Hlavní navigace

Kontroly převodních cen sjednaných mezi spojenými osobami

30. 5. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Správci daně se stále častěji zaměřují na kontrolu nastavení převodních cen mezi spojenými osobami. Problémům se vyhnete dokumentací k převodním cenám.

Kontrolní akce zaměřené na ověření převodních cen mezi personálně či majetkově spojenými osobami jsou ve stále větší oblibě u českých i evropských správců daně. V nedávné době se do centra pozornosti dostaly například velké nadnárodní společnosti Starbucks, Fiat a Google. Evropská komise se tak jednoznačně staví proti agresivnímu daňovému plánování a podstupuje kroky k odhalení a zamezení takových praktik.

Mohlo by vás zaujmout: Čím na sebe můžete přivolat daňovou kontrolu z berňáku?

Více kontrol zaměřených na převodní ceny

V České republice lze v poslední době rovněž sledovat výraznější zaměření správců daně na kontrolu nastavení převodních cen u transakcí mezi spojenými osobami. Specializovaný finanční úřad („SFÚ“) má k dispozici tým odborníků zaměřených na mezinárodní zdanění s celostátní působností a postupně vznikají kontrolní týmy i s krajskou působností. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

V roce 2014 rozeslal SFÚ vybraným subjektům k dobrovolnému vyplnění Dotazník k převodním cenám – transakce se spřízněnými entitami za zdaňovací období roku 2013, s cílem získat informace týkající se obecných a souhrnných údajů k transakcím se spojenými osobami. Hlavním důvodem této akce je zabránění možného krácení daní a daňovým únikům, ke kterým může docházet prostřednictvím těchto transakcí.

Čtěte také: #EET podnikatelské prostředí nenarovná, jen ho nahne ve prospěch velkých firem

Na základě analýz údajů z dotazníků a informací zjištěných prostřednictvím vyhledávací činnosti SFÚ byly vybrány daňové subjekty, u kterých byla v prvním čtvrtletí 2015 zahájena místní šetření nebo daňové kontroly zaměřené na prověření nastavení převodních cen se spojenými osobami. Prováděny jsou však i hloubkové daňové kontroly zaměřené na převodní ceny jako součást kontrol daně z příjmů právnických osob.

Nárůst doměřené daně

Finanční správa si ke kontrole převodních cen vybírá zejména společnosti, u kterých se transakce se spojenými osobami významně podílí na jejich hospodářském výsledku. Správce daně dále zohledňuje i situaci na konkrétním trhu a zapojení společností se sídlem v zemích s výhodným daňovým režimem. Mezi zkoumané patří také společnosti, které prošly podnikovou restrukturalizací, dlouhodobě ztrátové společnosti a příjemci investičních pobídek.

Průběžným výsledkem zmíněné kontrolní akce za rok 2015 je zvýšení základu daně, případně snížení daňové ztráty u daňových subjektů ve výši přibližně 700 milionů Kč, což znamená doměření daně ve výši přibližně 100 milionů Kč. Oproti roku 2014 tak výše doměřené daně z transakcí mezi spojenými osobami vzrostla o více než 70 %. Z dosavadního průběhu a předběžných zjištění z prováděných kontrol vyplývá, že analýzy, na základě kterých jsou daňové subjekty vybírány ke kontrole, jsou úspěšné. Z tohoto důvodu budou postupně následovat další takto specificky zaměřené kontroly.

Povinná příloha k daňovému přiznání

Od zdaňovacího období 2014 získává správce daně informace o transakcích se spojenými osobami prostřednictvím samostatné přílohy k přiznání k dani z příjmů právnických osob. Tuto přílohu povinně vyplňují společnosti splňující alespoň jedno z následujících kritérií: aktiva celkem více než 40 milionů Kč, čistý obrat více než 80 milionů Kč nebo průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50, a to za předpokladu, že jsou ve ztrátě. Jsou příjemci investiční pobídky nebo uskutečnily transakci se spojenou osobou v zahraničí. Do tohoto přehledu se uvádí například informace o celkovém objemu prodejů a nákupů dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku, zboží, služeb, licenčních poplatků, úroků atd., a to jednotlivě za každou spojenou osobu.

Čtěte více: Noční můra každého podnikatele: Kontrola z finančního úřadu

Zavedením přílohy pro transakce se spojenými osobami se tak potvrzuje zvýšený zájem finanční správy o problematiku převodních cen. V současnosti dochází k zpřísnění regulace ohledně převodních cen nejenom u nás, ale i v rámci celé Evropské unie. V návaznosti na Akční plán OECD představila Evropská komise balíček opatření proti agresivnímu daňovému plánování. Jedním z bodů balíčku je doporučení zavést povinnost vypracování dokumentace k převodním cenám.

Dokumentace k převodním cenám není v ČR zatím povinná. Jak však potvrzují zástupci finanční správy, její absence může vzbuzovat podezření z nastavení převodních cen mimo tržní rozpětí. Předložením dokumentace tak daňový poplatník může výrazně zlepšit svoji pozici v průběhu daňové kontroly. Pokud se daňovému subjektu nepodaří uspokojivě vysvětlit rozdíl oproti cenám, které by za obdobných podmínek byly sjednány mezi nezávislými subjekty, vystavuje se tak riziku doměření daně. 

Autor článku

Stanislav Machek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a je registrovaným daňovým poradcem a členem asociace ACCA. V současné době působí na pozici Senior Tax Manager ve společnosti Accace s.r.o.

Autorka pracuje ve společnosti Accace s.r.o. na pozici Tax Consultant.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).