Hlavní navigace

Konec falešných 90% slev a fiktivních recenzí? E-shopy čeká smršť změn

22. 4. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
E-shopy (a nejen ty) čeká smršť legislativních změn. Stanoví se například nová pravidla pro uvádění slev, uživatelské recenze nebo pro řazení produktů.

Novinky se dotknou také prodejů po telefonu. Nově nebude stačit pouhý telefonát. Počítají s tím změny zákona o ochraně spotřebitele a změny v občanském zákoníku, které minulý týden schválila vláda.

Slevy získají zákonná pravidla

Vláda před týdnem podpořila návrh na změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, kterými ministerstvo průmyslu a obchodu implementuje evropskou směrnici “Omnibus”. Řada novinek se týká fungování e-shopů a on-line platforem. Jednou z oblastí, na které se návrh zaměřuje, je uvádění slev. Pravidla, která návrh zavádí, mají pomoci k odstranění umělého navyšování cen před slevou.

Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato úprava se vztahuje i na oznámení o plošné slevě na všechny výrobky v nabídce prodávajícího, pokud tato oznámení obsahují konkrétní měřitelnou výši slevy, například „dnes 20% sleva na vše“, „dnes 20% sleva na vánoční výzdobu” aj., doplňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Pokud obchodník bude cenu postupně zvyšovat, může ji uvádět z ceny v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Ke zvyšování slevy musí však docházet kontinuálně bez přerušení, a to po vymezenou dobu. Opět platí, že rozhodným obdobím je 30 dnů. Pokud by ve sledovaném období došlo ke snížení ceny, následně k jejímu vrácení na původní hodnotu před slevou a opětovnému snížení ceny, pak by musela být sleva uváděna z prvního snížení ceny.

V případě výrobků, které jsou prodávajícím nabízeny/prodávány po dobu kratší než 30 dnů, má být referenční cenou pro slevu nejnižší cena uplatňovaná od okamžiku uvedení výrobku do prodeje prodávajícím.

Psali jsme: Řada e-shopů fixlovala slevy na Black Friday. Budete překvapení, kdo všechno podváděl

Výjimku bude mít rychle se kazící zboží

Pravidla pro slevy budou platit jak pro kamenné obchody, tak pro e-shopy. Nová úprava se má vztahovat rovněž na všechna sdělení, v nichž prodávající oznamuje měřitelnou slevu z prodejní ceny výrobku. Výjimkou jsou obecné propagační materiály (katalog výrobků, reklamní letáky, brožury) a propagační emaily prodávajícího, které necílí na upozornění na konkrétní slevovou akci, ale na obecné informování spotřebitele o sortimentu výrobků, které prodávající nabízí, či neobsahuje konkrétní informaci o poskytnuté výši slevy, ale obecné oznámení o konání slevové akce, například „výprodej“, „sleva“, „zaváděcí ceny“.

Nová pravidla se nebudou týkat také slev poskytovaných zákazníkům v rámci tzv. věrnostních programů, které získají jako odměnu za své nákupy, a slev poskytovaných z důvodu zhoršené jakosti nebo vady.

V neposlední řadě dostanou výjimku i výrobky, které podléhají rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby. Většinou se bude jednat o potraviny s krátkou dobou použitelnosti či potraviny určené k okamžité konzumaci, jako jsou mléčné výrobky, lahůdkářské výrobky, masné výrobky a uzeniny, čerstvé pečivo, ryby atd., jakož i o výrobky, jimž v krátkém období vyprší doba spotřeby.

Nové informační povinnosti pro online tržiště

Novela dále zavádí novou definici online tržiště, kterým se rozumí služba umožňující spotřebiteli uzavírat distančním způsobem smlouvu s prodávajícím nebo jinou osobou za využití softwaru zahrnujícího internetovou stránku, část internetové stránky nebo aplikaci, provozovaného podnikatelem nebo jeho jménem.

Online tržiště (čili samotné e-shopy či různé platformy sdružující vice prodejců) budou muset plnit některé nové informační povinnosti. Půjde například o informace o tom, zda je třetí strana nabízející výrobek nebo službu prodávajícím či nikoliv. Jde o důležitou informaci pro spotřebitele, na níž závisí rozsah práv, která při případné koupi spotřebitel má. Jedná-li totiž spotřebitel s prodávajícím, má např. právo na odstoupení, což by neplatilo, kdyby nabízejícím byla fyzická osoba mimo rámec podnikání, upřesňuje se v důvodové zprávě.

Online obchody budou muset dále informovat, na základě jakých parametrů jsou řazeny nabídky v případě vyhledávání. Součástí informace musí být i informace o relativní váze (poměru) těchto parametrů ve vztahu k ostatním parametrům. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno jednání, kdy poskytovatel on-line tržiště umístí na přední pozice seznamu výsledků vyhledávání produkt, který tam umístil za úplatu, a zákazníka na placenou reklamu neupozorní.

Falešné recenze budou nekalou praktikou

Stejně tak bude zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. E-shopy budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.

Spotřebitel navíc získá právo odstoupit od smlouvy, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou, případně bude mít právo na náhradu škody nebo slevu z kupní ceny. Jak upozornila na svém webu Asociace pro elektronickou komerci, rovněž se rozroste „blacklist“ nekalých obchodních praktik.

Také některé změny občanského zákoníku se dotknou e-shopů. Nově má být stanovena hierarchie práv z vadného plnění, vyloučení možnosti spotřebitele odstoupit od smlouvy pro nevýznamnou vadu a zakotvení práva postihu konečného prodávajícího (poskytovatele) vůči odpovědné osobě ve smluvním řetězci.

Prodej po telefonu bude nutné potvrdit písemně

Návrh zavádí i novinky nad rámec směrnice. Nově například nebude stačit pro uzavření smlouvy pouhý telefonát. Novela zavádí, že aby byla smlouva platná, podnikatel bude muset spotřebiteli svou telefonickou nabídku potvrdit v textové podobě, tj. např. e-mailem, a spotřebitel bude muset svou vůli smlouvu uzavřít potvrdit také v textové podobě.

Psali jsme: Konec prodejů pouze po telefonu, nově bude nutné vše potvrdit písemně

Daně 23 konec

Při uzavírání smlouvy během organizované prodejní akce nebo v domácnosti spotřebitele bez předem sjednané návštěvy se nově posune lhůta pro odstoupení od smlouvy na 30 z dosud platných 14 dnů.

Předchozí koalice nebyla schopná normu projednat

Směrnice Omnibus byla přijata v listopadu 2019. Termín pro přijetí příslušných norem byl stanoven do 28. listopadu 2021, přičemž samotné změny měly nabýt účinnosti 28. května 2022. Vzhledem k tomu, že návrh teprve před týdnem schválila vláda, je prakticky jisté, že Česko lhůty nestihne. Původně se sice návrh dostal do Poslanecké sněmovny už v září 2020, ale do loňských voleb nedošlo ani na první čtení a novely tak spadly pod stůl a ministerstvo je vládě muselo předložit znovu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).