Hlavní navigace

Konec covid pasů v restauracích? Novela pandemického zákona je umožní zas zavést

4. 2. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Soud sice zrušil opatření, které podmiňovalo vstup do restaurací předložením tzv. covid pasu, novela pandemického zákona však dá vládě možnost pasy opět zavést.

Vláda nicméně avizovala, že k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní, sportovní a další akce zcela zruší. Samotný pandemický zákon má být v platnosti do 30. listopadu 2022.

Soud zrušil podmínku O-N u restaurací

Nejvyšší správní soud ve středu vyhlásil rozsudek, kterým zrušil s odloženou účinností části aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, kterým jsou stanoveny podmínky provozu maloobchodu, poskytování některých služeb a konání vymezených akcí.

Konkrétně šlo o ustanovení, která zákazníkům zakazují vstoupit do provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin a využít krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, pokud nesplní podmínky, které odpůrce označuje jako tzv. bezinfekčnost. Jedná se o tzv. podmínku O-N, tedy buď ukončené očkování, nebo prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech (v určitých případech se lze prokázat i negativním PCR testem).

Důvodem zrušení byla skutečnost, že stávající pandemický zákon neumožňuje výslovně omezovat stravovací zařízení. Nejvyšší správní soud již v minulosti uvedl, že ministerstvo zdravotnictví nemá oporu pro omezování tohoto typu provozoven v tzv. pandemickém zákoně, nejde-li o technická opatření, jako je například používání dezinfekce či rozmístění míst k sezení. Jejich činnost by ministerstvo mohlo omezit jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nicméně to jen vůči osobám podezřelým z nákazy, komentoval předseda senátu Petr Mikeš.

Jak už ale soud v minulosti upřesnil, podezřelým z nákazy nemůže být bez dalšího každý. To by bylo přípustné jen tehdy, pokud by bylo možné považovat celou ČR za tzv. ohnisko nákazy, což však musí ministerstvo zdravotnictví tvrdit a prokázat.

Soud naopak nevyhověl části žaloby, ve které se navrhovatelka domáhala zrušení prokazování tzv. bezinfekčnosti obecně, tedy i pro ty služby a akce, které ministerstvo zdravotnictví regulovat podle pandemického zákona může, např. pokud jde o obchodní provozovny, obchodní centra, kadeřnictví nebo bazény. Ohledně této části však soud upozornil, že nejde o konečné posouzení této otázky. Soud se totiž zákonností mimořádných opatření může zabývat jen z důvodů v návrhu uváděných, které se navíc bezprostředně dotýkají navrhovatele. A to v daném případě splněno nebylo.

Soud dal vládě čas na reakci

NSS zrušil mimořádné opatření s odloženou účinností o 7 dní od jeho právní moci, a to podle jeho slov kvůli tomu, aby poskytl ministerstvu zdravotnictví s ohledem na aktuální masivní nárůst počtu nakažených způsobený variantou viru omikron přiměřený časový prostor na to, aby mohlo na závěry tohoto rozsudku reagovat. Soud zároveň v rozsudku nastínil, jak může ministerstvo zareagovat.

Psali jsme: Neočkovaní mohou do restaurací a barů, rozhodl soud. Opatření ale bude zrušeno až za týden 

Ministerstvo zdravotnictví by za současného znění pandemického zákona obdobnou právní úpravu mohlo přijmout jen tehdy, pokud by byly naplněny podmínky zákona o ochraně veřejného zdraví. Muselo by tedy tvrdit a prokázat, že podezřelým z nákazy může být každý na území ČR. Další možností by bylo vyhlásit nouzový stav a v rámci něho opatření vyhlásit. Třetí alternativu tvoří přijetí nové právní úpravy pandemického zákona, která by omezení restaurací a spol. umožnila, a poslední pak nechat opatření zrušené.

Covid pasy skončí k 9. únoru

Vládní koalice se nakonec rozhodla pro kombinaci bodu 3 a 4, tedy po úpravu pandemického zákona a podmínku prokazovat v restauraci podmínku O-N už znova nezavádět. Jak navíc oznámila vláda, prokazování bezinfekčnosti se zruší i v dalších odvětvích. Vláda s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji pandemie covidu-19 zruší k 9. únoru povinnost prokázat se certifikátem o platném očkování nebo o prodělané nemoci při vstupu do restaurací, služeb, na kulturní, sportovní a další akce a na sněmovní schůzi, která začíná 14. února, navrhneme zrušení pandemické pohotovosti. Konkrétní datum jejího konce bude určen na základě vývoje pandemie v následujících dnech, doplnil premiér Petr Fiala.

Psali jsme: Vláda reaguje na rozhodnutí soudu. Ruší certifikáty. Neočkovaní smí do restaurací a klubů

Pandemický zákon umožní regulovat i restaurace

Zároveň ovšem platí, že se koalici podařilo ve Sněmovně schválit novelu pandemického zákona, která umožní v případě zhoršení epidemické situace covid pasy, a to i ve stravovacích zařízeních, opět zavést. Nově bude dále možné, aby mimořádným opatřením byl omezen výkon jakékoli podnikatelské nebo jiné činnosti v provozovně, obchodním centru, na tržišti, tržnici nebo v jiném prostoru sloužícímu k podnikatelské nebo obdobné činnosti anebo byly stanoveny podmínky pro jejich výkon, včetně omezení provozní doby.

Stejně tak má nové ustanovení zákona umožnit i omezení podnikatelské činnosti mimo provozovnu, pokud při jejím výkonu přichází fyzická osoba do přímého osobního kontaktu s jinou fyzickou osobou. Ačkoli už v současnosti lze omezit sportoviště dle zákona o ochraně veřejného zdraví, výslovně tato možnost bude uvedena i v pandemickém zákoně. Výslovně nově bude možné omezení provozu zoologických nebo botanických zahrad, muzeí, konání hudebních, divadelních nebo kinematografických představení.

Bary nebo diskotéky nakonec nepůjde zcela zavřít

Návrh počítá s tím, že půjde omezit provoz hudebních, tanečních, herních nebo podobných společenských klubů nebo diskoték, heren nebo kasin anebo stanovit podmínky pro jejich provoz, a to včetně omezení provozní doby. V návrhu, který schválila vláda, byla dokonce uvedena možnost zákazu provozu klubů, barů a spol, ve Sněmovně ale došlo ke změně a půjde je případně pouze omezit.

Novela umožní i omezit výuku na všech školách a v dalších vzdělávacích a výchovných zařízeních. V současnosti to je možné pouze u vysokých škol. Úřady budou moci nařídit testování rovněž podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen tedy zaměstnancům.

Psali jsme: Pandemický zákon umožní zavřít diskotéky a omezit hospody, schválila vláda

Sankce nakonec výrazně klesly

Další novinku tvoří možnost uvalení karantény prostřednictvím SMS. V takovém případě ale bude muset SMS obsahovat jednoznačný identifikační kód, aby bylo možno doložit, že byla krátká textová zpráva odeslána skutečně tím, kdo má právo o karanténě rozhodnout.

BRAND 200

Během projednávání ve Sněmovně se rovněž výrazně snížily horní hranice sankcí, které mohou úřady za porušení mimořádných opatření ukládat. Nejvyšší pokuta je aktuálně limitována 3 miliony korun, nově má být maximálně 600 tisíc korun. Při opakovaném prohřešku bude nově hrozit místo 4 milionů 800 tisíc korun.

Novelu pandemického zákona nyní projedná Senát.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).