Hlavní navigace

Kdy se nemusí u nahodilých příjmů podávat daňové přiznání?

11. 3. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Jde o různé přivýdělky, prodeje ze zahrádky či včelaře. Limit pro osvobození se od roku 2014 zvýšil. Ale musí se skutečně jednat o příjmy „příležitostné“.

Řada poplatníků má příjmy z pronájmu movitého majetku, z prodeje přebytků ze zahrady nebo vlastních výrobků či nahodilých služeb. Jestliže se skutečně jedná o činnost příležitostnou a do stanoveného limitu, není potřeba podávat daňové přiznání. Jde o příjmy od daně z příjmů osvobozené.

Osvobozené příjmy

V souladu s § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmů osvobozené příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), jejichž úhrn nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 korun. Limit se od roku 2014 zvýšil z původních 20 000 korun.

V případě pronájmu se jedná jen o movité věci (pronajatých nemovitostí, např. polností se osvobození logicky týkat nebude). Včelařům se osvobozený příjem určuje v závislosti na počtu včelstev. Maximální počet včelstev je aktuálně stanoven na 60 (minimální příjem z jednoho včelstva se v takovém případě ocení částkou 500 korun). V roce 2013 se jednalo o maximálně 40 včelstev.

Kdy se jedná o příjmy příležitostné?

Za příjmy příležitostné se nemohou považovat příjmy podle § 6 až 9 zákona o daních z příjmů. Navíc se musí skutečně jednat o příležitostnou činnost. Co vše je příležitostným příjmem či soustavnou činností v živnostenském zákoně ani v jiném zákoně nenajdeme. Naopak živnostenský zákon a stejně tak nový občanský zákoník definuje, co je podnikání. Jedná se o soustavnou činnost prováděnou podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Soustavnou činností tedy nebude činnost jednorázová nebo jakkoliv nahodilá. Pokud se činnost opakuje, nejedná se o činnost nesoustavnou. Za opakování se považuje i výkon v pravidelných intervalech, např. každoročně sezónně. Taková činnost již vyžaduje živnostenské oprávnění, protože se jedná o pravidelné, byť sezónní podnikání. Obdobně nemohou být za příležitostnou činnost považovány příležitostné autorské honoráře. Nejedná se o příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.

Limit pro osvobození

Od roku 2014 se limit příjmů pro osvobození zvýšil na 30 000 korun. Pokud úhrn příležitostných příjmů tuto částku nepřesáhne, nezahrnou se do daňového přiznání. V okamžiku, kdy je limit (byť o jedinou korunu překročen), musí se do daňového přiznání zahrnout. Ovšem ne ve výši, která stanovený limit přesahuje. Příjmy se zde zahrnou všechny. Samozřejmě je možné k příjmům uplatnit i příslušné výdaje.

Příklad: 

Pan Konečný pronajal v roce 2014 svému sousedovi sekačku. Dohodnutá cena pronájmu činila 2000 korun. V sezóně rovněž prodal ovoce z vlastního sadu ve výši 3500 korun. Pan Konečný je zaměstnán a nemá povinnost podání daňového přiznání, jelikož se jedná o příjmy osvobozené (jde o ostatní příjmy zdaňované dle § 10 zákona o daních z příjmů a v úhrnu nebyla překročena částka 30 000 korun). 

Mohou si manželé příležitostné příjmy rozdělit?

Nabízí se možnost rozdělení příjmů mezi manželi za účelem nepřekročení hranice pro osvobození. Takovou variantu zákon o daních z příjmů bohužel neumožňuje. Příležitostný příjem je nutné zdanit vždy u jednoho z manželů. Pokud tento příjem přesáhne hranici 30 000 Kč, bude se jednat o příjem zdanitelný a jeden z manželů podá daňové přiznání v souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Příjmy včelařů – nepodnikatelů

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Nepodnikající včelaři do 60 včelstev příjmy nedaní, nad 60 včelstev rozhoduje výše příjmů. 

Příjmy nepodnikajícího včelaře patří mezi ostatní příjmy zdaňované podle § 10 zákona o daních z příjmů. Jestliže nemá více než 60 včelstev v roce 2014, jedná se o příjmy osvobozené. Otázkou je, jak to bude u včelařů, kteří mají včelstev více. V poradně serveru Podnikatel.cz vysvětluje daňový poradce Jan Molín, že pokud má chovatel včel ve zdaňovacím období více než 60 včelstev, bude příjem do 30 000 korun zcela osvobozen od daně z příjmů. To znamená, že se ani neuvádí do daňového přiznání. Bude-li však jeho roční příjem vyšší než jsou uvedené částky, celý se v daňovém přiznání uvede a odečtou se od něj skutečné nebo tzv. paušální výdaje. V případě příjmů dosažených ze zemědělské výroby zdaňovaných podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) (kam patří i včelaření) lze uplatnit paušální výdaje podle ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. ve výši 80 % z příjmů.

Příklad: 

Příjem za rok 2014 bude ve výši 150 000 Kč a skutečné výdaje 70 000 Kč (80 včelstev). Příjem musí být zdaněn (přesáhl 30 000 Kč). Nevyplatí se uplatnit skutečné výdaje, protože paušální výdaje jsou vyšší – činí 80 000 Kč. Odečteme-li od příjmu 150 000 výdaje 120 000 Kč, zbývá nám ke zdanění 30 000 Kč.

Vysvětluje v daňové poradně serveru Podnikatel.cz Jan Molín 

Příležitostný prodej kosmetiky

Častou chybou je považovat za příležitostné příjmy podomní prodej kosmetiky nebo prodej vlastnoručních výrobků např. prostřednictvím internetu. Tady se nemůže jednat o příjem do stanoveného limitu od daně z příjmů osvobozený. Zdůvodnění je prosté, nejedná se o příležitostnou činnost. Jakmile je prodej opakován, tj. nejméně dvakrát, jedná se o činnost soustavnou. Taková činnost vyžaduje živnostenské oprávnění. Prodejce se stává osobou samostatně výdělečně činnou se všemi souvisejícími povinnostmi. V opačném případě hrozí dodanění příjmů. Od roku 2014 včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, protože takové příjmy budou vždy zdaněny jako příjem z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů. Což aktuálně popisuje i pokyn GFŘ-D22, který nahradil stávající pokyn GFŘ D-6. Čtěte více: Nenechte si ujít nový pokyn D-22. Upřesňuje zákon o daních z příjmů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).