Hlavní navigace

Máme souhrn nezdanitelných částek, které můžete uplatnit v přiznání za rok 2014

5. 2. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Zatímco slevy na dani snižují samotnou daň, nezdanitelnými částkami snížíte základ daně. Čtěte, které všechny můžete využít.

Stejně jako v předchozích letech můžete i za rok 2014 uplatnit v daňovém přiznání nezdanitelné částky, které vám sníží základ daně. Připravili jsme souhrn, které všechny nezdanitelné části můžete využít a co se změnilo oproti přiznání za rok 2013.

Souhrn nezdanitelných částek

Předně byste neměli zapomínat na to, že nezdanitelné částky snižují základ daně a ne jako slevy na dani samotnou daň. Nezdanitelné částky upravuje § 15 zákona o daních z příjmů, jde o tyto částky:

  • bezúplatná plnění (dříve dary),
  • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Jednotlivé nezdanitelné částky pak uplatníte v 3. oddíle na straně 2 základní části daňového přiznání. Zároveň nezapomeňte, že k přiznání vždy musíte ještě doložit, že máte právo nezdanitelnou částku uplatnit.

Bezúplatná plnění (dary fyzických osob)

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Máme přehled nezdanitelných částek za rok 2014.

Od roku 2014 se v zákoně hovoří místo o darech o bezúplatných plněních. Principiálně se však nic nezměnilo. Aby mohlo být bezúplatné plnění bráno za nezdanitelnou část daně, musí jeho úhrnná hodnota činit alespoň 1000 korun nebo přesáhnout 2 % ze základu daně. Postačí přitom splnit jednu ze dvou zmíněných podmínek. Zákon však kromě minimální výše bezúplatných plnění stanovuje i maximální hranici, a to nově od roku 2014 celkem 15 % ze základu daně. Nárok se dokládá potvrzením o poskytnutí bezúplatného plnění, ze kterého musí být patrný příjemce plnění, hodnota plnění, jaký byl účel plnění a také datum darování.

Za bezúplatné plnění se považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený v jednom dni. Složkami krve se rozumí plazma, krevní destičky nebo kostní dřeň. Hodnota jednoho odběru činí 2000 Kč. Kdo daruje orgán, může snížit základ daně o 20 000 korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra nebo poskytovatele zdravotních služeb.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Úroky z hypotečního úvěru a z úvěru ze stavebního spoření

I za rok 2014 můžete snížit základ daně o zaplacené úroky z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co se považuje za bytovou potřebu, definuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Nárok se dokládá potvrzením o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru. Většinou ho automaticky zasílají stavební spořitelny a hypoteční banky. Finanční úřady pak zpravidla požadují originál potvrzení.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Nic nového nenastalo ani u možnosti odpočtu zaplacených částek na penzijní připojištění. Za rok 2014 mohou poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem (případně smlouvu o doplňkovém penzijním spoření uzavřenou od prosince roku 2012) odečíst zaplacené pojistné. Maximální výše odpočtu činí 12 000 Kč.

Zaplacené penzijní připojištění (nebo doplňkové penzijní spoření) je nutné snížit o 12 000 korun (dříve jen 6000 korun). K přiznání musí poplatník doložit Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření, které penzijní fondy (společnosti) samy posílají. Opět platí, že se k přiznání dává originál.

Dále je možné uplatnit pojistné na základě smlouvy s institucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění u instituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle ustanovení § 15 odst. 5 b zákona o daních z příjmů musí splnit dvě podmínky. Výplata plnění z penzijního pojištění je možná až po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období.

Čtěte také: 15 nejčastějších příloh, které se podávají s daňovým přiznáním

Soukromé životní pojištění

Základ daně vám též sníží zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Stejně jako u penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 12 000 korun. Pro uplatnění nezdanitelné částky je nutné splnit další podmínky, a to:

  • plnění sjednáno po 60 měsících od uzavření smlouvy,
  • plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let,
  • u pojistné smlouvy s pevně sjednanou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 15 let alespoň 70 000 Kč.

Nárok se dokládá potvrzením o zaplaceném pojistném, které pojišťovny zpravidla samy na začátku roku svým klientům posílají. A do třetice finanční úřady opět požadují originál. 

Odborové příspěvky

Zaměstnanci si mohou snížit základ daně o zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Tímto způsobem si mohou odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6 zákona o daních z příjmů, maximálně 3000 korun za zdaňovací období. Nárok se musí uplatnit potvrzením odborové organizace. Vždy se jedná o příspěvky v období od ledna do prosince skutečně zaplacené, nikoli zúčtované ve mzdě zaměstnance.  

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední nezdanitelnou částku tvoří peníze zaplacené za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj. Maximum činí 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).