Hlavní navigace

Máme manuál pro podnikatele k dani silniční za rok 2012

17. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Přiznání k dani silniční se podobně jako k dani z nemovitostí podává do konce ledna. Čtěte náš manuál, který vás daní silniční za rok 2012 provede.

Už pouze dva týdny zbývají na podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2012. Stejná lhůta platí i pro doplacení daně. Přinášíme souhrnný přehled, koho se daň týká, z čeho se počítá a kolik musí poplatník zaplatit.

Za co se daň platí

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, a to i v případě, pokud neslouží k podnikání. Silniční daň se naopak neplatí z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na LPG, které váží méně než 12 tun.

Kdo silniční daň platí

Ilustrační obrázek.
Autor: www.sxc.hu

Čtěte, jak na daň silniční za rok 2012.

Poplatníkem silniční daně je podle zákona o silniční dani buď fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Pokud provozovatel zemřel (u fyzické osoby), nebo zanikl nebo byl zrušen (u právnické osoby), platí daň uživatel vozidla. Daň může platit rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud je u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Podnikatelé by neměli zapomínat, že rozhodující pro platbu daně je skutečnost, zda vozidlo patří do předmětu daně. Nezáleží přitom, zda je podnikatel a vlastník vozidla tatáž osoba či není. Nejprve se řeší, zda je vozidlo předmětem daně a pak, kdo by měl daň platit. Může se klidně stát, že jiná osoba vozidlo používá k podnikání a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Jaké jsou sazby daně

Pro správné určení sazby daně potřebujete u osobních automobilů znát zdvihový objem motoru v cm3, u návěsů součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav, u ostatních vozidel pak největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav. Jednotlivé sazby daně dle těchto kritérií se nacházejí v § 6 zákona o dani silniční
Daň se dá následně snížit o některé slevy na dani. Daň se platí za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití osobního automobilu, lze použít jednotnou sazbu 25 korun za den. Potom už ale zaměstnavatel nemůže na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

Kdy lze využít snížení daně

Snížení silniční daně můžete uplatnit u osobních i nákladních automobilů. Rozhodující kritérium přitom tvoří stáří vozidla, které se odvozuje podle data první registrace (nezáleží ale, zda v ČR nebo v zahraničí) vozidla uvedeného v technickém průkazu. Do 36 kalendářních měsíců od tohoto data se sazba daně snižuje o 48 %, po dobu dalších 36 měsíců klesá o 40 % a po dobu následujících 36 měsíců o 25 %. Naopak pro vozy, registrované poprvé v Česku nebo v zahraničí před 31. prosincem 1989, se sazba daně o 25 % zvyšuje.


Dokdy podat přiznání

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2012 se podává do čtvrtka 31. ledna 2013. Do daňového přiznání musíte uvést i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst.9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. Ti přiznání podávat nemusí.

Daňové přiznání mohou podnikatelé podat v elektronické podobě, osobně na finančním úřadu nebo zaslat poštou. Za den podání se v případě zaslání poštou považuje den, kdy pošta přiznání převezme. Stejně jako v případě dalších daní platí i u daně silniční pětidenní “doba hájení”, o kterou se můžete s přiznáním beztrestně opozdit. Penále hrozí až od šestého pracovního dne. Bez jakýchkoli sankcí můžete přiznání podat ještě ve čtvrtek 7. února. Jestliže se ale jedná o podání přiznání po termínu 31. ledna, za den podání se považuje den, kdy přiznání skutečně dojde na úřad. Na poštu proto musíte zajít dříve než 7. února. Výše pokuty činí v případě zpoždění 0,05 % stanovené daně,  maximálně 300 tisíc korun.

Daňové přiznání k dani silniční se skládá ze dvou stránek. Na první vyplňujete identifikační údaje o poplatníkovi a na druhé údaje o vozidlech. Druhá strana též obsahuje výpočet daně a vyúčtování záloh. Jestliže přiznáváte daň za více než 3 vozidla, musíte k přiznání vyplnit i přílohu na 26 dalších vozidel.

Dokdy zaplatit daň

Daň poníženou o zaplacené zálohy musí podnikatel uhradit rovněž do konce ledna. Také zde se můžete opozdit a bez sankcí daň doplatit ještě ve středu 6. února. Klasicky platí, že v den splatnosti musí mít finanční úřad peníze již na svém účtu. Daň proto plaťte s předstihem. Daň se dá uhradit bankovním převodem, složenkou nebo přímo v hotovosti na pokladně finančního úřadu v jeho pokladních hodinách. Pokud nestihne daň zaplatit do 6. února, začne nabíhat úrok z prodlení, který v současnosti činí 14,05 %.

skoleni_29_6

Během roku 2013 musí hradit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby upravené podle § 6 odst. 5, 6 a 8 zákona za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Pro období, v němž dochází v průběhu roku ke změně sazby daně podle § 6 odst. 6, se zálohy na daň vypočtou ve výši 1/12 roční sazby upravené pro jednotlivé měsíce daného zálohového období o příslušné procentuální snížení.

Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2013 jsou termíny 15. dubna, 15. července, 15. října a 16. prosince. Za měsíc prosinec se záloha neplatí. Silniční daň lze také uhradit jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).