Hlavní navigace

Kompenzační bonus i pro dohodáře: Někteří dostanou 500 Kč denně, jiní jen 350 Kč

2. 7. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kompenzační bonus bude nově i pro lidi pracující na dohody. Někteří budou mít nárok na 500 Kč denně, jiní jen na 350 Kč za den.

Výše bonusu se bude odvíjet od toho, zda je dohodář zároveň i OSVČ či společník malé společnosti s ručením omezeným, či jde „jen“ o dohodáře bez souběhu.

Kompenzační bonus i pro dohodáře

Na kompenzační bonus by po OSVČ a společnících malých eseróček měli brzy dosáhnout i ti, kteří si vydělávají na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti, pokud jim dohoda založila účast na nemocenském pojištění. Příslušnou novelu zákona o kompenzačním bonusu před několika dny schválila vláda.

Dohodáři – OSVČ dostanou 500 Kč

Novela počítá s tím, že nárok na kompenzační bonus 500 Kč denně budou mít i OSVČ, které zároveň pracují na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění. Doposud platí, že na kompenzační bonus mají nárok jen ti dohodáři, kteří jsou zároveň OSVČ a u dohod o pracovní činnosti měli příjmy do 3000 korun měsíčně a u dohod o provedení práce do 10 000 korun.

Další podmínky pro tyto OSVČ – dohodáře budou stejné jako pro ostatní OSVČ. Předně musí jít o OSVČ, která v daném období nemohla svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Nárok na kompenzační bonus dále mají jen OSVČ, které zároveň nejsou osobami vykonávajícími činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Jedinou výjimkou jsou pedagogičtí pracovníci a dobrovolní pečovatelé, kteří o příspěvek mohou žádat i při souběhu. Nově se k nim zařadí i OSVČ – dohodáři.

Pokud OSVČ – dohodáři požádají o kompenzační bonus za všechny dny obou bonusových období, dostanou celkem 44 500 Kč.

Společníci firem – dohodáři dostanou také 500 Kč

Práce na dohodu nebude nově vadit ani u společníků eseróček a také oni získají  na kompenzační bonus 500 Kč za den nárok. Pro společníky – dohodáře budou platit stejné další podmínky jako pro „pouhé“ společníky. Kromě omezení činnosti kvůli koronaviru a krizovým opatřením (stejné jako u OSVČ) musí společníci splnit i výši obratu firmy. Nárok na dotaci mají jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč. Pozor však na to, že v případě, kdy z nějakého důvodu neměla existující firma v roce 2019 požadované tržby a letos hranice dosáhla, nemají společníci na bonus nárok. Podmínka předpokladu letošních tržeb totiž platí jen pro nově vzniklé společnosti.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Stejně tak platí, že i když někdo vlastní více firem, o příspěvek může požádat jen jednou.

Nárok na kompenzační bonus navíc mají fyzické osoby, které byly ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Nově se tato výjimka rozšíří i o zmíněné dohody a také podobně jako u OSVČ o pedagogické pracovníky a dobrovolné pečovatele, kteří budou moct o bonus žádat i při souběhu.

Čtěte také: Kompenzační bonus se nevyplácí firmám, ale společníkům. Jaké další omyly panují? 

Pro dohodáře bez souběhu jen 350 Kč

Novela nově zavádí kompenzační bonus i pro dohodáře, kteří nemají souběh se samostatnou činností a nejsou ani společníky eseróček. Na rozdíl od OSVČ a společníků však budou mít nárok jen na 350 Kč denně. Maximálně tak mohou získat 31 150 Kč.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba pracovala alespoň 4 z 6 měsíců před krizí (od 1. října 2019 do 31. března 2020) na pojištěnou dohodu. Podobně jako u kompenzačního bonusu pro podnikatele budou z podpory vyloučeny osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání. Další podmínkou je, aby daná osoba měla ke dni 11. března 2020 uzavřenou dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Muselo také dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize, a to z důvodů na straně:

 • a) zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména v důsledku
  1. nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny,
  2. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo
  3. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti, nebo
 • b) subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména v důsledku
  1. jeho karantény nebo
  2. péče o dítě nebo jiného člena domácnosti.

Dále má platit, že ten, kdo dostane kompenzační bonus, nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud má dohodář více dohod, nárok na bonus vzniká za kalendářní den pouze jednou.

Žádost bude komplikovanější

Dohodáři navíc budou mít trochu komplikovanější podání žádosti. Žádost o kompenzační bonus bude muset obsahovat i identifikaci zaměstnavatele, kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr a kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Kopii mzdového listu lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele prokazujícím splnění podmínek.

O kompenzační bonus půjde žádat nejdéle do konce třetího kalendářního měsíce od nabytí účinnosti novely.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).