Hlavní navigace

Máme opět komplexní kalendář daně z příjmů a pojistného pro OSVČ v roce 2019

3. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podobně jako v předchozích letech i letos server Podnikatel.cz pro OSVČ připravil kalendář daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění.

Čtěte, kdy nejpozději musíte letos podat přiznání a přehledy a dokdy případně daně a pojistné doplatit, abyste se vyhnuli sankcím. Novinky se letos týkají sociálního pojištění.

Přiznání lze beztrestně podat ještě 8. dubna

Základní lhůta pro podání daňového přiznání se ani letos nezměnila. OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce, by měly přiznání podat do pondělí 1. dubna.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Co všechno se změní pro podnikatele v roce 2019?

Podnikatelé s daňovým poradcem pak mají lhůtu o tři měsíce prodlouženou a přiznání musí odevzdat do pondělí 1. července. Do 1. dubna ale musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit. Za den podání se považuje den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Stejně jako v předešlých letech navíc poplatníci mají pětidenní „dobu hájení“, během které se mohou s přiznáním beztrestně opozdit. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.


Odevzdat do Bez rizika sankcí lze odevzdat ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 8. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 9. července

I s doplatkem se lze opozdit

Co se týče případného nedoplatku na daních, musí jej podnikatelé uhradit ve stejné lhůtě jako podat přiznání, tedy do 1. dubna, pokud nevyužívají služeb poradce. OSVČ, které mají daňového poradce, musí daň doplatit do 1. července. Rovněž s doplatkem se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti.

Kdo nezaplatí daň ani do pěti dnů, začne mu nabíhat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.


Zaplatit do Bez sankcí lze zaplatit ještě
OSVČ bez daňového poradce 1. dubna 8. dubna
OSVČ s daňovým poradcem 1. července 8. července

Pozor na změnu splatnosti záloh u sociálního pojištění

Zatímco u daně z příjmů se nic nezměnilo, u sociálního pojištění musí OSVČ počítat se změnami, a to u splatnosti záloh. V roce 2018 byly zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení). Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 se bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusela být uhrazena vůbec. Od 21. do 31. prosince ji však podnikatelé mohli zaplatit dobrovolně.

Čtěte více: Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného 

Přehledy se odevzdávají do 2. května

U termínů pro podání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu se nic nemění. Oba přehledy musí OSVČ podat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měly podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek, mají OSVČ čas do čtvrtka 2. května. Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, musí přehledy podat do čtvrtka 1. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.


ČSSZ odevzdat do Zdravotní pojišťovně odevzdat do
OSVČ bez daňového poradce 2. května 2. května
OSVČ s daňovým poradcem 1. srpna 1. srpna

Pokud podnikatel přehled včas nepodá, nemusí se ihned obávat sankcí. ČSSZ i zdravotní pojišťovny podnikatele nejprve upozorní, že přehled nepodal a vyzvou ho k nápravě. Pokud by ale podnikatel výzvy ignoroval a přehled nepodal, může dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).

školení červen - novinky

Doplatek do osmi dnů od přehledů

Vše při starém zůstalo i u doplatku pojistného. Pořád platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud si ale pospíší a podá přehled například už 1. února, musí pojistné uhradit do 9. února.


ČSSZ zaplatit do Zdravotní pojišťovně zaplatit do
OSVČ bez daňového poradce 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu
OSVČ s daňovým poradcem 8 dní od podání přehledu 8 dní od podání přehledu

Za den platby se považuje den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtu. Kdo zaplatí pozdě, může obdržet penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. V případě, že příslušná správa sociálního zabezpečení povolila placení dlužného pojistného ve splátkách, činí penále z takového dluhu 0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).