Hlavní navigace

Kadeřnictví a spol. otevřou 3. května, jak to bude s testy a evidencí zákazníků?

30. 4. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kadeřnictví a další služby péče o tělo mohou otevřít 3. května. Budou však muset dodržovat řadu pravidel.

Jde například o negativní test na koronavirus, a to jak u poskytovatelů služby, tak u zákazníků. Kadeřnice rovněž budou muset vést evidenci zákazníků pro případné epidemiologické šetření. Vláda včera rovněž rozhodla o tom, že 10. května otevřou obchody.

Služby budou fungovat jen jako 1 na 1

Vláda na včerejším zasedání potvrdila otevření služeb péče o tělo od 3. května a zároveň upravila podmínky pro jejich fungování. Rozšířily se například možnosti, jak mohou zákazníci doložit negativní test. Podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb jsou stanoveny tak, že:

  • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
  • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
  • se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže.

Zákazník musí být negativně testován, stačí test z práce

Dále platí, že zákazník nesmí mít klinické známky onemocnění COVID-19 a při vstupu do provozovny se musí prokázat buď:

  • negativním PCR testem, maximálně 7 dnů starým, nebo
  • negativním antigenním testem, maximálně 72 hodin starým, nebo
  • certifikátem ministerstva o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • musí doložit, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Pokud zákazník výše zmíněné podmínky nesplní, nesmí ho provozovatel služby pustit do provozovny. Vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek při testování u poskytovatele služby, musí neprodleně opustit provozovnu.

Testovat se musí i poskytovatelé služeb

Co se týče testování poskytovatelů služeb či jejich zaměstnanců, mohou buď využít centrální místa pro testování, kde jsou antigenní testy zdarma, nebo samotestování. Každopádně test musí podstoupit minimálně jednou týdně. Zároveň platí, že v případě samotestování pojišťovna přispívá na test 60 Kč.

Jak kadeřník, tak zákazník v respirátoru

Stále platí povinnost nosit ve vnitřních provozovnách služeb respirátory a nic se na této povinnosti nemění. Jak zákazník, tak poskytovatel služby musí mít respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Další podmínky jsou stejné jako pro obchody

Poskytovatelé služeb rovněž musí dodržovat i další podmínky, které jsou stanoveny rovněž pro obchody. Jde například o to, že v provozovně nebude více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Také je nutné umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Povinnost vést evidenci zákazníků

V neposlední řadě mají kadeřnice a spol. ještě povinnost vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření. V opatření však není nijak specifikováno, jak má evidence vypadat. Že není povinnost zpracovávat osobní údaje dostatečně upřesněna, kritizuje i Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Podle něj není zřejmé, zda evidence má být vedena v rozsahu údajů obecně umožňujících identifikaci fyzické osoby (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo bydliště, případně telefonní číslo) či jiným způsobem, např. zda má být pro činnost ministerstva a orgánů pověřených výkonem státní správy využíváno rodné číslo podle příslušného ustanovení zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Vymezení slovy „pro potřeby případného epidemiologického šetření“ tak není dostatečně určité, protože nevypovídá nic o požadovaných parametrech zpracování. Mimořádným opatřením nově uloženou povinnost provozovatelům vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření bez stanovení konkrétního účelu a dalších parametrů zpracování a naplnění všech zásad ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů považuje úřad za nepřípustnou, uvedl na svém webu ÚOOÚ.

Ministerstvo zdravotnictví nakonec opatření upravilo a specifikovalo, jaké údaje mají být evidovány. Jde o jméno a příjmení zákazníka, jeho kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tato evidence musí být uchovávána po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

Obchody otevřou 10. května

Vláda včera rovněž už rozhodla o tom, že od 10. května budou moci otevřít všechny obchody, a to přestože zřejmě nebude splněna incidence (100 případů na 100 tisíc za týden), kterou otevření obchodů vláda podmiňovala. Jak včera doplnil na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, obchody otevřou, i když požadovaná incidence splněna nebude.

MM červen tip 1

Rozhodnutí vlády se nicméně samotným obchodníkům nezamlouvá, jelikož doufali, že budou moci otevřít už v pondělí 3. května. Je zarážející, že se ochozy fotbalových stadionů začínají plnit, ale obchody, které zajišťují zásobování obyvatel, podporují zaměstnanost a odvádějí daně, zůstávají zavřené, komentoval Tomáš Prouza, prezident Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Janu Kubíčkovi, předsedovi výkonného výboru Asociace nákupních center, se zase nezamlouvá, že před obchody dostaly přednost služby péče o tělo. Absolutně nerozumíme tomu, proč vláda nezařadila maloobchod do aktuální vlny rozvolnění i přes původní příslib a povolila rozvolnění v daleko rizikovějších podnicích, jakými jsou kadeřnické nebo masážní služby. Tento krok nedává smysl ani z pohledu proporcionality ekonomického přínosu obou oblastí – drobných služeb a maloobchodu, uzavřel Kubíček.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).