Hlavní navigace

Kvůli těhotenství musela přerušit školu. Kdo za ni teď hradí zdravotní pojistné?

20. 6. 2019
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pokud student přeruší školu kvůli nemoci či úrazu, stále zůstává nezaopatřeným dítětem a pojistné za něj hradí stát. Jak je to v případě těhotenství studentky?

Těhotenství nelze považovat za důvod pro přerušení studia z důvodu nemoci nebo pro úraz. Upozorňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna na svých webových stránkách.

Vychází tak z vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jakožto garanta posuzujícího nezaopatřenost dítěte. Jiná situace by byla u rizikového těhotenství, kdy má dotyčná např. lékařem nařízený klid na lůžku, nebo je dokonce hospitalizovaná, a proto studium přerušuje. 

S bezproblémovým těhotenstvím ale ode dne přerušení studia není nezaopatřeným dítětem a (pokud není jiný důvod pro její zařazení do kategorie státních pojištěnců) musí si uhradit pojistné sama jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Psali jsme: Za studenta, ať už vysokoškolského či středoškolského, je obecně plátcem zdravotního pojistného stát. V jakých situacích tomu tak není? Odpoví článek Kdy přestává za studenta platit zdravotní pojištění stát? Momentů je několik

Studentka nemá nárok na mateřskou dovolenou (náleží jen zaměstnaným ženám), a protože není osobou nemocensky pojištěnou, nemá nárok na dávky peněžité podpory v mateřství. Oba tyto „tituly“ jinak zakládají nárok na platbu pojistného na zdravotní pojištění státem. Jen na VŠ se doba přerušení studia, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená, považuje podle zákona o státní sociální podpoře za soustavnou přípravu na budoucí povolání a po tuto dobu zůstává pojištěnka osobou, za kterou hradí pojistné stát, vysvětluje Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Přerušení studia, kvůli kterému zanikl nárok na zařazení mezi státní pojištěnce, je nezbytné oznámit zdravotní pojišťovně; skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu hradit za dotyčného pojištěnce pojistné je třeba hlásit pojišťovně do 8 dnů. 

Čtěte také: Student střední školy si zřídil živnosťák. Má nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

Jaká situace nastane po porodu? 

Nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců mají mimo jiné dále osoby na rodičovské dovolené (podle zákoníku práce), příjemci rodičovského příspěvku (podle zákona o státní sociální podpoře) a také osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

školení červen - novinky

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Na studentku se nevztahuje rodičovská dovolená (tu řeší zákoník práce a náleží jen zaměstnankyním). Má ale nárok na rodičovský příspěvek. Rodičovský příspěvek jí náleží při splnění podmínek daných zákonem č. 117/1995 Sb., již za měsíc, kdy se dítě narodí. Jedná se o dávku státní sociální podpory, kterou vyřizuje úřad práce. Zdravotní pojišťovně je však nutné oznámit a doložit vyplácení této dávky, aby daná pojištěnka mohla být zařazena do kategorie státních pojištěnců, upozorňuje Tichý. 

Psali jsme: Musel opustit střední školu, od září nastupuje na učňák. Kdo uhradí pojistné?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).