Hlavní navigace

Kolem dokola o pobírání podpory v nezaměstnanosti

29. 9. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podpora v nezaměstnanosti se měla dle schválených protikrizových opatření zvýšit a prodloužit. Uplynul měsíc a vše je jinak. Nezaměstnaní se vyšších dávek pravděpodobně nedočkají. Pořád si ale mohou přivydělat.

Protikrizová opatření sociálnědemokra­tických poslanců měla na přechodné období od 1. listopadu 2009 do 31. prosince 2010 zvýšit podporu v nezaměstnanosti a zároveň prodloužit dobu, po kterou podpora nezaměstnaným náleží. Zvýšené mandatorní výdaje by jistě vedly k vyššímu rozpočtovému schodku. Přesto se autoři návrhu zákona tohoto kroku neobávali. Jak uvedl místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach, stát má kde šetřit. Jde o dočasná řešení pro lidi, kteří přišli kvůli krizi o práci. Stát určitě ještě má rezervy, kde ušetřit. Třeba v ministerských provozních nákladech, sdělil Škromach v deníku Mladá fronta Dnes. Konec tohoto opatření bude, jak se zdá, rychlý. Janotův balíček s ním totiž nepočítá. Čtěte více: Katastrofální vize rozpočtu nutí k úsporám. Podnikatelé souhlasí

V čem schválené opatření na podporu nezaměstnaným spočívá?

Podle nového znění zákona se měla doba na podpoře prodloužit nezaměstnaným do padesáti let z pěti na šest měsíců. Za první dva měsíce by dostali 80 procent svého předcházejícího platu. V dalších měsících 55 procent. Lidem ve věku od 50 do 55 let se měla délka podpory v nezaměstnanosti prodloužit z osmi na devět měsíců. Nejdelší podpůrčí doba by čekala nezaměstnané starší 55 let věku. S vyšším věkem se prodlužuje i podpůrčí doba. Tato věková skupina se hůře uplatňuje na trhu práce. Proto se počítalo s podporou v nezaměstnanosti až na dvanáct měsíců.

Nejvíce by si polepšili uchazeči, kteří se rozhodli pro rekvalifikaci. Jejich měsíční podpora v nezaměstnanosti se dle nového znění zákona měla zvýšit na 85 procent předchozí čisté mzdy. Doposud pobírají jen 60 procent.

Jak ukazuje následující tabulka, o žádné převratné opatření se nejedná. Délka podpůrčí doby v nezaměstnanosti by se vlastně jen vrátila k délce platné v roce 2008.

Délka podpory v nezaměstnanosti
Uchazeč k 1.1.2008 k 1.1.2009 k 1.11.2009
do 50 let 6 měsíců 5 měsíců 6 měsíců
od 50 do 55 let 9 měsíců 8 měsíců 9 měsíců
nad 55 let 12 měsíců 11 měsíců 12 měsíců

I kdyby byla podpora v nezaměstnanosti vyšší a podpůrčí doba její výplaty delší, fakt, že ztráta zaměstnání je psychicky velmi náročnou situací, zůstává. Podle statistik připadá na jedno volné pracovní místo až dvanáct uchazečů. To je ovšem jen statistický průměr. V okresech s největší nezaměstnaností čeká na jednu pracovní pozici až 50 nezaměstnaných. A to podle analytiků krize zdaleka nekončí. Čtěte více: Práci hledají statisíce, ale řemeslníků je pořád málo

Mám výpověď. Co dál?

Nehledě na skutečnost, že evidovat na úřad práce se lze až den následující po skončení zaměstnání, je na místě jednat okamžitě. A to pokud možno ještě ve výpovědní lhůtě. Určitě je vhodné oslovit pracovní agentury, jejichž služby jsou pro uchazeče o zaměstnání bezplatné. Nezaměstnaný by však měl současně hledat i vlastními silami. Informace o volných pracovních pozicích lze získat například na internetu nebo prostřednictvím nástěnek umístěných na úřadech práce. Pomoci mohou také portály pro vyhledávání pracovních míst. Po zaregistrování a upřesnění požadavků je uchazeči každé ráno na jeho e-mailovou adresu doručen seznam volných pracovních míst dle jeho výběru. Další možností je podání inzerátu. Čtěte více: Devadesát procent nezaměstnaných by změnilo obor 

Evidence na úřadě práce

Na úřad práce je třeba vyrazit nejlépe do tří dnů po skončení zaměstnání. V tom případě bude uchazeč, který splňuje podmínky pro nárok na podporu, zaevidován už následující den po skončení zaměstnání. Jestliže na tyto dny připadne víkend nebo svátek, lhůta se prodlužuje. Na úřad je ovšem nutné zajít osobně, písemné žádosti nejsou akceptovány.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Obecně není podpora v nezaměstnanosti vyplácena uchazeči o zaměstnání, který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence úřadu práce opakovaně ukončil vhodné zaměstnání, které mu úřad práce zprostředkoval. Opakovaně znamená nejméně dvakrát. Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok jen uchazeči, kteří vykonávali v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ze které platili pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to alespoň 12 měsíců. Rozhodným obdobím jsou poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Čtěte více: I podpora v nezaměstnanosti od ledna 2009 v novém ka­bátě

Co si připravit před cestou na úřad?

K žádosti o podporu bude uchazeč potřebovat platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokáže svoji totožnost a místo trvalého pobytu. Dále doklad o ukončení pracovního poměru, nebo potvrzení o ukončení či přerušení samostatné výdělečné činnosti, potvrzení o ukončené náhradní době, tj. maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, doklad o skončení rodičovské dovolené, ukončení péče o osobu blízkou atd. Nezbytné je i potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list a potvrzení o výši průměrného výdělku nebo evidenční list důchodového pojištění.

Pobíral/a jste někdy podporu v nezaměstnanosti?

Platba sociálního a zdravotního pojistného

Uchazeč o zaměstnání je osobu, za kterou je plátcem zdravotního pojištění stát. Sociální pojištění v této době hrazeno není. Doba evidence na úřadě práce se však započítává jako účast na důchodovém pojištění. A to po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, nejvýše však v rozsahu tří let. Čtěte více: S délkou nezaměstnanosti se vzdaluje i nárok na důchod

Výdělečná činnost v době pobírání podpory

Důležitou informací je, že v době pobírání podpory v nezaměstnanosti si lze přivydělat. Uchazeč může uzavřít pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, ovšem do maximální výše 4000 Kč hrubého měsíčně. Při kombinaci více pracovních poměrů v jednom měsíci se výdělky sčítají. Povinností uchazeče je nahlásit do 8 kalendářních dnů vznik pracovního poměru nebo uzavření dohody a ve lhůtě stanovené úřadem práce doložit výši měsíčního výdělku nebo odměny. Čtěte více: Podmínky u dohody o provedení práce jsou jednodušší

Uchazeče o zaměstnání, který nesplní oznamovací povinnost, úřad práce vyřadí rozhodnutím vydaným ve správním řízení, z evidence uchazečů o zaměstnání. Takto vyřazený uchazeč o zaměstnání může být na základě své nové písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, upřesňuje Kateřina Sadílková, ředitelka Úřadu práce v Liberci. Vyřazení se provede dnem stanoveným pro splnění oznamovací povinnosti. Sadílková dodává, že jestliže byla uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci jeho zaviněním přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o zaměstnání povinen částky neprávem přijaté vrátit.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).