Hlavní navigace

K dispozici je téměř 27 mld. EUR. Zažádejte si o ně!

6. 6. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Pro období 2007 - 2013 je k dispozici ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti téměř 27 mld. EUR, které může ČR čerpat ke zlepšení životní úrovně svých občanů. Tyto peníze mohou čerpat téměř všechny subjekty (nejen obce, kraje a neziskové organizace, ale i podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, školy a další), které splní kritéria kladená na žadatele, jako finanční podporu pro své činnosti.

Pomocí strukturálních fondů EU jsou ročně financovány stovky různých projektů. Podle posledních odhadů bude poskytování těchto prostředků zahájeno ve druhém pololetí tohoto roku a do konce roku by měly být zřejmě spuštěny již všechny operační programy.

Každý zájemce, který chce čerpat část z těchto peněz, by neměl v žádném případě podceňovat přípravu. Nejedná se o jednoduchou záležitost. Subjekty, které s tímto nemají žádné zkušenosti či nemají kvalifikované pracovníky, se mohou obracet na některou z poradenských společností, která jim pomůže se žádostí i s projektovou dokumentací. Jiří Vondrášek, senior manažer společnosti KPMG Česká republika, radí, aby žadatelé také využili zkušenosti získané v předcházejícím období a aby se poučili z problémů, se kterými se potýkali úspěšní žadatelé.

Neriskujte

Všichni žadatelé by se měli před zpracováním žádosti zaměřit zejména na důkladné prostudování konkrétní výzvy a hodnotících kritérií daného operačního programu, protože tím se výrazně zvýší šance na úspěšnost projektu.

Ukazuje se, že častým problémem nevyčerpání prostředků v plném rozsahu je zpožďování projektů. Příčinou bývá malá úspěšnost některých projektů a následné prodlužování zadávacích řízení, neboť tato řízení probíhají podle zákona 137/2006 Sb. Takže neúspěšní žadatelé se odvolávají a tím řízení zbytečně protahují a znesnadňují úspěšným žadatelům čerpání prostředků v plném rozsahu. Proto je nutné dobře odhadnout dobu na provedení zadávacích řízení a zahrnout ji již v době přípravy žádosti do plánu projektu.

Některá čísla

Podle informačního systému o veřejných zakázkách byla od 3.7.2006 – 27.5.2007 zrušena zhruba třetina zadávacích řízení, což je alarmující číslo. Z toho vyplývá, že musí být kladen velký důraz právě na plánování a přípravu každého projektu. Je nutné zvláště pečlivě vypracovat žádost a veškeré přílohy a hlavně dobře stanovit již zmiňované akviziční termíny, aby nedocházelo ke zpoždění a tím k nevyčerpání celé dotace.

Cloud 22 temata

Cíle musí být vždy v souladu s cíli EU

Ne na každý projekt lze získat peníze. Zdroje jsou omezené a není možné vyhovět úplně všem. V každém případě má šanci jen ten projekt, jehož účelem je dosáhnutí určitého cíle, který je v souladu s cíli EU. Např. investice do výstavby továrny v regionu s vysokou nezaměstnaností přispěje právě ke snížení nezaměstnanosti v daném regionu. Stavba komunikace, která zlepší dostupnost některých lokalit apod. Město Plzeň a dopravní podniky např. získaly dotaci ve výši více než 66 mil. Kč na podporu regionální dopravy.

I výše přidělených dotací se liší případ od případu. Maximální dotace je stanovena určitým procentem z objemu uznatelných nákladů. V období 2007 – 2013 bude možné získat až 85 % uznatelných nákladů. Ovšem u soukromých subjektů bude tento limit přísnější, navíc může být i rozdíl mezi jednotlivými regiony. Je nutné i upozornit na to, že dotace nejsou nárokové, takže dotace nemusí být poskytnuta v požadované výše, i když byl daný projekt vybrán.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).