Hlavní navigace

Koeficienty daně z nemovitých věcí 2019 se skoro v žádném okresním městě nemění

23. 10. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pouze ve dvou okresních městech se pro příští rok změní koeficienty k dani z nemovitých věcí. Změny se navíc týkají pouze malé části těchto dvou měst.

Konkrétně se koeficienty změní v jedné části Plzně a ve dvou ulicích Olomouce. Vyplynulo to z analýzy serveru Podnikatel.cz. Přinášíme komplexní souhrn koeficientů daně z nemovitostí, které mají jednotlivá okresní města stanovená pro rok 2018 a 2019.

Ani jedno okresní město sice komplexně nemění pro rok 2019 koeficienty k dani z nemovitých věcí, přesto se pro některé obyvatele dvou okresních měst daň změní, a to Plzně a Olomouce. Plzeň schválila novou vyhlášku už loni, pro část města však nabude účinnosti až v lednu 2019. Jde o katastrální území Lobzy, kde se v jedné jeho části zvýší základní koeficient z 2,5 na 3,5.

ZMĚNY 2019

Co se všechno změní v roce 2019

Na pokles daně se naopak mohou těšit v Olomouci v ulici Nábřežní a Blahoslavova, kde se pro roky 2019–2022 snižuje základní koeficient na 1,6, a to v souvislosti s realizací protipovodňových opatření. Vzhledem k mimořádné situaci budou tito občané téměř soustavně po dobu 4 let omezeni v užívání svých nemovitostí na ulicích Nábřeží a Blahoslavova, nebude možné svážet z těchto ulic komunální odpad (úprava OZV je předkládána samostatně) a budou dotčeni také hlukem a prachem z probíhajících stavebních prací. Předkládaný návrh OZV těmto dotčeným občanům dočasně zmírní tvrdost obecně závazné vyhlášky města, která s takovou mimořádnou situací nepočítala, a umožní rozumnou a v mezích zákona možnou částečnou úlevu z platby daně z nemovitých věcí. Jde tedy o opatření dočasné, upřesňuje se v důvodové zprávě k vyhlášce. Pro představu z bytu se 60m2 zaplatí nyní vlastník cca 512 Kč, po úpravě ze stejného bytu zaplatí cca 230 Kč.

Koeficienty daně z nemovitostí
Základní (2019) Základní (2018) Místní (2019) Místní (2018) Podnikatelský (2019) Podnikatelský (2018)
Praha 5 5 1 1 1,5 1,5
Středočeský kraj
Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1
Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1
Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1
Kutná Hora 2 2 2 2 1 1
Mělník 2 2 1 1 1 1
Mladá Boleslav 2 2 3 3 1,5 1,5
Nymburk 2 2 2 2 1 1
Příbram 2,5 2,5 2 2 1 1
Rakovník 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Jihočeský kraj
České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1
Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1
Písek 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Strakonice 2 2 1 1 1,5 1,5
Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Plzeňský kraj
Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5
Klatovy 2 2 1 1 1 1
Plzeň 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Rokycany 2 2 1 1 1 1
Tachov 2 2 2 2 1 1
Karlovarský kraj
Cheb 2,5 2,5 2 2 1 1
Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1
Ústecký kraj
Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1
Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1
Most 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Liberecký kraj
Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jablonec nad Nisou 2,5 2,5 1 1 1 1
Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1
Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5
Královehradecký kraj
Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5
Jičín 2 2 1 1 1,5 1,5
Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Rychnov nad Kněžnou 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1
Pardubický kraj
Chrudim 2 2 1 1 1 1
Pardubice 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5
Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Vysočina
Havlíčkův Brod 2 2 2 2 1,5 1,5
Jihlava 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5
Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Žďár nad Sázavou 2 2 1 1 1,5 1,5
Jihomoravský kraj
Blansko 2 2 1 1 1 1
Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1
Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5
Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Olomoucký kraj
Jeseník 2 2 1 1 1,5 1,5
Olomouc 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1
Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1
Zlínský kraj
Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1
Uherské Hradiště 3,5 3,5 2 2 1 1
Vsetín 2,5 2,5 2 2 1 1
Zlín 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Moravskoslezský kraj
Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5
Frýdek-Místek 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Karviná 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1
Ostrava 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5

Kdo musí podat přiznání

Konečnou výši daně určují metry čtvereční vlastněných nemovitostí, sazby a právě koeficienty dle zákona, které si ale mohou obce upravit. Obce si navíc mohou stanovit ještě místní koeficient, kterým daňovou povinnost zvýší. Lidem, kterým se díky rozhodnutí měst změnila výše daně, nemusí podávat nové přiznání k dani z nemovitých věcí. Výši vyměřené daně se poplatníci dozvědí od finančního úřadu, který jim během května zašle poštovní složenku s výší daně z nemovitostí.

Přiznání naopak musí podat poplatníci, u nichž došlo ke změnám, které jsou rozhodné pro vyměření daně. Typicky se jedná o situace, kdy poplatník nabyl nové nemovitosti, provedl nástavbu na domu nebo se změnila rozloha pozemku.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Tuto možnost ale má pouze poplatník, který v daném kraji všechny své nemovité věci pozbude. Jestliže někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Koho se podání přiznání týká, má čas jej odevzdat do čtvrtka 31. ledna 2019. Pokud poplatník přiznání včas nepodá, nemusí se hned obávat sankcí. Pokuta se počítá až od šestého pracovního dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč.

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Kdo má více nemovitostí a všechny v jednom kraji, podává přiznání jen na jeden úřad. Kdo má však nemovitosti ve více krajích, musí podat přiznání za každý kraj.

Pozor na elektronické podání

Poplatníci si mohou vybrat, jakým způsobem přiznání podat, zda v papírové či elektronické podobě. Kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí podat řádné, dodatečné nebo opravné přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky, a to v požadovaném formátu. Až do předloňského roku navíc v případě, kdy toto podnikatel nesplnil, platila automatická pokuta ve výši 2000 Kč. Finanční správa ovšem v létě 2017 upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.

Contente23

U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Mezi taková podání patří i daň z nemovitých věcí.

Dokdy daň zaplatit

Samotná daň se platí každoročně vlastníkem nemovitosti, a to vždy dopředu. Právě do konce května se musí daň zaplatit. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).