Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Kdy vám může živnostenský úřad zrušit živnost? Stačí například neplatit pojistné

Redakce

Pozastavit živnost nebo ji zcela zrušit může živnostník na vlastní žádost. Mohou však nastat situace, kdy k tomu přistoupí živnostenský úřad sám.

Doba čtení: 2 minuty

Chce-li živnostník zrušit živnostenské oprávnění, musí splnit stejné povinnosti jako u pozastavení živnosti. Tedy vyrozumět o skutečnosti okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Navíc ale musí změnu oznámit živnostenskému úřadu. V případě přerušení živnosti to potřeba není. 

Čtěte Jak přerušit živnost? Čtěte, kde a dokdy je třeba změnu nahlásit

Kompletní zrušení živnosti zahrnuje oznámení okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně ve lhůtě osmi dnů. Pokud by se tak nestalo, povinnost hradit předepsané zálohy zůstane zachována. Ve lhůtě 15 dnů musí být informován i finanční úřad a je také potřeba vypořádat závazky, případně majetek, zásoby a další. 

Oznámení lze provést jednoduše na kterémkoliv živnostenském úřadě vyplněním jednotného registračního formuláře, čímž odpadá zbytečné běhání po úřadech. 

Ptejte se odborníka v poradně Založení firmy a začátek podnikání
Mgr. Petr Čížek
poradce pro začínající podnikatele

Formuláře nabízíme ke stažení:

Kdy zruší živnost sám živnostenský úřad? 

Mohou však nastat situace, kdy je živnostenský úřad nucen přistoupit ke zrušení živnosti, aniž by živnostník o změnu žádal. Momenty, kdy musí úřad ke zrušení živnostenského oprávnění přistoupit, popisuje živnostenský zákon

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže

  • podnikatel již nesplňuje podmínky, jako je plná bezprávnost a bezúhonnost,
  • nastanou překážky podle § 8,
  • podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor.

Živnostenský úřad může živnost zrušit také na návrh správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenské oprávnění  může z důvodu neplacení povinného sociálního pojištění pozbýt platnosti. Pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení pojistného může požadovat i zdravotní pojištění. 

GDPR v marketingu

Více čtěte v článku: O živnosťák můžete přijít i kvůli neplacení pojistného. A na pěkně dlouho

Další důvody pro zrušení živnosti

Dále může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, pokud živnostník závažným způsobem porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese. Dalším důvodem ke zrušení živnosti ze strany živnosťáku je, pokud zahraniční fyzická osoba, která musí mít k oprávnění provozovat živnost na území České republiky povolení k pobytu na území České republiky, tuto podmínku nesplňuje. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění také v momentě, kdy neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. Neplatí to však, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti.