Hlavní navigace

Kompenzační bonus bude jen pro část podnikatelů. Kdo přesně má mít nárok?

19. 10. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus se sice vrací, oproti jarní verzi však bude značně omezen a nárok na něj budou mít pouze někteří podnikatelé.

Zatímco v jarní verzi kompenzačního bonusu stačilo, aby měl podnikatel kvůli opatřením či koronaviru nižší poptávku, nyní na bonus budou mít nárok jen ti, kterým vláda přímo zakázala či omezila činnost, a jejich dodavatelé. Bonus nicméně budou moct opět získat OSVČ, společníci eseróček i dohodáři.

Bonus jen pro omezené podniky a jejich dodavatele

Vláda schválila návrh ministerstva financí na znovuzavedení kompenzačního bonusu. Opět, podobně jako na jaře, má činit 500 Kč denně. Kompenzační bonus se má vyplácet za období od 5. října do 4. listopadu 2020, tedy za 31 dnů. Celkově by tak měl dosáhnout 15 500 Kč. Návrh ovšem obsahuje ustanovení, že v případě, pokud do 4. listopadu dojde k prodloužení doby trvání nouzového stavu, bude se bonus vyplácet i nadále až do konce nouzového stavu. Podobně jako na jaře platí, že kompenzační bonus není slučitelný s podporou v nezaměstnanosti.

Kompenzační bonus se oproti jaru bude týkat výrazně nižšího počtu podnikatelů. Nově na bonus dosáhnou jen OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu.

Nárok ještě budou mít i podnikatelé, kteří dodávají zboží, služby či jiné výstupy těm podnikatelům, jejichž činnost byla zakázána nebo omezena opatřeními vlády, popřípadě osoby činné na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, které pro uvedené podnikatele pracují. Aby na bonus dosáhli i dodavatelé (ať už jsou OSVČ nebo společníky), musí splnit podmínku, že jejich činnost byla, kvůli omezení či zákazu činnost jejich odběratelů, vyloučena aspoň z 80 %.

Kdo má nárok z OSVČ

Kromě výše zmíněné podmínky uzavření či omezení protiepidemickými opatření musí jít o OSVČ dle zákona upravujícího důchodové pojištění (může být i OSVČ vedlejší), která byla aktivní k 5. říjnu 2020 či která má přerušenou činnost po 12. březnu 2020. Ať už jde přímo o „zavřenou“ OSVČ či jejího dodavatele z řad OSVČ, musí splňovat ještě podmínku, že převažující část příjmů od 1. června do 30. září bezprostředně pocházela z jedné nebo více omezených či zakázaných činností. V potaz se berou příjmy podle § 6 (ze závislé činnosti), 7 (z podnikání) a 9 zákona o daních z příjmů (z nájmu). Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z oblastí postižených vládními restrikcemi.

OSVČ naopak nesmí být v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Kdo má nárok ze společníků eseróček

Nárok na bonus mají jen společníci (fyzické osoby) společností s ručením omezeným založenými za účelem dosažení zisku, které mají maximálně 2 společníky, případně které mají společníky jen z jedné rodiny. Členy jedné rodiny se pro účely tohoto zákona rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství. Podíly společníků nesmí být představovány kmenovými listy. Platí též, že tyto podmínky musí společníci splňovat k 5. říjnu 2020.

Firma dále nesmí být v bonusovém období v úpadku nebo v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH. Podobně jako na jaře musí mít firma obrat aspoň 180 tisíc korun.

Společníci eseróček, respektive firmy samotné, musí stejně jako OSVČ splnit podmínku „převažujících příjmů“. Je tedy nutné, aby firma měla převažující část příjmů mezi červnem a zářím z dnes zakázané či omezené činnosti, a to samé platí i pro společníka (zase se berou v potaz příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů).

Kdo má nárok z dohodářů

Dohodáři mají na bonus nárok tehdy, pokud mezi červnem a září vykonávali práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti) a v důsledku toho byli alespoň 3 kalendářní měsíce účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec a současně nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Aby dohodář mohl bonus získat, i on musel mít z dohody převažující část příjmů mezi červnem a zářím, přičemž v potaz se berou příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

Jak půjde o bonus žádat

O kompenzační bonus se bude žádat stejným způsobem jako v první vlně:

  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat)
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně na podatelnách finančních úřadů.

Samotná žádost se bude skládat z čestného prohlášení, že dotyčný splňuje podmínky pro přiznání bonusu, čísla účtu a identifikačního údaje. Dohodáři budou muset navíc se žádostí doložit kopii příslušné dohody a mzdových listů nebo jiné relevantní potvrzení zaměstnavatele.

O kompenzační bonus půjde žádat do 2 měsíců po skončení bonusového období. Odkdy půjde žádosti podat, závisí na rychlosti schválení zákona v parlamentu. Norma by měla být projednána zrychleně a měla by tak nabýt účinnosti už během následujících týdnů.

Měl by se kompenzační bonus vyplácet více podnikatelům, jako tomu bylo na jaře?

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).