Hlavní navigace

Letošní žhavá novinka v dani silniční, snížení daně až o 100 %

14. 12. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Nejpozději do konce ledna podávají podnikatelé přiznání k dani silniční za rok 2010. Letošní rok přinesl možnost v podobě až 100% snížení silniční daně u nákladních vozidel podnikajících fyzických osob.

Se závěrem roku se blíží i vyúčtování daně silniční. Podnikatelé, kteří využívají automobil k podnikání, platí zálohy na silniční daň 4 x ročně, a to v termínech: 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince 2010. Daňové přiznání se podává nejpozději 31. ledna.

Případný doplatek po vyúčtování zaplatí podnikatelé ve stejném termínu. Daňové přiznání je možné vyplnit pomocí online formulářů. Vlastník elektronického podpisu může formulář nejen vyplnit na webových stránkách Ministerstva financí ČR, ale také rovnou odeslat. Ostatní předloží vytištěný a podepsaný formulář finančnímu úřadu. Nejdůležitější pravidla stanovení silniční daně popisuje článek serveru Podnikatel.cz: Čas na podání daňového přiznání daně silniční.

Kdo platí silniční daň?

Připomeňme si, které automobily jsou předmětem daně. Jedná se o vozidla registrovaná v registru silničních vozidel a jsou používána:

  • k podnikání v souladu s § 2 obchodního zákoníku
  • k činnosti, ze které jsou příjmy zdaňovány podle § 7 zákona o daních z příjmů
  • k činnosti, ze které jsou příjmy předmětem daně z příjmů u neziskových organizací.

Předmětem daně je i vozidlo zaměstnance, pokud je využito k činnosti podnikatele, například na služební cestě. Silniční daň se dotkne i vozidel spolupracujících osob, pokud je využijí v souvislosti s podnikáním rodinného příslušníka. Čtěte také: Na silniční dani se dá ušetřit i tankováním benzínu

Poznámka: Silniční daň se netýká vozidel použitých s činnostmi zdaňovanými podle § 9 a 10 zákona o daních z příjmů. Jedná se o příjmy z pronájmu a ostatní příjmy, které nejsou podnikáním.

Pokud není vozidlo používáno k podnikání, silniční daň se neplatí. Může se jednat o část roku, například jen o určité měsíce.

Snížení daně u vozidel nad 3,5 tuny

Výjimkou jsou vozidla s nejvyšší povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny, určená k přepravě nákladů. Jedná se o tahače, nákladní automobily, přívěsy a návěsy. Ty jsou předmětem daně silniční vždy, bez ohledu na využití nebo nevyužití k podnikání. Čtěte také: Cestovní náhrady v roce 2010

Roční sazbu daně je ale možné snížit. A to až o 100 %. Ovšem pouze v případě, že vozidlo není využito k podnikání. Zejména jde o používání nákladního automobilu neziskovými organizacemi, k účelům výuky řízení vozidel nebo k soukromým účelům fyzických osob. Snížení roční sazby daně se rovněž může týkat jen určitých měsíců, ve kterých není vozidlo používáno k podnikání.

Obdobně se postupuje i u vozidel nad 12 tun. Silniční daň je možné snížit až o 48 %. Záloha se v tomto případě platí jen jednou ročně, a to vždy do 15.12.

Nejasnosti v možnosti snížení daně u „fyzických osob“

Uvedená snížení roční sazby daně se týkají vozidel, která jsou používána právnickými osobami nezaloženými nebo nezřízenými za účelem podnikání, autoškolami a fyzickými osobami, nejsou-li používána k podnikání. Doposud se například v pokynech k vyplnění daně silniční uvádí, že snížení je možné pouze, pokud jsou vozidla používána fyzickými osobami – nepodnikateli.

Ovšem „fyzickou osobou“ je podle občanského zákoníku každý občan, ať podniká nebo nepodniká. Jde tedy o to, které fyzické osoby a kdy, mohou snížení roční sazby daně podle tohoto ustanovení uplatnit. Pokud by uvedené snížení roční sazby daně mohly použít pouze některé fyzické osoby (nepodnikající občané), došlo by podle zápisu z jednání koordinačního výboru s komorou daňových poradců ČR ze dne 13.10.2010 k ne­oprávněné diskriminaci podnikajících fyzických osob vlastnících a používajících předmětná vozidla za období, kdy je používají pouze k soukromým účelům. Včetně těch podnikatelů, kteří sice mají oprávnění k podnikání, ale uvedené vozidlo nemá s předmětem podnikání nic společného. Příkladem může být soukromý podnikatel vlastnící nákladní automobil pro potřebu výstavby rodinného domu. Čtěte také: Také podnikatelé mají nárok na cestovné a stravné, obojí lze odečíst z daní

Snížit silniční daň mohou i fyzické osoby – podnikatelé

Nově se výklad tohoto ustanovení dotkne i fyzických osob s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, tj. podnikatelů. Ministerstvo financí vydalo k uvedené problematice stanovisko. Jak uvedla Petra Homolová, tisková mluvčí Finančího ředitelství v Ostravě, z uvedeného stanoviska mimo jiné vyplývá následující: Ve smyslu platného znění ustanovení § 6 odst. 9 a 10 zákona o dani silniční se u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny snižuje roční sazba daně, a to v případě, že předmětná vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána fyzickými osobami.

Jestliže je vozidlo zahrnuto do obchodního majetku podnikající osoby, není možné využít snížení sazby daně. Situaci lze řešit dočasným vyřazením vozidla z registru vozidel.

U nákladních vozidel podnikajících fyzických osob, které nemají dotčená vozidla zařazena v obchodním majetku, může být aplikováno beneficium vyplývající z tohoto ustanovení pouze v případě, že fyzická osoba prokáže, že vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).