Hlavní navigace

Kde vzít peníze do začátku podnikání? Máme přehled programů a dotací

18. 8. 2017
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Podnikatelé mohou v začátku podnikání využít různé programy podpory, a to od regionálních až po evropské.

Připravili jsme jejich základní přehled. Pro začátek podnikání můžete také použít zvýhodněný úvěr pro začínající podnikatele, který je dotovaný z prostředků EU. Nabízí jej různé banky.

Programy pro začínající podnikatele

Co se týče přímé podpory, můžete zkusit:

  1. Programy podpory z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost. Tyto programy jsou určené jak pro projekty spočívající např. ve vybavení podniku výrobními zařízeními, tak např. pro školící programy apod.. Aktuální nabízené podpory včetně požadovaných podmínek naleznete zde http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy. Jednotlivé programy podpor jsou vyhlašovány průběžně, doporučuje se proto průběžné sledování nabídky aktuálních podpor pro případné využití přímo pro váš projekt.
  2. Programy podpory z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv.
  3. Programy podpory z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost http://www.esfcr.cz/07–13/oplzz. Aktuální přehled poskytovaných podpor naleznete zde http://www.esfcr.cz/modules/calls/.
  4. Programy podpory zaměřené na jednotlivé regiony, např. pro region Jihomoravského kraje z programu ROP NUTS II Jihovýchod http://www.jihovychod.cz/. Tyto programy mohou zahrnovat i podporu např. podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji venkova, regenerace brownfieldových ploch, zavádění ICT apod.
  5. Dotační tituly zahrnující i podporu začínajících podnikatelů nebo podporu rozvoje malých obcí a venkova vypisují v některých případech i krajské a obecní samosprávy (např. pro Středočeský kraj je naleznete zde http://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dotace-application/. Doporučuji kontaktovat místně příslušný úřad pro zjištění aktuálních možností.
  6. Pro začínající podnikatele přichází v úvahu rovněž programy realizované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou na podporu malého a středního podnikání, které zahrnují mimo jiné poskytování záruk za úvěry pro malé a začínající podnikatele. Bližší informace naleznete zde http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-a-stredniho-podnikani.
  7. V úvahu mohou dále přicházet dotace realizované v rámci programů aktivní politiky zaměstnanosti. Více informací k těmto programům naleznete zde http://portal.mpsv.cz/sz/za­mest/dotace/apz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).