Hlavní navigace

Libovolná varianta „rodičáku“ i pro OSVČ bez nemocenského

7. 10. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
V rámci prorodinných opatření se mění výše rodičovského příspěvku i varianty jeho čerpání. Nezaměstnaní i OSVČ bez pojištění si budou volit délku čerpání. Vznikají nové formy péče o dítě, tedy i nové příležitosti k podnikání.

Sociální reformou je nazýván souhrn několika vládních novel zákonů. Ty v současné době prošly třetím čtením a čekají na schválení Senátem. O připravovaných změnách se hovoří již dlouho. Čtěte o konkrétních prorodinných opatřeních, jež budou mít dopad na zaměstnance i podnikatele. Účinnost schvalovaných novel je plánována na 1. leden 2012.

Změny rodičovského příspěvku nabývají reálné podoby

Dlouho očekávaná změna v podobě pobírání rodičovského příspěvku a současného umístění dítěte staršího dvou let na neomezenou dobu do předškolního zařízení je tu. Dosud bylo možné umístit dítě od dvou do tří let maximálně na pět dnů v měsíci, dítě od tří let s variantou na čtyři hodiny denně nebo na pět dnů v měsíci. Novinkou má být zavedení jednotného konta umístění dítěte mladšího dvou let v zařízení pro děti na 46 hodin měsíčně. Čtěte také: Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

Nejdůležitější změny:

 1. Možnost volby délky a výše rodičovského příspěvku – rodiče si budou volit jakoukoliv délku čerpání rodičovského příspěvku. Maximálně však čtyři roky. Výše příspěvku bude rovněž omezena. A to 70 procenty vyměřovacího základu, tj. výší vyplácené peněžité pomoci v mateřství (PPM) a současně maximálně 11 500 korunami měsíčně. Rodičovský příspěvek logicky nemůže být vyšší, než předchozí příjem matky v zaměstnání.
 2. Jednotný strop 220 tisíc korun v úhrnu na jedno dítě nezávisle na délce čerpání příspěvku. Dosud je při dvouleté variantě čerpání příspěvku možné získat až 216 600 korun, při tříleté až 235 600 korun a při čtyřleté 216 600 nebo 178 600 korun (podle zahájení čerpání – od data narození dítěte nebo po čerpání PPM).
 3. Zavádí se možnost výběru délky čerpání příspěvku i pro osoby, které se neúčastnily systému sociálního pojištění (např. pro OSVČ bez pojištění, studenti nebo nezaměstnaní) – postačí účast na pojištění jednoho z rodičů. Dosud si takový rodič mohl volit pouze variantu nejméně výhodnou, a to čtyřletou. Ovšem oba nezaměstnaní rodiče nebo OSVČ bez nemocenského pojištění musí stejně jako dosud volit variantu čtyřletou. A to pevnou částku 7 600 korun do 9. měsíce věku dítěte a poté 3 800 korun do 4 let věku dítěte.
 4. Zachování možnosti výběru délky čerpání rodičovského příspěvku i při bezprostředním navázání rodičovské dovolené s dalším následným potomkem.
 5. Změnit volbu varianty čerpání půjde opakovaně, vždy jednou za čtvrt roku. Stávající pravidlo, že jednou zvolenou variantu již nelze měnit, se ruší. Nově bude možné čerpání upravit podle aktuálních potřeb rodičů.
 6. Ve hře je i jeden den placeného volna pro otce po narození dítěte.

Stávájící příjemci „rodičáku“ budou mít možnost volby

Příjemci, kteří začali rodičovský příspěvek čerpat před 1.1.2012, si budou moci dobrovolně zvolit stávající variantu čerpání nebo čerpání podle nových podmínek. Pro rodiče, kteří se hodlají brzy vrátit do práce nebo si pořídit dalšího potomka, bude výhodnější nová právní úprava čerpání. Naopak stávající variantu čerpání by si mohli například ponechat rodiče v současné tříleté délce, která je pro ně z finančního hlediska výhodnější. Rodiči, který přejde na novou právní úpravu, bude vypočítán „zbytek“ nevyčerpané celkové částky (do 220 000 Kč) a o jejím vyčerpání by si rozhodoval podle nové právní úpravy. O tento přechod bude muset požádat na příslušném pracovišti úřadu práce, informuje Petr Sulek z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Čtěte také: Už žádné flákání, když budete na pracáku. Pracovat bude každý

