Hlavní navigace

Kontroly převodních cen sjednaných mezi spojenými osobami

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Stanislav Machek

Správci daně se stále častěji zaměřují na kontrolu nastavení převodních cen mezi spojenými osobami. Problémům se vyhnete dokumentací k převodním cenám.

Doba čtení: 3 minuty

Kontrolní akce zaměřené na ověření převodních cen mezi personálně či majetkově spojenými osobami jsou ve stále větší oblibě u českých i evropských správců daně. V nedávné době se do centra pozornosti dostaly například velké nadnárodní společnosti Starbucks, Fiat a Google. Evropská komise se tak jednoznačně staví proti agresivnímu daňovému plánování a podstupuje kroky k odhalení a zamezení takových praktik.

Mohlo by vás zaujmout: Čím na sebe můžete přivolat daňovou kontrolu z berňáku?

Více kontrol zaměřených na převodní ceny

V České republice lze v poslední době rovněž sledovat výraznější zaměření správců daně na kontrolu nastavení převodních cen u transakcí mezi spojenými osobami. Specializovaný finanční úřad („SFÚ“) má k dispozici tým odborníků zaměřených na mezinárodní zdanění s celostátní působností a postupně vznikají kontrolní týmy i s krajskou působností. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

V roce 2014 rozeslal SFÚ vybraným subjektům k dobrovolnému vyplnění Dotazník k převodním cenám – transakce se spřízněnými entitami za zdaňovací období roku 2013, s cílem získat informace týkající se obecných a souhrnných údajů k transakcím se spojenými osobami. Hlavním důvodem této akce je zabránění možného krácení daní a daňovým únikům, ke kterým může docházet prostřednictvím těchto transakcí.

Čtěte také: #EET podnikatelské prostředí nenarovná, jen ho nahne ve prospěch velkých firem

Na základě analýz údajů z dotazníků a informací zjištěných prostřednictvím vyhledávací činnosti SFÚ byly vybrány daňové subjekty, u kterých byla v prvním čtvrtletí 2015 zahájena místní šetření nebo daňové kontroly zaměřené na prověření nastavení převodních cen se spojenými osobami. Prováděny jsou však i hloubkové daňové kontroly zaměřené na převodní ceny jako součást kontrol daně z příjmů právnických osob.

Nárůst doměřené daně

Finanční správa si ke kontrole převodních cen vybírá zejména společnosti, u kterých se transakce se spojenými osobami významně podílí na jejich hospodářském výsledku. Správce daně dále zohledňuje i situaci na konkrétním trhu a zapojení společností se sídlem v zemích s výhodným daňovým režimem. Mezi zkoumané patří také společnosti, které prošly podnikovou restrukturalizací, dlouhodobě ztrátové společnosti a příjemci investičních pobídek.

Ptejte se odborníka v poradně Daně a účetnictví
Ing. Jan Molín Ph.D.
poradce pro daně

Průběžným výsledkem zmíněné kontrolní akce za rok 2015 je zvýšení základu daně, případně snížení daňové ztráty u daňových subjektů ve výši přibližně 700 milionů Kč, což znamená doměření daně ve výši přibližně 100 milionů Kč. Oproti roku 2014 tak výše doměřené daně z transakcí mezi spojenými osobami vzrostla o více než 70 %. Z dosavadního průběhu a předběžných zjištění z prováděných kontrol vyplývá, že analýzy, na základě kterých jsou daňové subjekty vybírány ke kontrole, jsou úspěšné. Z tohoto důvodu budou postupně následovat další takto specificky zaměřené kontroly.

Povinná příloha k daňovému přiznání

Od zdaňovacího období 2014 získává správce daně informace o transakcích se spojenými osobami prostřednictvím samostatné přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tuto přílohu povinně vyplňují společnosti splňující alespoň jedno z následujících kritérií: aktiva celkem více než 40 milionů Kč, čistý obrat více než 80 milionů Kč nebo průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50, a to za předpokladu, že jsou ve ztrátě. Jsou příjemci investiční pobídky nebo uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí. Do tohoto přehledu se uvádí například informace o celkovém objemu prodejů a nákupů dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku, zboží, služeb, licenčních poplatků, úroků atd., a to jednotlivě za každou spojenou osobu.

Čtěte více: Noční můra každého podnikatele: Kontrola z finančního úřadu

Daň z nemovitosti tip Podnikatel.cz

Zavedením přílohy pro transakce se spojenými osobami se tak potvrzuje zvýšený zájem finanční správy o problematiku převodních cen. V současnosti dochází k zpřísnění regulace ohledně převodních cen nejenom u nás, ale i v rámci celé Evropské unie. V návaznosti na Akční plán OECD představila Evropská komise balíček opatření proti agresivnímu daňovému plánování. Jedním z bodů balíčku je doporučení zavést povinnost vypracování dokumentace k převodním cenám.

Dokumentace k převodním cenám není v ČR zatím povinná. Jak však potvrzují zástupci finanční správy, její absence může vzbuzovat podezření z nastavení převodních cen mimo tržní rozpětí. Předložením dokumentace tak daňový poplatník může výrazně zlepšit svoji pozici v průběhu daňové kontroly. Pokud se daňovému subjektu nepodaří uspokojivě vysvětlit rozdíl oproti cenám, které by za obdobných podmínek byly sjednány mezi nezávislými subjekty, vystavuje se tak riziku doměření daně.