Hlavní navigace

Kraje podporují podnikatele. Platí ale "jiný kraj, jiný mrav"

10. 7. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jednotlivé kraje České republiky vyhlašují granty a dotace, z nichž mohou získat finance také malí a střední podnikatelé nebo živnostníci. Někde pro ně vypisují speciální programy, jinde mohou podnikatelé žádat současně s dalšími zájemci dle oboru svého podnikání.

Jednotlivé kraje mají různé grantové či dotační programy zaměřené na podporu podnikání. A to nejen ty, které rozdělují evropské peníze.
Čtěte více: Vyberte si z širokého spektra dotací EU

Podpora malých a středních podnikatelů případně živnostníků se ale v rámci jednotlivých krajů velice liší. Někde vyhlašují pro podnikatele speciální programy, jinde nebo u jiných dotačních titulů mohou být podnikatelé jedněmi z možných příjemců. Business server Podnikatel.cz zjišťoval na jednotlivých krajských úřadech, jaké dotace nebo granty konkrétní kraj nabízí.

Hlavní město Praha

Podpora podnikatelů probíhá v Praze jen prostřednictvím operačních programů, tedy evropských peněz. Samostatné programy pro MSP Praha nemá, má dva operační programy, a to Praha – Adaptabilita (OPPA) a Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), říká pro business server Podnikatel.cz Markéta Reedová, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. V rámci těchto operačních programů pak mohou podnikatelé žádat například o peníze na rozvoj a realizaci dalšího vzdělávání, na spolupráci podniků s vědeckými a výzkumnými pracovišti, o podporu vstupu na trh práce nebo v rámci Operačního programu Konkurenceschopnost také o peníze na rozvoj malých a středních podniků.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj má v současnosti dva programy zaměřené na podporu podnikatelů v regionu. Jedná se o grantový program Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných oblastech a Program zvýhodněných úvěrů pro drobné podnikatele v Jihočeském kraji, tvrdí Arnošt Máče z oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Jihočeského kraje.

V rámci grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných oblastech mohou dostat malí a střední podnikatelé přímou podporu formou dotací se spoluúčastí 50 %. Cílem programu je podpora malých podnikatelů do 5ti zaměstnanců v problémových regionech a ve vybraných odvětvích OKEČ (od 1. ledna 2008 CZ-NACE). Vybranými odvětvími jsou zejména profese ve zpracovatelském průmyslu a dále opravárenství (autoopravny a opravy výrobků pro osobní potřebu a do domácností). Cílem programu je pořízení nových nebo použitých technologií a strojů či stavební úpravy provozovny podnikatele, upřesňuje Máče. Aktuálně běží druhá výzva do tohoto programu.

Program zvýhodněných úvěrů pro drobné podnikatele vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Jedná se o zvýhodněné úvěry pro MSP ve vyjmenovaných OKEČ do výše 1 mil. Kč při fixní úrokové sazbě 5 % a dobou splatnosti až 5 let. Tento program je vyhlašován každoročně, popisuje Arnošt Máče.
Čtěte více: Začínáte podnikat? Máte šanci získat bankovní úvěr?

Pro začínající podnikatele připravuje Jihočeský kraj s ČMZRB také program zvýhodněných úvarů. Otevřít by se měl na začátku roku 2009.

Karlovarský kraj

Podle Andrey Bockové z oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Karlovarského kraje nemá tento kraj programy cílené speciálně na malé a střední podnikatele či živnostníky. Podnikatelé se tak dle oboru své činnosti mohou s ostatními žadateli zapojit do standardně vyhlašovaných programů.

Kraj Vysočina

Podle Jitky Svatošové, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, vyhlašuje kraj grantové programy (kromě těch, které rozdělují peníze ze strukturálních fondů) v rámci Fondu Vysočina. Od roku 2002 tak fond vyhlásil 38 grantových programů a mezi možnými žadateli byli i podnikatelé. Tři programy byly určené výhradně pro žadatele – podnikatele, informuje Jitka Svatošová.

Konkrétně se jedná o grantový program zaměřený na certifikaci ISO, program zaměřený na výzkum, vývoj a inovace a dále o grantový program na rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. První dva grantové programy byly naposledy vyhlášeny v roce 2006, uzávěrka podávání přihlášek programu rozvoje malých podnikatelů je letos 15. srpna.

Do roku 2007 úspěšně získalo finance na rozvoj 328 podnikatelů a rozdělili si více jak 22 milionů korun. Program má vyrovnat nevýhody malých podniků oproti těm velkým, jako je například nedostatek kapitálu nebo relativně vyšší náklady na vstup na nové trhy. Program si tak klade za cíl především zvýšení konkurenceschop­nosti malých podniků, a to například díky pořízení nových technologií nebo výrobních prostředků.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj nemá dotační programy zaměřené na malé a střední podnikatele nebo živnostníky, sděluje serveru Podnikatel.cz Jolana Filipová vedoucí oddělení vztahů k veřejnosti odboru kancelář hejtmana kraje. Podnikatele zajímající se o podporu odkazuje na informace agentury CzechInvest.

Pardubický kraj

Pardubický kraj nemá v současné době grantové programy zaměřené výhradně na malé a střední podnikatele/živ­nostníky, informuje business server Podnikatel.cz Pavel Kalivoda, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Pardubického kraje. Pardubický kraj vypisuje každoročně grantové programy a dotace v různých oblastech, jako jsou regionální rozvoj, cestovní ruch, zdravotnictví, sociální oblast, kultura a památky, sport, životní prostředí, apod. V rámci některých grantových programů mohou žádat o podporu projektů také fyzické a právnické osoby, což znamená, že jsou tyto programy otevřeny i pro MSP/živnostníky a mohou tak při splnění stanovených podmínek získat finanční podporu, upozorňuje nicméně Kalivoda. Malí a střední podnikatelé a živnostníci tak mohou žádat o podporu především v oblasti cestovního ruchu, ale i v oblasti zdravotnických a protidrogových programů, kultury a památkové péče, sportu a volnočasových aktivit, v oblasti hospodaření v lesích nebo rozvoje zahraničních vztahů. Primárně však kraj tyto oblasti podporuje především z evropských peněz.

Pavel Kalivoda však dále upozorňuje, že kraj podporuje podnikatelské aktivity také nepřímo. Patří sem například investice kraje do průmyslových zón. K dalším formám podpory malého a středního podnikání ze strany Pardubického kraje patří m.j. zpracování koncepčních a propagačních materiálů, zaměřených také na zlepšení podnikatelských příležitostí – Program rozvoje kraje, Regionální inovační strategie, analýza využití brownfields apod., vypočítává. Kraj podporuje také vytváření podnikatelských klastrů. Finanční podporou Krajské hospodářské komory a regionální rozvojové agentury také kraj nepřímo podporuje poradenství zaměřené na problematiku podnikání i přípravu projektů na využívání evropských fondů.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj nevyhlašuje dotační programy cíleně zaměřené přímo na malé a střední podnikatele / živnostníky, ale ti mohou využít některé jiné dotace a granty vyhlašované Plzeňským krajem v jednotlivých oblastech týkající se jejich předmětu podnikání, tvrdí Jana Filípková, tisková mluvčí Plzeňského kraje.

FIN21

Zároveň u krajů bez výjimky platí, že mají veškeré dotační a grantové tituly velice podrobně a poměrně přehledně zpracované na svých internetových stránkách.

Informace o dalších krajích server Podnikatel.cz doplní.

Anketa

Již jste žádali nebo chcete žádat o krajský grant či dotaci pro podnikatele?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).