Hlavní navigace

Kompenzační bonus se nevyplácí firmám, ale společníkům. Jaké další omyly panují?

9. 6. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek. Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Okolo kompenzačního bonusu pro společníky s. r. o. panuje několik nejasností a omylů. Problémy rovněž způsobuje definice rodiny.

Na bonus totiž mohou dosáhnout společníci rodinných firem, a to i ve větším počtu, avšak jen v případě, že požadovanou podmínku příbuzenství splňují „každý s každým“. Pokud vlastní firmu otec, jeho dcera a manžel dcery, nárok na bonus nemají. Jestliže jsou naopak majiteli firmy manželé a jejich potomek, o kompenzační bonus mohou požádat.

O kompenzační bonus požádaly již tisíce společníků

Už skoro dva týdny mohou o kompenzační bonus žádat i někteří společníci s. r. o. Finanční správa doposud zpracovala přes 90 % žádostí o kompenzační bonus pro společníky s. r. o. Na první bonusové období (od 12. března do konce dubna) doposud úřady obdržely od společníků 9409 žádostí, na druhé (od 1. května do 8. června) pak 8979 žádostí. Berňáky tak zatím společníkům eseróček vyplatily přes 365 milionů korun.

Nárok mají jen společníci firem s maximálně 2 majiteli

Nárok na kompenzační bonus mají kromě OSVČ i fyzické osoby, které byly ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Pokud tak například bude dvoučlenné s. r. o., přičemž jeden společník bude příkazní smlouvou zaměstnán jako jednatel a druhý pracovní smlouvou jako účetní, nárok budou mít (při splnění dalších podmínek) oba. Pozor ovšem na to, že jednatel, který není zároveň společník, kompenzační bonus dostat nemůže.

Z hlediska nároku na bonus nevadí, pokud má firma zaměstnance. Firma navíc klidně na zaměstnance mohla brát podporu kvůli koronaviru, například z programu Antivirus. Jedinou výjimkou je, kdyby společník firmy byl zároveň zaměstnancem a zároveň sám na sebe jako zaměstnance podporu poskytovanou zaměstnavatelům (například z programu Antivirus) čerpal. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Naopak nevadí, pokud společník zároveň čerpal ošetřovné z titulu zaměstnance svého s. r. o.

Na podporu dále nemají nárok společníci firem, které byly mezi 12. březnem a 8. červnem v úpadku nebo v likvidaci nebo byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Podnikání musel omezit koronavirus či opatření

Podobně jako u OSVČ mají na bonus na základě žádosti nárok jen ti společníci, jejichž eseróčka v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, nemohla zcela nebo zčásti vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Podmínka minimálního obratu

Aby majitelé mohli dotaci získat, musí splnit i další podmínky. Konkrétně jde o výši obratu firmy. Nárok na dotaci mají jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč. Pozor však na to, že v případě, kdy z nějakého důvodu neměla existující firma v roce 2019 požadované tržby a letos hranice dosáhla, nemají společníci na bonus nárok. Podmínka předpokladu letošních tržeb totiž platí jen pro nově vzniklé společnosti.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Stejně tak platí, že i když někdo vlastní více firem, o příspěvek může požádat jen jednou.

Kompenzační bonus pro společníky eseróček, kteří splní podmínky, činí 500 Kč denně. Za období od 12. března do 8. června tak může jít o 44 500 Kč.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Kdo je ještě rodina

Vzhledem k šíři podmínek se i v případě kompenzačního bonusu pro společníky eseróček vyskytují některé nejasnosti. Řada otázek míří hlavně na možnost více než dvou majitelů firmy v případě rodiny a na její definici. Členy jedné rodiny se pro účely zákona o kompenzačním bonusu rozumí příbuzný v řadě přímé (osoby jsou příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé, tj. potomci – syn, vnuk, pravnuk nebo předci – otec, děd, praděd atd.), sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Jak vysvětluje finanční správa, požadovanou podmínku příbuzenství u společníků musí splnit „každý s každým“. Jestliže tak firmu například vlastní manželé a nevlastní otec jednoho z manželů, společníci nárok na bonus nemají. Stejně tak na bonus nedosáhnou, pokud firmu vlastní otec a jeho dcera s manželem. Podmínka je splněna mezi otcem a dcerou a dcerou a jejím manželem, nikoli už mezi dceřiným manželem a dceřiným otcem (podmínka by byla splněna např. v případě, že by kromě dcery a jejího otce byla dalším společníkem s. r. o. např. dceřina matka). Protože nebyla splněna ani shora uvedená podmínka a) (nejvýše dva společníci), ani podmínka b) (pouze společníci, kteří jsou členy jedné rodiny), nevzniká ani jednomu ze společníků nárok na kompenzační bonus, doplňuje finanční správa na svém webu.

Stejně jako u OSVČ se i u společníků eseróček kompenzační bonus vyplácí na základě žádosti a podepsaného čestného prohlášení, že splňují podmínky. Není tak třeba nijak dokládat příjmy firmy.

Jak žádost podat

Žádost lze podat jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslaného na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. 

Pozor na podpis u firemní datové schránky

Právě ve spojení s žádostmi se objevují chyby, které plynou z nepochopení, že bonus není určen firmám, ale společníkům. Společníci, kteří posílají vyplněný formulář o pomoc společníkům malých s. r. o. (datovou schránkou, e-mailem, poštou) a jejich bydliště je v jiném městě než sídlo společnosti, zasílají žádosti na nesprávný finanční úřad – územní pracoviště. Posílat by jej měli tam, kde podávají vlastní přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zajistí se tak jednoduší a rychlejší vyřízení žádosti.

Pro upřesnění požadavku uvádí finanční správa příklad podání žádosti o pomoc společníkům malých s. r. o. správnému územnímu pracovišti finančního úřadu.

Sídlo s.r.o. v Praze, společník bydlí v Táboře

– žádost má poslat na Územní pracoviště v Táboře (FÚ pro Jihočeský kraj)

Sídlo s.r.o. v Praze, společník bydlí v Děčíně

– žádost má poslat na Územní pracoviště v Děčíně (FÚ pro Ústecký kraj)

Pozor rovněž na podání žádosti skrze datovou schránku. Pokud společník žádost odešle z firemní datové schránky, musí ji navíc ještě podepsat (na žádosti stačí naskenovaný vlastnoruční podpis). Z pohledu úřadu se jedná o cizí datovou schránku a právnická osoba nemůže být žadatelem. Jen pokud žádost pošle z vlastní datové schránky (fyzické osoby), nemusí ji podepisovat.

Bankovní účet může být i firemní

Naopak v případě čísla účtu, které se v žádosti uvádí, si společník může klidně vybrat, že napíše firemní účet a nikoli jeho osobní. Žadatel o kompenzační bonus může uvést účet, který sám upřednostní, potvrdila serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).