Hlavní navigace

Kdyby platily pokuty u kontrolních hlášení, tisíce podnikatelů zaplatí 30 000 Kč

8. 7. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Kdyby finanční správa nečekala na novelu zákona o DPH, která má zmírnit sankční režim u kontrolních hlášení, tisíce podnikatelů by zaplatily pokutu 30 tisíc Kč.

Kdyby finanční správa udělovala u kontrolních hlášení k DPH pokuty podle původně navrhovaného sankčního režimu, tisíce podnikatelů by dostaly pokutu 30 nebo 50 tisíc. Vyplývá to z údajů, které serveru Podnikatel.cz poskytlo Generální finanční ředitelství (GFŘ). Díky plánované novele, která má pokuty zmírnit, však finanční úřady nyní sankce u kontrolních hlášení neudělují. Podnikatelé ovšem nemohou počítat s benevolencí úřadů donekonečna. Aktuálně to vypadá, že pokuty začnou být udělovány od září.

Hlášení jste mohli mít podané správně a včas a přesto dostat pokutu

Sankční režim, který zákonodárci nastavili u kontrolních hlášení, se stal pro svou přísnost cílem kritiky ještě předtím, než se hlášení začala podávat. Zákon totiž počítal s poměrně přísnými lhůtami pro reakci na výzvu od správce daně a následným určením pokut, která se může týkat samotného opomenutí podání hlášení či opravy nebo upřesnění údajů v podaném hlášení. Podnikatelé musí dle aktuálního znění zareagovat na výzvu od finančního úřadu do 5 kalendářních dní od oznámení výzvy, a to tím, že údaje změní nebo doplní za pomoci následného kontrolního hlášení, popřípadě původní údaje potvrdí.

Co se týče pokut u kontrolních hlášení, tak ty se měly dle zákona udělovat automaticky a bez možnosti jejich odpuštění. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, měla mu vzniknout povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Zákon navíc obsahuje další pokuty, které mohou plátci DPH v souvislosti s kontrolním hlášením dostat. U nich ale již existuje možnost pro správce daně stanovit jejich výši, a to do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení, a až do výše 500 000 Kč pro plátce, kteří nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžují nebo maří správu daní.

Zmíněná výzva se má doručovat elektronicky, a to prostřednictvím


a) datové schránky, nebo

b) veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku. Tuto adresu sdělíte správci daně při podání prvního kontrolního hlášení.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Pokuty se dosud neudělují

Finanční správa nicméně na začátku roku ujistila, že do nabytí účinnosti novely, která má sankční režim zmírnit, bude postupovat benevolentně. Pokutu ve výši 1000 Kč za pozdní podání hlášení slíbila neudělovat vůbec a vyšší pokuty jen ve výjimečných případech. A svůj slib finanční správa dodržela. U kontrolních hlášení zatím nebyly žádné pokuty uděleny.

Sněmovna už novelu schválila

Poslanecká sněmovna navíc již předmětnou novelu schválila. Lhůta pro reakci na výzvu se má změnit z 5 kalendářních na 5 pracovních dní, což dá podnikatelům větší časový prostor na reakci, zejména v případě víkendů prodloužených o sváteční dny či při čerpání dovolené. Do zákona se dále doplní institut prominutí pokuty, který se bude týkat pokut v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč, a institut vyloučení vzniku pokuty, který se bude týkat pokuty v pevné výši 1000 Kč.

V případě pokuty ve výši 1000 Kč bude tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost. Novela navíc počítá se zpětnými úlevami, které se budou vztahovat k pokutám uděleným před nabytím účinnosti novely. Návrh nyní posoudí Senát. Pokud jej podpoří, měla by novela nabýt účinnosti v září letošního roku.

V případě udělování sankcí by byly odeslány pokuty za stovky milionů

Že by mělo aktuální znění zákona tvrdé dopady na podnikatele, ukazují i data, která serveru Podnikatel.cz poskytlo GFŘ. Za zdaňovací období leden až duben 2016 bylo odesláno celkem 40 197 výzev. Z toho bylo 8403 výzev k podání KH či následného KH a 31 794 výzev k odstranění nesrovnalostí. Na 76,9 % výzev bylo zareagováno včas do pěti dnů, 11,8 % reakcí však přišlo až po lhůtě a na 11,3 % výzev nebylo zareagováno vůbec.

školení-leden22-legislativní novinky

To znamená, že na více než 9000 výzev nebylo zareagováno včas nebo vůbec a na základě původního znění zákona by tak mělo být uděleno stejné množství pokut ve výši 30 či 50 tisíc korun. I kdyby byly všechny sankce „jen“ ve výši 30 tisíc korun, znamenalo by to pokuty v celkové výši přes 250 milionů korun. A to jen za několik prvních měsíců letošního roku.

Od září už sankce naostro

Jak doplnilo serveru Podnikatel.cz GFŘ, v tuto chvíli se počítá s rozesíláním pokut od září, přičemž termín souvisí s nabytím účinnosti výše zmíněného zákona. Situaci ale může ovlivnit i případná vyšší pracnost v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb. O 1. září totiž začnou finanční úřady přidělovat podnikatelům autentizační údaje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).