Hlavní navigace

Kdo dá práci starým či mladým nezaměstnaným, získá slevu na sociálním pojištění

3. 11. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, který zavádí slevy na sociálním pojištění pro firmy, které zaměstnají vybrané skupiny uchazečů o práci.

Firmy, které zaměstnají lidi starší 50 let nebo mladší 25 let, kteří jsou už alespoň rok na úřadu práce, dostanou slevy na sociálním pojištění na tyto zaměstnance. Opatření se má týkat i zaměstnání osob vracejících se z mateřské či rodičovské dovolené a připravuje ho ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Čtěte také: ČSSZ má nové tiskopisy. Jsou interaktivní a vyplňují se online

MPSV chce naplnit závazek z programového prohlášení

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Kdo zaměstná uchazeče o práci nad 50 let či pod 25 let, získá slevu na sociálním pojištění.

Už v programovém prohlášení se vláda zavázala, že přijme opatření, které podpoří vstup na trh práce těch osob, které jsou pro své individuální a objektivní charakteristiky znevýhodněny při přístupu k zaměstnání. Opatření má dle vlády zabránit vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti, a to prostřednictvím zavedení slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vláda navrhne dočasné osvobození od plateb na sociální pojištění po dobu 12 měsíců u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnají občany zvláště ohrožené na trhu práce. Za tyto zaměstnance bude pojistné hradit stát. Občan ohrožený na trhu práce bude definován způsobem, který v maximální možné míře omezí možnosti zneužití tohoto opatření a bude zahrnovat absolventy vysokých škol, osoby starší 50 let a rodiče po návratu z mateřské dovolené, kteří budou před uzavřením pracovního poměru evidováni jako nezaměstnaní. Podpora bude omezena na zaměstnavatele, u kterých nedojde v rozhodném období ke snížení počtu zaměstnanců, uvedla vláda v programovém prohlášení.

Čtěte také: Nejčastější slib v programovém prohlášení? Slovo „efektivita“ je v něm 27krát

Podmínky, za kterých budou moct firmy slevu uplatnit

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní začalo příslušný návrh zákona připravovat a chce jej brzy předložit na vládu. Z materiálu, ze kterého bude návrh vycházet, se ale již nyní dají vyčíst plánované parametry. Slevy se mají týkat společností, které zaměstnají uchazeče o zaměstnání v předdůchodovém věku (nad 50 let) nebo uchazeče – absolventy do 25 let, kteří byli alespoň posledních 12 měsíců na úřadě práce. Slevy budou moct využít i firmy, které zaměstnají osoby vracející se z rodičovské/mateřské dovolené. U těchto osob “bude stačit”, když budou vedeny na úřadu práce posledních 6 měsíců. Týká se to ale jen osob, které mají děti do 4 let. Doklad o věku dítěte bude rodič dítěte předkládat zaměstnavateli. O slevu budou moct požádat všechny firmy, a to nezávisle na právní formě nebo velikost.

Aby společnost slevu na příslušné zaměstnance dostala, musí být ale splněny i další podmínky.

 • Sleva bude poskytována nejdéle po dobu 12 měsíců na jednoho zaměstnance.
 • Sleva bude poskytována pouze na zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou.
 • Sleva bude nároková, tzn. při splnění předepsaných podmínek je sleva poskytnuta na každého výše uvedeného zaměstnance z cílové skupiny.
 • Slevu nelze kombinovat s nástroji aktivní politiky zaměstnanosti nebo v případě, že je na zaměstnance poskytován jiný mzdový příspěvek z veřejných rozpočtů.
 • Slevu může uplatnit zaměstnavatel, u kterého v období 2 kalendářních měsíců před vznikem nároku na slevu nepoklesl počet zaměstnanců v pracovním poměru (ve fyzickém počtu). Nárok na slevu vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání.
 • Nelze stejnému zaměstnavateli na stejného zaměstnance poskytovat slevu vícekrát (např. v průběhu několika let).
 • Podmínkou uplatnění slevy bude to, že uchazeč o zaměstnání v posledních 12 kalendářních měsících u zaměstnavatele již nepracoval a byl po tuto dobu veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání předkládá zaměstnanec zaměstnavateli.
 • Sleva bude poskytována měsíčně; tím, že zaměstnavatel si bude odečítat částku ve výši slevy od pojistného na sociální zabezpečení, které je povinen za příslušný kalendářní měsíc odvést.
 • Sleva bude poskytována za podmínky, že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně. Sleva se neposkytne zaměstnavateli, který je v platební neschopnosti.
 • Sleva nebude poskytována za zaměstnance, jenž je dočasně přidělován k výkonu práce u uživatele dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to ani na straně uživatele ani agentury práce.
 • Požádá-li o slevu více zaměstnavatelů, poskytne se sleva tomu zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci pracovní poměr nejdříve.

Maximální sleva by nyní byla 3174 korun

Konkrétní výše slevy by se měla rovnat výši odvodu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné na sociální zabezpečení“), který zaměstnavatel odvádí z vyměřovacího základu zaměstnance. Výše slevy ale bude limitována. Maximálně půjde o polovinu odvodu na pojistném na sociální zabezpečení z průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V roce 2015 by tedy maximální výše slevy činila 3147 Kč (odvod ve výši 25 % z průměrné mzdy v roce 2014, tj. z 25 179 Kč, činí 6294,75 Kč. Polovina této částky je 3174 Kč). Zůstává však otázkou, zda a kdy bude novinka skutečně schválena. Návrh byl totiž stažen z jednání vlády a bude o něm ještě hovořit koaliční rada.

školení červen - novinky

Slevy na pojistném tu už byly…

Slevy na pojistném platily už v roce 2009, kdy je v rámci protikrizových opatření zavedla vláda Mirka Topolánka (ODS). Slevy na pojistném měly zachovat zaměstnanost osob s nízkými příjmy, tj. osob zpravidla nekvalifikovaných, které byly v době krize nejvíce ohroženy ztrátou zaměstnání, a proto byly slevy koncipovány jako degresivní. Poskytovaly se jen na zaměstnance s příjmem do 1,15 násobku průměrné mzdy a činily 3,3 % z rozdílu mezi částkou 27 100 Kč (tj. 1,15 násobku průměrné mzdy) a vyměřovacím základem zaměstnance. Sleva tak mohla dosáhnout nejvýše 790 Kč za měsíc. Průměrná výše slevy na jednoho zaměstnance pak reálně činila 350 Kč za kalendářní měsíc. Původně měly slevy platit až do konce roku 2010, nakonec se ale zrušily už v lednu 2010.

Čtěte více: Slevy na sociálním pojištění přišly stát „jen“ na 10 miliard korun

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).