Hlavní navigace

Kdy je výhodná daň stanovená paušální částkou?

24. 3. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Poplatníků, kterým je daň stanovená paušální částkou, není mnoho, přesto i tento způsob placení daně může být pro určité druhy příjmů vhodný. Zejména u činností, které nejsou různorodé a lze u nich dopředu odhadnout výši příjmů.

Platit daň stanovenou paušální částkou je dle zákona o daních z příjmů § 7a možné už od roku 2001. Tato forma placení daně zajisté nebude vyhovovat všem, ovšem má určité výhody, které je třeba zvážit. Předně poplatník nepodává daňové přiznání, nemusí vést žádnou složitou evidenci a nemusí se obávat prokazování výdajů správci daně. Pro stanovení daně paušální částkou je však nutné splnit zákonem stanovené podmínky. Čtete více: Neplníte daňové povinnosti? Draze za to zaplatíte

Podmínky pro uplatnění daně paušální částkou

Správce daně stanoví poplatníkovi daň paušální částkou za splnění těchto podmínek:

  • poplatník má pouze příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů, kromě příjmů od daně osvobozených, zdaněných konečnou srážkovou daní a úroků z vkladů z běžného podnikatelského účtu,
  • poplatník nemá žádné zaměstnance,
  • poplatník nevyužívá k podnikání spolupracujících osob, s výjimkou své manželky,
  • poplatník není účastníkem sdružení uzavřeného podle občanského zákoníku,
  • roční výše příjmů za 3 zdaňovací období předcházející podání žádosti nepřesáhla 5 000 000 Kč.

Daň stanovená paušální částkou se stanovuje na zdaňovací období předem. Písemná žádost se podává příslušnému správci daně nejpozději k 31. lednu. O stanovení daně paušální částkou pro zdaňovací období 2009 bylo tedy nutné požádat do 31. ledna 2009.

Žádost o stanovení daně paušální částkou a průběh řízení

Poplatník v žádosti uvede předpokládané příjmy a výdaje, vyčíslí nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Tabulka ukazuje příklad rozpisu předpokládaných příjmů a výdajů:

Předpokládaná výše daně
Předpokládané příjmy 750 000 Kč
Předpokládané výdaje (paušální 50 %) 375 000 Kč
Předpokládaný základ daně 375 000 Kč
Nezd.čáska – penzijní připojištění 12 000 Kč
Nezd.čáska – soukromé životní pojištění 5357 Kč
Základ daně snížený o nedz.částky 357 600 Kč
Předpokládaná daň 53 640 Kč
Předpokládaná sleva na dani – poplatník 24 840 Kč
Předpokládané slevy na dani – 2 děti 21 360 Kč
Konečná výše předpokládané daně 7440 Kč

V termínu do 15. května projedná správce daně s poplatníkem jeho podanou žádost, a to formou protokolu v ústním jednání. Součástí protokolu je i rozhodnutí, které obsahuje předpokládané příjmy a výdaje, předpokládané nezdanitelné částky a slevy na dani. Samozřejmě i stanovenou konečnou výši daně poplatníka, která se tímto rozhodnutím považuje za vyměřenou. Pokud poplatník s výší daně souhlasí, nemůže se později proti rozhodnutí odvolat. V případě jeho nesouhlasu nebude daň vyměřena platebním výměrem a poplatník podává daňové přiznání. Čtete více: Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008

Banner - Jak na daně

Po snížení o uplatněné předpokládané slevy na dani musí daň stanovená paušální částkou činit nejméně 600 Kč za zdaňovací období. Správce daně může stanovit daň paušální částkou až na tři zdaňovací období předem. Ovšem pokud se změní podmínky, za kterých byla stanovena, např. výše příjmů neodpovídá příjmům stanoveným v rozhodnutí nebo poplatník zaměstná v průběhu období pracovníka, správce daně rozhodne o zrušení daně stanovené paušální částkou. Rozhodnutí o zrušení platí pro zdaňovací období následující po zdaňovacím období, ve kterém byl zjištěn rozdíl.

Slevy na dani z příjmů jsou upraveny § 35 zákona o daních z příjmů . Je třeba na ně pamatovat při výpočtu konečné daňové povinnosti. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Tip do článku - EBF spíkři 1

Anketa

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

Daňové přiznání i v případě daně stanovené paušální částkou

Může se stát, že poplatník, kterému byla daň stanovena paušální částkou, dodrží předpokládanou výši příjmů, ale bude mít jiné příjmy, o kterých dříve nevěděl, např. ze zaměstnání nebo z prodeje obchodního majetku. Pokud tyto příjmy, jejichž výčet je uveden v § 7a odst. 5, převýší v úhrnu 6000 Kč ročně, musí poplatník podat daňové přiznání. V tomto případě uvede v příloze č. 1 v daňovém přiznání výši příjmů a výdajů stanovených v rozhodnutí a skutečnou výši dosažených jiných příjmů, tedy např. příjmů ze zaměstnání. Čtete více: Vyplňujeme přiznání k dani z příjmů – základní část

Daň stanovená paušální částkou je daní v daném zdaňovacím období konečnou. Nelze ji dodatečně změnit. To může být výhodné při dosažení skutečných příjmů vyšších. Naopak, pokud poplatník dosáhne příjmů nižších, než předpokládal, uhradí daň vyšší. Daň stanovená paušální částkou bude tedy vhodná v případě příjmů a výdajů, kdy se dá jejich výše snadno určit, např. u některých druhů služeb. Čtete více: S čím se musí podnikatel vypořádat v roce 2009?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).