Hlavní navigace

Komplexní manuál, jak na daň z nemovitostí v roce 2013

4. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Jako každý rok v lednu, tak i letos řeší mnoho lidí daň z nemovitostí. Připravili jsme pro vás návod, jak na daň z nemovitostí v roce 2013.

Poplatníci, kteří musí podat přiznání k dani z nemovitostí, mají na jeho vyplnění čas do konce ledna. Oproti loňsku se zásadně mění pouze jedna věc, o daň se nově stará pouze 14 krajských finančních úřadů. Pro dřívější poplatníky daně se tak mění čísla bankovních účtů, pro nové tato novinka znamená snížení administrativy. Server Podnikatel.cz přináší k dani z nemovitostí komplexní manuál. Stáhnout si můžete i interaktivní formuláře, které vám vyplnění přiznání značně usnadní.

Čtěte také: Jaká okresní města zvýší pro rok 2013 daň z nemovitostí? Máme komplexní přehled

Novinky v roce 2013

Jak už jsme informovali dříve, daň z nemovitostí doznala v roce 2013 jedné velké změny. O daně se totiž nově stará jen 14 nových krajských finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Noví majitelé nemovitostí podávají od roku 2013 pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Stejně tak se za všechny nemovitosti v jednom kraji platí pouze jednou platbou.

Jestliže má poplatník více nemovitostí v jednom kraji, sloučí se daňové povinnosti a spisy do jediného, o který se bude starat příslušný krajský finanční úřad. Konkrétní územní pracoviště, které se o spis bude starat, bude určeno podle jednotných pravidel. Hlavním kritériem se stane místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tedy před 15. listopadem 2012.

Čtěte také: Víme, co se změní u daně z nemovitostí v roce 2013

Pokud tak má poplatník místo pobytu v příslušném kraji, bude jeho spravujícím územním pracovištěm dřívější finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka. Jestliže má poplatník místo pobytu v jiném kraji než vlastněné nemovitosti, záleží na tom, zda dříve spadal pod jeden či více finančních úřadů. Pokud pod jeden, pak se nic nemění, i nadále je spravující územní pracoviště bývalý finanční úřad.

Jak na daň z nemovitých věcí?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z nemovitých věcí krok za krokem.

 

V případě, že poplatník vlastní nemovitosti v působnosti více dřívějších finančních úřadů, bude záležet na vyhodnocení druhu staveb. Půjde se postupně od obytného domu, následně bytu až po stavbu pro rodinnou rekreaci. Má-li obytný dům, byt či stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti dřívějšího jediného finančního úřadu, je spis uložen na tomto místě. V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více FÚ, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více FÚ, bude její daň z nemovitostí spravovat určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu, doplnila již dříve Česká daňová správa na svém webu.

Čtěte speciál Daň z nemovitostí

Sloučení dosavadních daňových povinností do jednoho spisu provedly finanční úřady automaticky, a pokud nenastaly oproti letošnímu roku změny okolností rozhodných pro vyměření daně, nemusí se poplatníci o nic starat. Noví majitelé nemovitostí mají výhodu v tom, že od roku 2013 vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Pro lepší pochopení zveřejnila Česká daňová správa několik názorných příkladů.

Kdo podává přiznání

Přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 musí podat poplatníci, kteří v průběhu roku 2012 nabyli svou první nemovitost – pozemek, stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor evidovaný katastrem nemovitostí, či si pronajali pozemek evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem apod. Přiznání podává rovněž ten, u kterého nastaly nějaké změny ve vlastněných nemovitostech. Jedná se například o situace, kdy poplatník nabyl (nebo pozbyl) nový pozemek či část pozemku, nebo provedl přístavbu, nástavbu, případně demolici stavby.

Jestliže se vlastnictví nemovitosti nic nezměnilo, poplatník nové daňové přiznání podávat nemusí. Za změnu se nepovažuje ani situace, kdy obec změnila koeficienty, ze kterých se daň vypočítává. Pokud se tak ve vaší obci stalo, daňové přiznání není třeba vyplňovat. V minulém roce museli přiznání podat i vlastníci zpevněných ploch, jelikož se zavedla zvláštní sazba v rámci daně z pozemků. V případě, že se ale nezměnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně (jmenované výše), tito majitelé už letos přiznání podávat nemusí.

