Individuální ochranná známka do 3 tříd výrobků nebo služeb [PDF, 188 kB] vyjde na 5000 Kč. Její prodloužení o dalších 10 let na 2500 Kč. Je-li ochranná známka pro více než 3 třídy výrobků nebo služeb, platí se za každou další třídu 500 Kč.

Anketa

Máte registrovanou ochrannou známku?

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).