Hlavní navigace

Kdy vám může živnostenský úřad zrušit živnost? Stačí například neplatit pojistné

26. 1. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pozastavit živnost nebo ji zcela zrušit může živnostník na vlastní žádost. Mohou však nastat situace, kdy k tomu přistoupí živnostenský úřad sám.

Chce-li živnostník zrušit živnostenské oprávnění, musí splnit stejné povinnosti jako u pozastavení živnosti. Tedy vyrozumět o skutečnosti okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Navíc ale musí změnu oznámit živnostenskému úřadu. V případě přerušení živnosti to potřeba není. 

Čtěte Jak přerušit živnost? Čtěte, kde a dokdy je třeba změnu nahlásit

Kompletní zrušení živnosti zahrnuje oznámení okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně ve lhůtě osmi dnů. Pokud by se tak nestalo, povinnost hradit předepsané zálohy zůstane zachována. Ve lhůtě 15 dnů musí být informován i finanční úřad a je také potřeba vypořádat závazky, případně majetek, zásoby a další. 

Oznámení lze provést jednoduše na kterémkoliv živnostenském úřadě vyplněním jednotného registračního formuláře, čímž odpadá zbytečné běhání po úřadech. 

Formuláře nabízíme ke stažení:

Kdy zruší živnost sám živnostenský úřad? 

Mohou však nastat situace, kdy je živnostenský úřad nucen přistoupit ke zrušení živnosti, aniž by živnostník o změnu žádal. Momenty, kdy musí úřad ke zrušení živnostenského oprávnění přistoupit, popisuje živnostenský zákon

Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže

  • podnikatel již nesplňuje podmínky, jako je plná bezprávnost a bezúhonnost,
  • nastanou překážky podle § 8,
  • podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor.

Živnostenský úřad může živnost zrušit také na návrh správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenské oprávnění  může z důvodu neplacení povinného sociálního pojištění pozbýt platnosti. Pozastavení či zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neplacení pojistného může požadovat i zdravotní pojištění. 

Více čtěte v článku: O živnosťák můžete přijít i kvůli neplacení pojistného. A na pěkně dlouho

Další důvody pro zrušení živnosti

Dále může živnostenský úřad zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, pokud živnostník závažným způsobem porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese. Dalším důvodem ke zrušení živnosti ze strany živnosťáku je, pokud zahraniční fyzická osoba, která musí mít k oprávnění provozovat živnost na území České republiky povolení k pobytu na území České republiky, tuto podmínku nesplňuje. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění také v momentě, kdy neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. Neplatí to však, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).