Hlavní navigace

Máme opět komplexní kalendář daně z příjmů a pojištění pro OSVČ v roce 2015

2. 1. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Zpracovali jsme pro OSVČ kalendář termínů, které se pojí s daňovým přiznáním, s přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a s nedoplatky na daních a pojistném.

Ačkoli mají OSVČ s daňovým přiznáním a přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu ještě čas, není od věci si připomenout základní termíny. Připravili jsme opět kalendář lhůt pro přiznání, přehledy a nedoplatky, které se týkají daní z příjmů a pojistného.

Čtěte také: Velký rozcestník změn v roce 2015, které se dotknou podnikatelů

Daňové přiznání se podává do začátku dubna

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Připravili jsme kalendář daní a pojistného.

Daňové přiznání k dani z příjmů se letos podává do středy 1. dubna, pokud se jedná o OSVČ bez daňového poradce. Podnikatelé, kteří využívají služby poradců, mají lhůtu prodlouženou do středy 1. července. Do 1. dubna ale musí svému finančnímu úřadu doložit, že jim s přiznáním pomáhá poradce. Stále platí, že za den podání se považuje den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště, či odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Nově se ale musí mít na pozoru OSVČ s datovou schránkou. Kdo ji má totiž zpřístupněnou, musí od roku 2015 činit podání pouze datovou zprávou.

Pokud se podnikatel s přiznáním opozdí, nemusí se hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Ohledně pokut se ale musí mít opět na pozoru OSVČ s datovou schránkou. Pokud totiž učiní podání přiznání jinak než elektronicky, automaticky dostanou pokutu 2000 korun.


Odevzdat do Bez rizika sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 9. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 9. července

Daň z příjmů plaťte při podání přiznání

Pokud v přiznání podnikatelům vyjde, že musí státu na daních z příjmů doplatit, mají na to čas rovněž do začátku dubna. Pro OSVČ bez daňového poradce tedy platí termín 1. dubna, pro OSVČ s poradcem 1. červenec. Podnikatelé se mohou stejně jako v případě přiznání o několik dní opozdit, úroky z prodlení totiž začínají nabíhat pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději ve středu 8. dubna (středu 8. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.


Kdo nestihne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.


Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 8. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 8. července

Na přehledy přichází čas měsíc po přiznání

Také u přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu se pravidla pro termíny nezměnila. Oba přehledy musí podnikatelé odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měli podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek a pátek, mají OSVČ čas do pondělí 4. května. Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, musí přehledy podat do pondělí 3. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Čtěte také: Nejdůležitější nastávající změny pro zaměstnavatele

Na podání přehledů by neměly zapomenout ani OSVČ, které nemají za povinnost podat přiznání. I ty totiž musí přehledy odevzdat. Přehled pro ČSSZ musí odevzdat do pátku 31. července a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do středy 8. dubna.

Za den podání se považuje den, kdy pojišťovna nebo ČSSZ přehled dostane. Původně hrozilo, že OSVČ budou muset podávat přehledy elektronicky, tato povinnost byla ale nakonec zrušena. Jestliže si ale OSVČ vybere podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, musí nově uvádět také akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. 

Na rozdíl od daně z příjmů podnikatelům v případě zpoždění s přehledem sankce automaticky nenabíhají. ČSSZ i zdravotní pojišťovny opozdilce nejprve upozorní, že přehled nepodali. Pokud by ale podnikatel výzvy ignoroval a přehled nepodal, může dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).


ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 4. května 4. května
OSVČ s daňovým poradcem 3. srpna 3. srpna

Doplatky se stále platí do 8 dnů od přehledů

Co se týče doplatku pojistného, platí jak pro zdravotní, tak sociální pojištění stejný termín. Jde o lhůtu do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 4. května, musí pojistné zaplatit do 12. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 2. března, musí pojistné uhradit do 10. března.


ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu

Za den platby se považuje den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtě. Kdo zaplatí pozdě, může zaplatit penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Sankce nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).