Hlavní navigace

Tuzemské cestovní náhrady se opět mimořádně zvýší

9. 5. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kvůli výraznému nárůstu cen se letos už podruhé zvýší tuzemské cestovní náhrady, tentokrát za využití vozidel jezdících na benzin či naftu.

U Naturalu 95 se částka zvýší o 7,40 Kč, a u nafty dokonce o 11 Kč. Příslušný návrh vyhlášky připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Zvýší se náhrady u benzinu a nafty

Právě průměrné ceny stanovené vyhláškou se brzy opět zvýší. Podle § 189 zákoníku práce je MPSV zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

A k tomu skutečně během března 2022 došlo, kdy se zvýšila průměrná cena za 1 litr motorové nafty na 47,10 Kč a průměrná cena benzinu automobilového 95 oktanů na 44,50 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb., tak činí 30,47 % v případě motorové nafty a 20 % v případě benzinu automobilového 95 oktanů po zaokrouhlení.

Stávající náhrada 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů se tak dle návrhu vyhlášky zvýší na 44,50 Kč a 36,10 Kč za 1 litr nafty na 47,10 Kč.

Účinnosti by vyhláška měla nabýt ihned po vyhlášení. Dá se tak očekávat, že se cestovní náhrady zvýší v horizontu několika týdnů.

K mimořádnému zvýšení průměrných cen pohonných hmot došlo letos už podruhé. V březnu se kvůli nárůstu cen elektřiny zvýšila náhrada za využití elektromobilů, a to z 4,10 Kč za 1 kilowatthodiny elektřiny na 6 Kč.

Psali jsme: Cestovní náhrady 2022 se mimořádně zvýší, důvodem jsou ceny elektřiny

Jak budou vypadat průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce tedy budou po schválení vyhlášky činit:

  • 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 40,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 47,10 Kč u motorové nafty
  • 6 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Psali jsme: Tuzemské cestovní náhrady a stravenkový paušál v roce 2022

Co se týče dalších náhrad, ty zůstávají zatím beze změny. Následující tabulka ukazuje výši stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Délka pracovní cesty Podnikatelská sféra (nejméně) Státní sféra
5 až 12 hodin 99 Kč 99 Kč – 118 Kč
Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin 151 Kč 151 Kč – 182 Kč
Déle než 18 hodin 237 Kč 237 Kč – 283 Kč

Snížené stravné při poskytnutí jídla

V oblasti „krácení“ stravného se nic neměnilo už delší dobu. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Lze změnit i stravenkový paušál

Výše stravného může ovlivnit i tzv. stravenkový paušál. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2022 se tak jedná o částku 82,60  (70 % z 118 Kč). V roce 2021 se jednalo o částku 75,60 Kč. 

Základní náhrada v roce 2022

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Za 1 km jízdy jde podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně o 1,30 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně o 4,70 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. 

MM červen tip 1

Zahraniční cestovní náhrady 2022

Pro rok 2022 došlo k navýšení zahraničních cestovních náhrad u dvanácti zemí. Neměnily se jen sazby, ale ve třech případech i měna.

Země Základní sazba stravného
Evropská unie:
 Slovensko 35 EUR
Bulharsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko 40 EUR
Německo, Rakousko, Španělsko 45 EUR
Belgie, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Nizozemsko 50 EUR
Dánsko, Švédsko 55 EUR
Velká Británie 45 GBP
Ostatní Evropa: 
Bosna, Hercegovina, Chorvatsko, Turecko 40 EUR
Srbsko, Černá Hora 35 EUR
 Rusko, Ukrajina 45 EUR
 Lichtenštejnsko 65 CHF
Island, Norsko,   60 EUR
Švýcarsko  75 CHF
Asie: 
Írán, Irák, Thajsko, Vietnam 40 EUR
Afghánistán, Indie 45 EUR
 Čína 45 EUR
Japonsko 65 USD
Zámoří:  
Kanada  50 USD
Brazílie 55 USD
USA 60 USD

Psali jsme: Zahraniční cestovní náhrady se v roce 2022 zvýší

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).