Hlavní navigace

Koupě nového stroje k podnikání? Zvažte leasing

22. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatel se často dostane do situace, kdy potřebuje využít ve svém podnikání nový stroj či zařízení. Avšak na jeho koupi nemá prostředky, nebo je prostě jen nechce do nákupu jednorázově investovat. V tu chvíli má možnost využít leasingu a svoji investici rozložit.

Potřebujete nutně nějaký stroj nebo zařízení k podnikání, ale nemáte dostatek finančních prostředků, abyste si jej mohli pořídit? Využijte možností, které přináší leasing. Dennodenně se v inzerátech objevuje nabídka, že se v dnešní době dá pořídit na leasing v podstatě vše, na co si jen člověk vzpomene. Ale leasing se samozřejmě netýká jen spotřebitelského zboží, ale i vybavení pro firmy. Společnosti všech typů využívají možností leasingu stále více. Navíc mají firmy možnost využít kromě tradičního finančního leasingu i další formu pronájmu, tzv. operativní leasing.

Finanční vs. operativní leasing

Co se vlastně přesně skrývá za slovem leasing? Jedná se o druh dlouhodobého pronájmu jakéhokoliv dostupného stroje (či čehokoli jiného) s možností jeho odkoupení. Klient pravidelně splácí leasingové společnosti měsíční paušál a po ukončení leasingové smlouvy přechází stroj do jeho majetku. Leasing využívají všechny druhy firem počínaje živnostníky, kterým pomáhá zajistit základní potřebnou techniku, až po velké nadnárodní společnosti, které jím optimalizují tok peněz. „Dá se říct, že při dnešních stále levných úrokových sazbách se vyplatí investovat do rozvoje firmy než hotovost „vyhodit“ na pořízení technologie, kterou můžeme pokrýt z jiných zdrojů,“ uvedl výhody leasingu pro business server Podnikatel.cz Michal Říman z poradenského serveru www.leasing-poradce.cz.

Výše jmenovaný postup je charakteristický pro finanční leasing. Uzavřete s pronajímatelem smlouvu a stroj dostanete do užívání. Akontace a doba leasingu se různí dle firem. Splátky bývají měsíční. Přestože pravidelně splácíte, stroj stále patří pronajímateli. Údržba stroje a další náklady s ním spojené (u auta například povinné ručení, silniční daň, dálniční známka a další) jsou ale na vás. Může je zprostředkovat i pronajímatel, ale pak je nutné počítat s doplatky. Teprve po úhradě všech splátek přechází pronajímaná věc do vašeho vlastnictví.

Oproti tomu je operativní leasing založen na jiném principu. Stroj si také dle smlouvy pronajímáte na určitou dobu, ale kromě měsíčních splátek se již o nic nestaráte. O náklady spojené s provozem stroje se stará pronajímatel. Též výdaje spojené s rizikovými faktory (například krádeže, opravy, poruchy) spadají pod pronajímatele. Po ukončení operativního leasingu ale stroj zůstává v majetku pronajímatele. Často je pak ale nahrazen novým lepším strojem a bývá uzavřen nový operativní leasing. Na rozdíl od finančního leasingu není u operativního žádná akontace. Další výhodou je fakt, že finanční splátka operativního leasingu je plně uznatelný daňový výdaj a že financování operativním leasingem probíhá mimo rozvahu. „Pro rok 2008 si myslím, že posílí operativní leasing na úkor finančního, a to z důvodu daňové výhodnosti,“ řekl pro business server Podnikatel.cz Michal Říman. Navíc lze do smlouvy zanést možnost odkoupení stroje za zůstatkovou hodnotu. Operativní leasing se dá uzavřít již na dobu jednoho roku.

školení červen 22 - tip do článku

Jak, pro koho a za kolik?

Pokud se rozhodnete vzít si nějaký stroj na leasing, počítejte s celkem náročnou procedurou. Je nutné s sebou mít daňové přiznání za poslední dva roky (pokud je), výpis z obchodního rejstříku starý max. 3 měsíce nebo ŽL, osvědčení o registraci DIČ, roční účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash-flow), včetně příloh k ročním účetním závěrkám a výroku auditora a občanský průkaz oprávněné osoby. Dále se pak předkládá přehled aktuálních úvěrových a leasingových smluv, čerpaných půjček a dalších rozvahových a mimo rozvahových závazků, přehled závazků a pohledávek (s uvedením dlužníků a věřitelů), roční účetní závěrka za běžné účetní období, která by měla obsahovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát.

Nejčastěji se leasingem financují stroje v 1 až 3 odpisové skupině. Úrokové sazby se odvíjejí od požadované komodity, rizikovosti a samozřejmě také od leasingové společnosti. „Pro tento rok se úrokové sazby budou pohybovat mezi 6.9% až 8.5% dle komodity a klienta. Doba splátek od 12 až po 72 měsíců – bude záležet na produktu, který se zvolí,“ konkretizoval Michal Říman. Určitě se tak vyplatí seznámit se s nabídkami více leasingových společností a zvolit pečlivě tu nejvhodnější. „Doporučuji udělat audit pro financování potřeb firmy pro rok 2008 – díky reformním změnám se bude v některých případech nahrazovat finanční leasing operativním,“ doplnil k situaci na trhu Michal Říman a dodal: „Chci ještě upozornit potencionální klienty na velké rozdíly mezi nabídkami leasingových společností, jak po stránce úroků tak poplatků.“

Anketa

Při koupi nového stroje byste nejspíše využil/a:

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).