Hlavní navigace

Kontrolu na neschopence smí poslat také zaměstnavatel. O co se může zajímat?

Jana Knížková

Zaměstnavatel není například oprávněn kontrolovat, co zaměstnanec v době nemoci dělá. Ten může třeba doma vyklízet sklep. K porušení podmínek tak nedochází.

Doba čtení: 1 minuta

Kontrolu nemocného zaměstnance může provádět jak Česká správa sociálního zabezpečení, která tak činí většinou namátkově, tak je kontrola možná také ze strany zaměstnavatele. Ten může zaměstnance na neschopence kontrolovat v době prvních 14 dnů, kdy mu vyplácí náhradu mzdy.

Psali jsme: Kontroly na neschopence posílá ČSSZ namátkově. Loni odhalila téměř 4000 hříšníků

Zaměstnavatel má při kontrole nemocných omezené pravomoci

Zaměstnavatel může kontrolovat pouze to, zda je jeho zaměstnanec na neschopence v místě pobytu. Tedy na adrese, kterou uvedl lékaři, a zda dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. 

Zaměstnavatel však nemůže kontrolovat léčebný režim předepsaný lékařem. K tomu nemá oprávnění ani potřebné lékařské vzdělání. Kontrolovat může jen povinnosti režimu dočasně práce neschopného zaměstnance stanovené lékařem. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví

Čtěte také: Změny v nemocenském pojištění pro rok 2018 (některé i dříve)

Zaměstnavatel rovněž není oprávněný kontrolovat, jakou činností se zaměstnanec v době nemoci zabývá. Nemocný zaměstnanec může například vyklízet sklep nebo pracovat na záhonku a dodržování podmínek režimu z pohledu zaměstnavatele tím není porušeno, jelikož se vyskytuje v určeném místě pobytu. Zaměstnavatel však může na tuto skutečnost upozornit ošetřujícího lékaře a ten posoudí, zda je taková činnost v souladu se stanovenou diagnózou.

Pokud nebude člověk na neschopence během kontroly k zastižení, bude mu zasláno oznámení o provedené kontrole a porušení režimu. Záznam je také předán okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. 

Podnikatel_tip_nejvetsi server

Psali jsme: Vyšší nemocenské pro dlouhodobě nemocné zaměstnance i OSVČ

Zhodnocení závažnosti porušení režimu práce neschopného zaměstnance je plně v kompetenci samotného zaměstnavatele. Zákoník práce mu umožňuje se zřetelem na závažnost porušení náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout, a to i zpětně. V žádném případě nelze za takové porušení snížit zaměstnanci mzdu nebo odebrat osobní hodnocení.