Hlavní navigace

Krizové ošetřovné a ošetřovné pro OSVČ končí

1. 7. 2021
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Se začátkem července končí tzv. krizové ošetřovné, stejně tak i ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné.

Nárok na čerpání krizového ošetřovného skončilo k 30. červnu 2021. Stejně tak byla k 30. červnu uzavřena výzva „Ošetřovné“ pro OSVČ.

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, s koncem školního roku končí také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července
2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně o nemocenském pojištění.

Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože
musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.
Od čtvrtka 1. 7. 2021 tedy bude možné čerpat dávku ošetřovného pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek:

Za měsíc červen se nárok na dávku uplatňuje tak, jak jsou pojištěnci zvyklí z předešlých měsíců – na formulářích, které se používají z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část), upozorňuje úřad. 

Podnikove It nový

Podmínky pro čerpání ošetřovného od 1. července 2021:

  • Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, případně až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a zároveň mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).
  • Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
  • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka ani o přímého příbuzného, ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).
  • Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla. POZOR! Během letních měsíců jsou školy i školky běžně po část prázdnin či po celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii covidu-19. V těchto případech k nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě nedochází a ani v minulosti nedocházelo. Ovšem pokud bude z důvodu nepředvídané události uzavřena náhradní MŠ, v níž je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká.
  • Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.

Ošetřovné pro OSVČ

Výzva „Ošetřovné“ pro OSVČ za duben až květen 2021 byla k 30. červnu 2021 uzavřena. Žádosti podané v termínu jsou průběžně vyhodnocovány. Výzvy za červen ani další období nejsou plánovány.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).