Server Podnikatel.cz se rovněž zajímal o postup při narození dalšího dítěte. Rodičovský příspěvek se vždy vyplácí pouze jeden, a to na nejmladší dítě v rodině. Pokud se rodiči v době jeho čerpání narodí další dítě, stane se z pohledu rodičovského příspěvku nejmladším dítětem v rodině toto další dítě. Po vyčerpání PPM na další dítě (nebo bez ní), bude rodič opět rozhodovat o rodičovském přís­pěvku na další (nyní nejmladší) dítě, na které se opět vztahují podmínky pro možnost volby, vysvětluje Petr Sulek. Dodává, že „nevybraná“ částka rodičovského příspěvku na předcházející dítě se nedoplácí ani se o nevybranou část nenavyšuje rodičovský příspěvek na další dítě. Zásada je prakticky stejná jako dosud – dnes se také „nevybrané“ části rodičovského příspěvku nepřevádí na další dítě.  Ovšem při čerpání podle nových podmínek bude možné již v době dalšího těhotenství navýšit rodičovský příspěvek na maximální možnou hodnotu, na kterou mají rodiče nárok, tak, aby se z částky 220 tisíc korun vyčerpalo co nejvíce. Čtěte také: Ve hře je nový zaměstnanecký benefit. Předdůchod

školení - konsolidační balíček

Změny v dalších dávkách státní sociální podpory

V případě přídavku na dítě, porodného a pohřebného nedochází v roce 2012 k žádným změnám. Sociální příplatek 31.12.2011 končí, poté bude kompenzován například ve formě příspěvku na péči. Mění se délka příspěvku na bydlení. Nově má být stanovena v maximálním rozsahu 84 měsíců v období 10 kalendářních let. Toto časové omezení nebude platit pro domácnosti, které tvoří výlučně senioři starší 70 let a osoby zdravotně postižené v bytech nebo domech pro ně speciálně určených či rekonstruovaných. V ostatních případech zákonodárci vychází z předpokladu, že každý má bydlet v bytě přiměřeném počtu osob a výši svých příjmů.

Připravovaná prorodinná opatření

Další novinky se připravují. A to v rámci II. etapy sociální reformy. Jedná se především o návrh zákona o službách péče o děti, o kterém již server Podnikatel.cz informoval. Nová právní úprava hodlá přispět k rozvoji péče o děti a zároveň reagovat na nedostatečné kapacity současných zařízení.

Navrhované novinky v péči o děti:

 1. Dětská skupina – nová varianta dětského zařízení poskytovaného na komerčním i nekomerčním základě. Zřizovatelem dětské skupiny může být například zaměstnavatel, nestátní nezisková organizace, obec i fyzická osoba. Zařízení musí splňovat hygienické a prostorové požadavky. Ty ovšem mohou být benevolentnější v závislosti na počtu dětí. Upravuje se odborná způsobilost pro osoby pečující o děti do sedmi let věku. Čtěte více: Zřejmě příští rok se v Česku spustí nový „dětský“ byznys. Čtěte jaký
 2. Poskytovatel vzájemné rodičovské („sousedské“) výpomoci – poskytovatelem služby bude rodič, který zároveň osobně, celodenně a řádně pečuje o vlastní dítě do 7 let. Může pečovat maximálně o 3 svěřené děti do 7 let věku. Nebude nutné živnostenské oprávnění.
 3. Péče o dítě do sedmi let věku v domácnosti dítěte – upravuje se odborná způsobilost při nepříležitostné a nekrátkodobé péči. Pro péči o dítě mladší tří let bude třeba vlastnit živnostenské oprávnění v rámci vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Pro péči o starší dítě postačí volná živnost – obor č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“.
 4. Úprava vázané živnosti péče o děti – pravděpodobně dojde ke snížení věkové hranice ze tří na dva roky věku dítěte. Mají být upraveny požadavky na odbornou způsobilost podnikatele a osob, které o děti přímo pečují v rámci vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“. Zmírnění požadavků na odbornou způsobilost a provozních podmínek péče o dítě mají dle ministerstva umožnit vstup do podnikání širšímu okruhu osob.
 5. Podpora v daňové oblasti – zaměstnavatel, jež bude provozovat vlastní zařízení služeb péče o děti svých zaměstnanců nebo zajistí péči dodavatelsky, si daňově uplatní náklady na zajištění těchto služeb. Zvažuje se zavedení speciální slevy na dani z příjmů pro rodiče při zajištění péče o děti formou služby péče o děti v souvislosti s návratem do zaměstnání. Čtěte také: Zatočí novela zákoníku práce se švarcsystémem? Zjistili jsme za vás
 6. Další plánovaná opatření – znovuzavedení školného i pro předškoláky a navýšení finanční spoluúčasti rodičů na úhradě nákladů na předškolním vzdělávání, tj. zvýšení školného.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).