Hlavní navigace

Kontroly nemocných nepolevují, dodržujte léčebný režim

Autor: www.isifa.com
Redakce

S blížící se zimou přibývá počet nemocných. Zároveň ale také roste počet kontrol dodržování léčebného režimu. Simulovat se nevyplácí.

Doba čtení: 2 minuty

Česká správa sociálního zabezpečení jen za prvních 9 měsíců tohoto roku provedla 111.000 kontrol lidí na neschopence. V přepočtu to znamená, že zkontrolován byl každý devátý nemocný. V Karlovarském a Olomouckém kraji je pravděpodobnost návštěvy pracovníka okresní správy sociálního zabezpečení ještě výrazně vyšší. Zkontrolován tu dosud byl každý čtvrtý pacient v domácím léčení. Kdo nedodržuje stanovený průběh léčení a stanovenou dobu vycházek, může se dostat do potíží. Stejně jako 1856 lidí, kterým už letos byla nemocenská snížena nebo zcela odejmuta. Nejvíc lidí by přistiženo při nedodržování stanoveného režimu v Moravskoslezském kraji, naopak velmi poctivě stonají obyvatelé hlavního města.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

V některých krajích zazvoní kontrola u každého čtvrtého pacienta. 

Lidé, kteří čerpají nemocenskou, jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou, dodržovat dobu vycházek stanovenou lékařem, umožnit kontrolu dodržování režimu práceneschopného a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly. Vycházky povoluje ošetřující lékař v celkovém rozsahu maximálně 6 hodin denně v jednom nebo více intervalech, a to v době od 7:00 do 19:00. Ve výjimečných případech u vážně nemocných může ošetřující lékař povolit po předchozím písemném souhlasu OSSZ neomezenou dobu vycházek.

BRANDstorming tip Zbiejczuk

Kontroly dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře nebo zaměstnavatele. V případě, že kontroloři práceneschopné při své obchůzce nezastihnou na předem uvedené adrese, písemně je vyzývají, aby je zpětně kontaktovali. Prokáže-li se, že k porušení skutečně došlo, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se navíc zasílá ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

V průměru letos lidé strávili na nemocenské 43,7 dne. To je dobrá zpráva, protože ještě loni to bylo o tři dny více. Doba pracovní neschopnosti se neustále prodlužuje. Před 20 lety činil celorepublikový průměr jen 23 dnů. Z toho důvodu lidé v České republice jen za prvních devět měsíců roku prostonali 44,1 milionu dní. Po zavedení karenční doby v roce 2008, od kdy se za první tři dny nemoci nemocenská neplatí, počet prostonaných dnů začal prudce klesat. Zatímco v roce 2007 evidovala správa 100,6 milionu dnů, o rok později to bylo necelých 88 milionů a loni zhruba 60 milionů dnů. ČSSD, která zvítězila ve volbách, plánuje karenční dobu zrušit, a to zřejmě znovu nastolí nový trend v podobě zvyšování počtu prostonaných dnů.