Hlavní navigace

Kdo, kdy a jak bude moct využít offline evidenci tržeb místo #EET?

11. 9. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Offline evidenci tržeb, kterou chce zavést ministerstvo financí, budou moct využívat pouze OSVČ.

Podmínkou je rovněž to, aby podnikatel nebyl plátcem DPH, neměl více jak dva zaměstnance a výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesahovala 200 000 Kč.

Kdo bude moct offline evidenci využít

Novela zákona o evidenci tržeb, která mimo jiné zavádí EET pro řemeslníky a spol., počítá i s novinkou v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele. Podmínky, aby podnikatel mohl evidovat tržby ve zvláštním offline režimu, jsou nyní navrženy takto:

 • je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
 • není plátcem DPH,
 • má maximálně 2 zaměstnance,
 • výše jeho hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 200 000 Kč.

Co musí podnikatelé v rámci evidence splnit

V rámci evidence tržeb ve zvláštním režimu budou podnikatelé muset:

 • vystavit účtenku pro zákazníka nejpozději v okamžiku uskutečnění evidované tržby, přičemž se mění pouze forma a rozsah údajů uváděných na účtence, a nad rámec povinností uložených poplatníkům evidujícím tržby v běžném nebo zjednodušeném režimu se zakládá povinnost poplatníka uchovávat stejnopis vystavené účtenky pro kontrolní účely,
 • podat informace o evidovaných tržbách správci daně, kdy poplatník namísto datové zprávy s údaji o evidované tržbě podá za každé čtvrtletí správci daně oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20. dne po skončení daného kalendářního čtvrtletí na stanoveném formuláři v papírové nebo elektronické podobě,
 • provést storno v případě, že se vrací evidovaná tržba nebo provádí její oprava, přičemž se mění pouze forma, storno se provede totožně jako evidování tržby ve zvláštním režimu, tj. vystavením účtenky z bloku účtenek s tím rozdílem, že celková částka tržby bude uvedena jako záporná,
 • oznámit správci daně údaje o provozovnách,
 • umístit na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, informační oznámení.

Ten, kdo bude chtít evidovat ve zvláštním režimu, nebude povinen podat žádost o autentizační údaje a generovat certifikát pro evidenci tržeb. O samotný zvláštní režim však musí požádat a v žádosti doložit, že splňuje podmínky stanovené zákonem.

Jak o offline režim požádat

Zmíněné oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu lze podat jen:

 • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem vydaným ministerstvem financí nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a) své identifikační a kontaktní údaje,
b) označení provozovny, ve které jsou tržby uskutečněny, pokud má více než 1 provozovnu,
c) údaje týkající se účtenek a bloku účtenek a
d) údaje týkající se evidovaných tržeb.

Údaje podle odstavce 1 písm. c) a d) uvádí poplatník zvlášť za každou provozovnu, ve které jsou uskutečňovány evidované tržby.

Co uvádět na účtence a informační ceduli

Na rozdíl od běžné EET se nemusí na účtence uvádět tolik údajů. Kdo bude evidovat tržby v offline režimu, musí na účtenku vyplnit:

 • své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
 • celkovou částku tržby v české měně.

Stejně jako v případě EET musí i podnikatelé se zvláštním režimem vyvěsit u pokladny informační oznámení, a to s tímto textem: „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“

Podnikatelé chtějí změnu parametrů

Parametry offline evidence se však během projednání ve Sněmovně mohou ještě změnit. Podnikatelské asociace totiž bojují za to, aby se zvýšila hranice hotovostních příjmů. Hospodářská komora ČR například požaduje, aby se limit tržeb zvýšil na 750 tisíc korun. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zase hovoří o hranici ve výši 500 tisíc korun. Podnikatelským svazům se rovněž nezamlouvá povinná čtvrtletní komunikace se správcem daně.

Čtěte více: Stát nedává slevu zadarmo, kritizují podnikatelé hlášení u offline režimu #EET

První čtení novely je na pořadu aktuální schůze Poslanecké sněmovny, která začíná již dnes. Účinnost ustanovení o zvláštním režimu je navrhována na první den sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. O povolení však budou moc podnikatelé žádat již začátkem čtvrtého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).