Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Kdo všechno musí od roku 2012 platit nemocenské pojištění?

Autor: 258398
Redakce

Od 1. ledna se rozšířil okruh lidí, za které se musí odvádět nemocenské pojištění. Přinášíme přehled, koho se to týká.

Od nového roku se rozšířilo spektrum nemocensky pojištěných osob o další výdělečné osoby. Přinášíme výčet osob, kterých se nemocenské pojištění nově týká.

Společníci a jednatelé

Jedná se hlavně o společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni. Dále musí nemocenské pojištění platit rovněž členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, a likvidátoři a prokuristé, pokud se jejich příjem považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů.

Nemocenské pojištění se nově týká rovněž členům kolektivních orgánů právnických osob, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů. Poslední skupinu, která je od roku 2012 nemocensky pojištěna, jsou vedoucí organizačních složek zahraničních právnických osob, které jsou v České republice zapsány v obchodním rejstříku. Čtěte více: Společníci, jednatelé, předsedové a sociální pojištění v roce 2012

Minimální příjem musí být 2500 korun

Podmínky pro účast těchto osob na nemocenském pojištění jsou shodné s podmínkami, jako mají ostatní zaměstnanci. Pojištění tedy odvádí, pokud dostávají alespoň 2500 korun měsíčně. Pokud mají sjednán nižší příjem nebo nemají příjem sjednán vůbec, jde o tzv. zaměstnance malého rozsahu, kteří jsou pojištěni jen v těch měsících, ve kterých dosáhnou příjmu aspoň ve výši 2 500 Kč, doplnila Jana Buraňová z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.

Pokud byli tito pracovníci v uvedených funkcích už před rokem 2012 a v činnosti i letos nadále pokračují, vzniká jim účast na pojištění při splnění stanovených podmínek od 1. ledna 2012. Zaměstnavatel musí podat oznámení o jejich nástupu do zaměstnání do konce ledna, jestliže jej však už nepodal z důvodu účasti na důchodovém pojištění před 1. lednem 2012. V případě zaměstnání malého rozsahu (za méně než 2500 korun měsíčně) se podává oznámení o nástupu do zaměstnání až tehdy, jakmile poprvé vznikne účast na nemocenském pojištění a to do konce následujícího kalendářního měsíce.

Pojištění se platí i z dohod o provedení práce

Od nového roku se také platí nemocenské pojištění, respektive veškeré povinné pojištění (zdravotní a sociální), z dohod o provedení práce s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun. Musí se jednat o skutečně zúčtovanou odměnu, ne sjednanou nebo předpokládanou. Pojistné se odvádí jen za měsíce, kdy byla zúčtována odměna přes 10 000 korun. Čtěte více: Dohoda o provedení práce 2012

Foto: www.isifa.com