Hlavní navigace

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2022. Připravili jsme velký manuál

3. 4. 2023
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnes končí lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě k dani z příjmů za rok 2022. Připravili jsme souhrn všeho důležitého, a to včetně formulářů.

Už několik let platí, že si poplatníci mohou prodloužit termín pro daňové přiznání elektronickým podáním. Kdo tak nestihne podat přiznání do dneška, může se pokutám vyhnout tím, že do 2. května podá přiznání elektronicky. Letošní novinkou ovšem je, že většina OSVČ musí přiznání podat právě elektronicky.

Kdo musí přiznání podat?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání musí za rok 2022 podat i některé OSVČ, které se přihlásily k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2023 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2023, a živnostníci tudíž musí za rok 2022 přiznání k dani z příjmů podat. Podle finanční správy to patří mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání.

Přiznání se týká i některých OSVČ s paušální daní. Podnikatel, který vstoupil do režimu paušální daně, má povinnost za rok 2022 podat daňové přiznání, přičemž pro následující rok nadále zůstává v režimu paušální daně, pokud u něj nastala některá z následujících situací:

 • V průběhu roku se podnikatel nechal zaměstnat na základě pracovní smlouvy, přičemž není rozhodná délka trvání pracovního poměru.
 • Podnikatel vykonával práci pro jiného zaměstnavatele na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou převyšující 3500 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou nad 10 000 Kč za měsíc.
 • Podnikatel uzavřel dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč za měsíc a zároveň podepsal prohlášení poplatníka u tohoto zaměstnavatele.
 • Podnikatel v průběhu roku realizoval příjem z pronájmu movitých či nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 15 000 Kč.
 • Podnikatel prodal majetek, ze kterého mu plynul příjem nad 15 000 Kč a zároveň se nejednalo o osvobozený příjem (nemovitosti, cenné papíry, bitcoin apod.).
 • Obdržel bezúplatný příjem (dar) převyšující 15 000 Kč a tento příjem není zároveň osvobozen (osvobozují se příjmy od příbuzných v přímé linii a od vybraných příbuzných v linii nepřímé, od osoby žijící ve společné domácnosti) a další ostatní příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů přesahující 15 tisíc Kč.

Jak si lhůtu prodloužit

Lhůta pro podání přiznání v papírové podobě končí 3. dubna. U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Navíc je stanovena minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání na úrovni 1000 Kč. Pokud tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. 

Zároveň, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne dnešní termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud podá do 2. května. Kdo by navíc nestihl ani květnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další měsíce do 3. července. Od loňského roku už totiž není nutné doručovat na finanční úřad plnou moc daňovému poradci před uplynutím tříměsíční lhůty. Stačí, když je dodána až s přiznáním.

Jak přiznání podat

Daňové přiznání lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Lze také využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.

Kdo má povinné elektronické přiznání

Pozor ovšem na to, že většina OSVČ si od letoška nemůže vybrat a musí podat přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.

I když už máte datovou schránku, daňové přiznání nemusíte podávat právě skrze ni Přečtěte si také:

I když už máte datovou schránku, daňové přiznání nemusíte podávat právě skrze ni

Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje: 

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví, 
 • účetní závěrku, 
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje: 

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci, 
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení 
 • přehled pro zdravotní pojišťovny

Dokdy daň doplatit¨

Jestliže vám vyjde daňový nedoplatek, musíte jej uhradit ve stejném termínu jako pro podání přiznání. U pozdního doplacení existuje liberační lhůta 3 kalendářní dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Stejně jako u sankcí za pozdní podání přiznání se úrok nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Jak daň zaplatit

Také způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:

 • bankovní převod
 • zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)
 • platba poštovní poukázkou typu „A“
 • hotově na pobočkách České národní banky
 • hotově na pokladně finančního úřadu

Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví či složenkou, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2022 můžete dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 • Sleva za zastavenou exekuci

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

 • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.
Nezdanitelné části základu daně pro rok 2022 a 2023 a jejich změny Přečtěte si také:

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2022 a 2023 a jejich změny

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

CIF - osobnosti

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).