Hlavní navigace

Kvůli nedodržení nového občanského zákoníku hrozí i zrušení firmy

24. 3. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Už jen tři měsíce zbývají na úpravu všech zákonných náležitostí, které firmám nařizuje nově přijatý občanský zákoník. Myslete na to.

Firmy musí nejpozději do poloviny tohoto roku upravit veškeré smlouvy, názvosloví a odkazy na zákonná ustanovení. Přikazuje jim to nový občanský zákoník, který upravil obchodněprávní závazkové vztahy a vztahy týkající se obchodních společností. Na všechny změny je čas jen do 30. června tohoto roku. Po tomto datu se firmy vystavují sankcím a v krajních případech dokonce zrušení nařízeném soudem.

Je nutné myslet například na úpravu společenských smluv a dalších základních dokumentů týkajících se společností podle nové právní úpravy. Firmy by měly uvést do souladu především názvosloví nebo odkazy na zákonná ustanovení. Vše musí odpovídat novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Více čtěte v článku: Neznalostí zákona o obchodních korporacích můžete zrušit firmu


Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek. 

Problémy mohou nastat také s plnou mocí ve formě notářského zápisu u společností, jejichž společníkem je zahraniční firma. Podle ustanovení nového občanského zákoníku musí mít plná moc stejnou formu jako úkon, ke kterému je udělena. Například pro rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu, kdy společníka zastupuje advokát, by měla být nutná plná moc udělená advokátovi taktéž ve formě notářského zápisu. To přináší komplikace právě podnikatelům z cizích zemí, kteří buď musejí na valnou hromadu přijet osobně, nebo se alespoň dostavit k českému notáři a udělit zmocněnci plnou moc. Vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o velmi vytížené manažery, mohlo by dojít k paralyzování valných hromad mnoha společností.

Výklad tohoto ustanovení ale není zcela jasný a praxe jednotlivých notářů se může lišit. I z tohoto důvodu ministerstvo spravedlnosti zřídilo expertní komisi, která vydává stanoviska, jež ovšem nejsou závazná. Konečné stanovisko může vydat pouze soud, který se může zabývat touto problematikou až za velmi dlouhou dobu, uvádí právník Petr Dobeš, z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Rekodifikace přináší také zpřísnění pravidel odpovědnosti pro prokuristy, tedy zmocněnce firmy disponující plnou mocí. Dosud prokurista, který ji pouze zastupoval navenek, nenesl stejný podíl odpovědnosti jako jednatel, který společnost obchodně vedl a ručil svým majetkem bez omezení. Nově se úkony prokuristy posuzují mnohem závažněji. Stejně jako člen orgánu musí i prokurista dbát na to, aby jednal s péčí řádného hospodáře a správně rozhodoval. Zpřísňuje se i odpovědnost jednatele. Ten v případě porušení některých povinností nejen ručit za dluhy společnosti, ale bude také povinen společnosti vrátit svou mzdu za poslední dva roky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).