Hlavní navigace

Kvůli EU budeme muset uzavírat novou pojistku za tisíce korun

28. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Každý pracovní stroj bude muset mít povinné ručení. Stavaři nebo zemědělci budou platit tisíce korun ročně navíc.

Povinné ručení budou muset mít nejpozději od příštího jara i pracovní stroje. Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nově stanovuje povinnost sjednat do konce května 2016 pojištění odpovědnosti z provozu (povinné ručení) i u vozidel, která nejsou provozovaná na veřejných komunikacích. Připravilo ji ministerstvo financí, které jí reaguje na rozhodnutí Soudního dvora EU.

Za novým nařízením je nešťastná událost na jedné farmě ve Slovinsku. Soud řešil to, zda se povinné pojištění motorových vozidel vztahuje na škody způsobené použitím traktoru jako dopravního prostředku, ovšem nikoli na škody způsobené jeho použitím jako stroje nebo pohonu, protože škoda vznikla při ukládání balíků sena do seníku ve stodole. Řidič traktoru vjel na dvoře statku s valníkem do stodoly a při couvání narazil do žebříku, na kterém stál muž, čímž způsobil jeho pád. Pojišťovna následně odmítla zaplacení náhrady nemajetkové újmy, protože se podle jejího názoru pojištění dané odpovědnosti nevztahuje na použití traktoru v případě jeho použití jako pracovního stroje v rámci práce před stodolou na statku, tedy mimo silniční provoz.

Evropská komise se vyjádřila v tom smyslu, že ustanovení se vztahuje na používání vozidel, buď jako dopravních prostředků nebo strojů, v jakémkoli prostoru, veřejném či soukromém, ve kterém může dojít k rizikům vlastním používání vozidel, bez ohledu na to, zda se pohybují či nikoliv. Soudní dvůr EU pak svým rozsudkem rozhodl, že směrnice musí být vykládána tak, že se pojem „provoz vozidel“ vztahuje na jakékoliv použití vozidla, které odpovídá jeho obvyklé funkci.

Mohlo by vás zajímat: Škodu způsobenou zaměstnancem musí vždy platit firma. Máme jasný příklad

Slovinská pojišťovna odmítla plnit, protože se nehoda stala mimo veřejnou pozemní komunikaci. Česká legislativa je ale jiná, a pokud má motorista sjednané povinné ručení, tak za něho pojišťovna uhradí jím způsobenou škodu, ať už se stane kdekoli. K podobnému případu, jakým je ten ze Slovinska, tedy v Česku dojít nemůže. U nás je ale problém s povinností mít sjednané povinné ručení, která se vztahuje pouze na vozidla provozovaná na veřejné pozemní komunikaci. Tedy vozidlo, které není provozované na veřejné pozemní komunikaci, nemusí být pojištěné, což je v rozporu se Směrnicí EU. Problém pak nastává, pokud takové nepojištěné vozidlo způsobí škodu, říká mluvčí České kanceláře pojistitelů Aleš Povr. Cílem novely zákona 168/1999 Sb. je tedy zvýšit ochranu poškozených a uvést legislativu do souladu se Směrnicí EU.

Platit se bude za všechny pracovní stroje

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Kvůli EU budeme muset uzavírat novou pojistku za tisíce korun.

Zákon nově říká, že vozidlo lze provozovat pouze za podmínky, že nebezpečí vzniku povinnosti nahradit újmu způsobenou jeho provozem je kryto pojištěním odpovědnosti, nestanoví-li tento zákon jinak. Tato povinnost musí být splněna před uvedením vozidla do provozu a také v případě ponechání vozidla na veřejně přístupném místě.

Povinnost uzavřít pojištění se tím pádem rozšíří i na vozidla, která jsou provozovaná mimo veřejné pozemní komunikace. Jde o všechna motorová a jejich přípojná vozidla, která jsou konstrukčně určena k provozu na pozemních komunikacích s výjimkou kolejových vozidel, bez ohledu na to, zda jsou provozována na veřejně přístupných pozemních komunikacích či nikoli a bez ohledu na to, zda podléhají či nepodléhají registraci silničních vozidel, s výjimkou vojenských vozidel. Pojištění se tedy bude týkat zemědělských nebo lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel, samojízdních i přípojných pracovních strojů, nemotorových pracovních strojů nebo nemotorových vozidel tažených nebo tlačených pěšky jdoucí osobou. Zvláštním vozidlem se rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, ve kterých je zabudován spalovací motor.

Pro účely pojištění odpovědnosti se za vozidlo považuje i takové, kterému bylo uděleno povolení příslušného silničního správního úřadu k zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. Pozemní komunikací je podle tohoto zákona dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti a člení se na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace.

Placení pojistky se půjde vyhnout jen v případě, že majitel stroj nebude chtít provozovat, umístí ho na veřejně nepřístupné místo, ale zároveň provede opatření, která zabrání užití vozidla v jeho provozu. Vozidlo nesmí jít ani nastartovat.

Bude to stát tisíce, ale půjdou odepsat

Novela zákona, který v Česku nebyl až dosud potřeba, přihraje pojišťovnám řadu nových klientů a uzavřených pojistných smluv. A ani ministerstvo financí zatím není schopno vyčíslit náklady. Počet vozidel, jejichž provoz nebyl do současnosti podmíněn povinností pojištění odpovědnosti, nelze určit, což znemožňuje vyčíslení možných dopadů. Současně ale může přispět ke snížení jejich nákladů na financování škod těmito vozidly způsobenými, píše se v důvodové zprávě. Pro podnikatele novela zákona znamená nové povinnosti i výdaje. Jediným kladem toho je, že výdaje za placení pojistného u vozidel a strojů, které slouží k podnikání, lidé budou moci využít ke snížení základu daně z příjmů. 

Psali jsme: Podnikat bez pojistky je nerozum. Vybrat tu vhodnou zase nelehký úkol

Protože povinné ručení patří mezi zákonné pojištění, kterému se nelze vyhnout, většina majitelů vozidel vybírá to nejlevnější. Každá pojišťovna ale určuje sazby podle svých sazebníků a jednotný ceník prakticky neexistuje. Proto je vhodné využít například online kalkulačky nebo si najít čas na oslovení několika pojišťoven. Cenu povinného ručení ovlivňuje několik faktorů, a to zejména kubatura, výkon, rok výroby, bydliště a věk klienta. Úspora může u jednotlivých pojišťovacích produktů dosahovat i tisíců korun.

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).