Hlavní navigace

Jste v důchodu? Podnikejte a důchod vám poroste

26. 1. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Důchodci – podnikatelé a zaměstnanci si mohou zažádat o zvýšení důchodu. Hodnotí se však přitom až doba, kterou odpracovali po 31. prosinci 2009.

Podnikajícímu nebo zaměstnanému důchodci mohou průběžné příjmy zvýšit měsíční důchod. Důchodci, kteří pobírají starobní důchod v plné výši a současně vykonávají výdělečnou činnost (jsou zaměstnaní nebo podnikají), mají možnost zažádat si o zvýšení důchodu. To činí za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností 0,4 % výpočtového základu. Možnost zvýšit si důchod se týká i seniorů v předčasném důchodu, pokud již dosáhli důchodového věku, informuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Pracovat je nutné alespoň 360 dní

Podmínkou je, že důchodce skutečně odpracoval alespoň 360 kalendářních dnů. Nárok na zvýšení důchodu mu také vznikne buď vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti, nebo po jejím ukončení. Musí také vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Pro zvýšení důchodu se hodnotí doba odpracovaná až po 31. 12. 2009, doplňuje Jana Buraňová z oddělení ko­munikace České správy sociálního zabezpečení. Nic z toho, co důchodce odpracoval před tímto datem, se do zvýšení starobního důchodu nepromítá. Stejně tak nehraje roli doba pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny nebo neplaceného volna. O zvýšení důchodu je přitom třeba požádat, neprobíhá automaticky.

Svůj nárok na zvýšení důchodu žadatel prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění. Ten si ČSSZ vyžádá od zaměstnavatele, v případě OSVČ ho má úřad přímo k dispozici. Čtěte také: I v důchodovém věku můžete bez obav podnikat

Příklady

První případ: Důchodce pobírá starobní důchod a pracoval od 1. 6. 2010 – 31. 5. 2011. Má skutečně odpracováno 360 kalendářních dnů. Jeho výdělečná činnost skončila a požádá si od 1. 6. 2011 o zvýšení důchodu. Starobní důchod činí 12 110,– Kč (tj. 2 230,– Kč základní výměra v roce 2011 a 9 880,– Kč procentní výměra). Důchod se mu navýší o 0,4 % výpočtového základu, tedy o částku 56 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Jeho důchod bude nově činit 12 166,– Kč.

MM_socky3

Druhý případ: Důchodce pobírá starobní důchod a pracuje k 31. 12. 2011. K tomuto datu má již odpracováno 330 kalendářních dnů, které získal výdělečnou činností v průběhu období od 1. 1. 2010. Podmínku pro nárok na zvýšení, tj. získání 360 dnů výdělečné činnosti, zatím nesplnil. O navýšení důchodu bude moci zažádat až ve chvíli, kdy získá zbývajících 30 dnů a současně jeho zaměstnání skončí. (Zdroj: ČSSZ)

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).