Dva roky rovněž platí zvláštní pravidla u nemovitostí, které mají více vlastníků, kdy každý z nich může podat přiznání za svůj podíl. Pokud tak jeden z vlastníků učiní, musí podat přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl. Přiznání však může i nadále podat společný zástupce všech spoluvlastníků a nebo tzv. společný zmocněnec, který disponuje plnou mocí od všech spoluvlastníků.

Čtěte více: Co se změnilo v roce 2011 u daně z nemovitostí?

Dokdy přiznání podat

Kdo musí přiznání k dani z nemovitostí podat, má čas do 31. ledna. V případě zaslání poštou se za den podání bere den, kdy pošta přiznání převzala. U elektronického podání se za den podání považuje den, ve kterém poplatník přiznání odešle a u osobního podání záleží na dni, kdy přiznání na úřad donese. Elektronické podání lze uskutečnit dvěma způsoby, buď prostřednictvím Daňového portálu nebo pomocí datové schránky. Elektronické podání má navíc tu výhodu, že systém uživateli při vyplňování přiznání “napovídá”, provádí výpočty a kontrolu a hlavně doplní příslušné koeficienty, které se k nemovitosti vztahují. Kdo bude vyplňovat papírové přiznání, seznam koeficientů najde na stránkách daňové správy.

Pokuta činí stále minimálně 500 korun

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Jak na daň z nemovitostí v roce 2013?

Pokud přiznání nepodá poplatník do konce ledna, nemusí se bát, že by mu okamžitě nabíhala pokuta. Daňový řád totiž poskytuje pětidenní dobu “hájení”, o kterou se může vlastník nemovitosti opozdit. Penále se začíná platit až od šestého pracovního dne. Bez jakýchkoli sankcí tak lze přiznání podat ještě ve čtvrtek 7. února. Jestliže se ale jedná o podání přiznání po termínu 31. ledna, za den podání se u zaslání skrze poštu bere den, kdy přiznání skutečně dojde na úřad. Na poštu je proto třeba zajít dříve než 7. února. 

Stejně jako v předchozích letech platí i pro rok 2013 výše pokuty. Sankce se počítá jako 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokud by však vypočtená částka byla nižší než 500 korun, platí se pokuta právě 500 korun.

Splatnost daně se nemění

Splatnost daně závisí na celkové její výši. Jestliže daň celkově nepřesáhne hranici 5000 korun, musí ji poplatník uhradit najednou, a to nejpozději do pátku 31. května 2013. Pokud daň převýší částku 5000 korun, je splatná ve dvou stejných splátkách. Pro většinu lidí pak platí termíny splátek 31. května a 2. prosince 2013 (30. listopadu je sobota). Rozdílné lhůty platí pro zemědělce a podnikatele živící se chovem ryb, kteří musí daň uhradit do 2. září (31. srpna je sobota) a 2. prosince 2013. Daň může poplatník rovněž zaplatit najednou do 31. května 2013 (u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 2. září 2013).

Finanční úřady by všem poplatníkům měly před termínem splatnosti zaslat složenku typu A s alonží, kde bude uvedena výše daně pro rok 2013. Zároveň berňák vyčíslí případný přeplatek nebo nedoplatek z předchozího zdaňovacího období. Za platbu složenkou typu A musí poplatník zaplatit dle platného tarifu České pošty.

školení účto leden 23 Kučerová

V den splatnosti musí mít finanční úřad peníze již na svém účtu, poplatníci by proto měli daň platit s dostatečným předstihem. Daň se dá uhradit též bankovním převodem nebo přímo v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách. Podobně jako v případě pozdního podání přiznání mají poplatníci i u splatnosti daně pětidenní dobu hájení, kdy se mohou s platbou opozdit. Na rozdíl od přiznání se ale penále začíná počítat už pátý pracovní den po termínu splatnosti. Bez peněžité sankce lze daň z nemovitostí zaplatit ještě ve čtvrtek 6. června 2013.

Pokud do tohoto termínu finanční úřad platbu neobdrží, začne nabíhat úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současnosti tedy činí 14,05 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).