Hlavní navigace

Daňové přiznání na poslední chvíli. Čtěte základní manuál

1. 4. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Stále je možné stihnout podat daňové přiznání včas. A bez odkladu s daňovým poradcem. Je to sice na poslední chvíli, ale s pomocí interaktivních formulářů nebo elektronického podání to nebude problém. Využít můžete i datovou schránku.

Nepodali jste daňové přiznání? Nic není ztraceno. Letošní termín se posunul z 31. března na 1. dubna. Nejen, že máme jeden den k dobru, ale navíc je možné díky novému daňovému řádu bez postihu podat přiznání o celých 5 pracovních dnů později. Ovšem při podání přiznání po 8. dubnu 2011 se již pokutě nevyhneme. Na rozdíl od minulých období musí být vyměřena vždy. Minimálně ve výši 500 korun. Čtěte více: Daňový řád příjemně prodloužil lhůty pro podání daňového přiznání

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání podává podle § 38 g zákona o daních z příjmů poplatník:

 • který měl zdanitelné příjmy vyšší než 15 tisíc korun
 • který neměl příjmy vyšší než 15 tisíc korun, ale vykazuje daňovou ztrátu
 • který měl souběžně (ne postupně) dvě a více zaměstnání
 • který měl mimo příjmy ze zaměstnání jiné zdanitelné příjmy převyšující 6 tisíc korun.

Co obsahuje daňové přiznání?

Vždy je nutné vyplnit základní čtyřstránkový formulář daňového přiznání. K přiznání se přikládají přílohy podle druhu dosažených příjmů:

Daňové přiznání včetně všech příloh je k dispozici na stránkách serveru Podnikatel.cz. Doporučujeme interaktivní formuláře, které obsahují nápovědu, automatické součty a velkou část kolonek dokonce vyplní za nás. Stahujte interaktivní formuláře.

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání je možné podat několika způsoby:

 1. formulář vytisknout, vyplnit ručně a zanést (odeslat poštou) správci daně
 2. vyplnit formulář v počítači (nejlépe interaktivní), vytisknout a dodat správci daně
 3. vyplnit pomoci speciálního software, který umožní tisk nebo odeslání elektronicky
 4. vyplnit prostřednictvím elektronických formulářů EPO, které jsou k dispozici na Daňovém portálu.

Přiznání podané přes EPO

Daňové přiznání lze vyplnit prostřednictvím EPO nebo rovnou načíst pro zpracování soubor vytvořený v jiné aplikaci ve zveřejněné struktuře a tvaru. To se týká například poplatníků, kteří používají účetní software, který takový přenos umožňuje. Ostatní vyplní daňové přiznání za použití nabízených funkcí. Existují dvě varianty. Je možné vyplnit jednotlivé stránky a přílohy přiznání zvlášť nebo využít speciálního Průvodce. Zde jsou vyžadovány pouze potřebné hodnoty a vše ostatní program automaticky doplní a vypočítá za poplatníka. Čtěte více: Na výdaje paušálem s interaktivním formulářem

Vyplněné daňové přiznání je samozřejmě možné vytisknout a dodat na finanční úřad nebo rovnou odeslat prostřednictvím EPO a podepsat elektronicky. Aplikace umožňuje i odeslání přes datovou schránku poplatníka. Zde se elektronický podpis nevyžaduje. V to souladu s § 18 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Provádět úkony vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky totiž může fyzická osoba, která má zpřístupněnou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Úkon učiněný takovou osobou nebo pověřenou osobou má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný. Čtěte více: Podejte daňové přiznání přes datovou schránku, e-podpis není povinný

Paušální nebo skutečné výdaje?

Důležité je rozhodnutí, zda využít skutečné nebo paušální výdaje. Rozhodnutí usnadní porovnání orientačního výpočtu daně s využitím daňového kalkulátoru serveru Podnikatel.cz.

O výši procenta paušálního výdaje rozhoduje druh výdělečné činnosti nebo živnostenského oprávnění. Nevíte, jak určit výši paušálu? Čtěte jednoduchý návod

Srovnání výdajových paušálů v letech 2009 – 2011
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010 Výdajový paušál rok 2011
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 80% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 60% 40% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 60% 40% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 60% 40% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 60% 40% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 60% 40% 40%

Nezdanitelné částky a slevy na dani

K vyplnění daňového přiznání potřebujeme potvrzení od zaměstnavatele (zaměstnavatelů) o výši příjmů a sražených zálohách. Týká se samozřejmě jen zaměstnanců. Dále příslušná potvrzení k uplatnění slev a nezdanitelných částek. Nezdanitelné části základu daně vyjmenovává zákon o daních z příjmů v § 15. Patří sem:

 • dary,
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

O způsobu prokázání slev podrobněji v článku: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Cloud 22 temata

Slevy na dani a daňové zvýhodnění v Kč
Sleva na dani 2010 2011 2011 (měsíčně)
Poplatník 24840 23640 1970
Manželka/manžel v domácnosti 24840 24840 jen v ročním zúčtování
Invalidní důchod prvního nebo druhého stupně 2520 2520 210
Invalidní důchod třetího stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student do 26 let věku 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 11604 967
 – maximální daňový bonus 52200 52200 4350
 – minimální daňový bonus 100 100 50

O slevách a prokázání jejich nároku čtěte v článku: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Jak zaplatit vypočtenou daň?

Daň je samozřejmě splatná ve lhůtách pro podání daňového přiznání. Platit je možné:

 • poštovní poukázkou (daňová složenka byla zrušena)
 • v pokladně finančního úřadu
 • příkazem k úhradě
 • na pobočce České národní banky
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).