Hlavní navigace

K dispozici je téměř 27 mld. EUR. Zažádejte si o ně!

Autor: 258398
Lucie Domanská

Pro období 2007 - 2013 je k dispozici ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti téměř 27 mld. EUR, které může ČR čerpat ke zlepšení životní úrovně svých občanů. Tyto peníze mohou čerpat téměř všechny subjekty (nejen obce, kraje a neziskové organizace, ale i podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, školy a další), které splní kritéria kladená na žadatele, jako finanční podporu pro své činnosti.

Doba čtení: 2 minuty

Pomocí strukturálních fondů EU jsou ročně financovány stovky různých projektů. Podle posledních odhadů bude poskytování těchto prostředků zahájeno ve druhém pololetí tohoto roku a do konce roku by měly být zřejmě spuštěny již všechny operační programy.

Každý zájemce, který chce čerpat část z těchto peněz, by neměl v žádném případě podceňovat přípravu. Nejedná se o jednoduchou záležitost. Subjekty, které s tímto nemají žádné zkušenosti či nemají kvalifikované pracovníky, se mohou obracet na některou z poradenských společností, která jim pomůže se žádostí i s projektovou dokumentací. Jiří Vondrášek, senior manažer společnosti KPMG Česká republika, radí, aby žadatelé také využili zkušenosti získané v předcházejícím období a aby se poučili z problémů, se kterými se potýkali úspěšní žadatelé.

Neriskujte

Všichni žadatelé by se měli před zpracováním žádosti zaměřit zejména na důkladné prostudování konkrétní výzvy a hodnotících kritérií daného operačního programu, protože tím se výrazně zvýší šance na úspěšnost projektu.

Ukazuje se, že častým problémem nevyčerpání prostředků v plném rozsahu je zpožďování projektů. Příčinou bývá malá úspěšnost některých projektů a následné prodlužování zadávacích řízení, neboť tato řízení probíhají podle zákona 137/2006 Sb. Takže neúspěšní žadatelé se odvolávají a tím řízení zbytečně protahují a znesnadňují úspěšným žadatelům čerpání prostředků v plném rozsahu. Proto je nutné dobře odhadnout dobu na provedení zadávacích řízení a zahrnout ji již v době přípravy žádosti do plánu projektu.

Některá čísla

Podle informačního systému o veřejných zakázkách byla od 3.7.2006 – 27.5.2007 zrušena zhruba třetina zadávacích řízení, což je alarmující číslo. Z toho vyplývá, že musí být kladen velký důraz právě na plánování a přípravu každého projektu. Je nutné zvláště pečlivě vypracovat žádost a veškeré přílohy a hlavně dobře stanovit již zmiňované akviziční termíny, aby nedocházelo ke zpoždění a tím k nevyčerpání celé dotace.

Podnikatel_tip_nejvetsi server

Cíle musí být vždy v souladu s cíli EU

Ne na každý projekt lze získat peníze. Zdroje jsou omezené a není možné vyhovět úplně všem. V každém případě má šanci jen ten projekt, jehož účelem je dosáhnutí určitého cíle, který je v souladu s cíli EU. Např. investice do výstavby továrny v regionu s vysokou nezaměstnaností přispěje právě ke snížení nezaměstnanosti v daném regionu. Stavba komunikace, která zlepší dostupnost některých lokalit apod. Město Plzeň a dopravní podniky např. získaly dotaci ve výši více než 66 mil. Kč na podporu regionální dopravy.

I výše přidělených dotací se liší případ od případu. Maximální dotace je stanovena určitým procentem z objemu uznatelných nákladů. V období 2007 – 2013 bude možné získat až 85 % uznatelných nákladů. Ovšem u soukromých subjektů bude tento limit přísnější, navíc může být i rozdíl mezi jednotlivými regiony. Je nutné i upozornit na to, že dotace nejsou nárokové, takže dotace nemusí být poskytnuta v požadované výše, i když byl daný projekt vybrán.