Hlavní navigace

Máme velký souhrn, jak a dokdy vyřešit daňové přiznání a přehledy za rok 2015

8. 3. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Někteří podnikatelé musí podat přiznání elektronicky. Jiní zase musí podat přehledy, i když přiznání vůbec nepodávali. Zorientujte se s naším velkým souhrnem.

Zatímco daňové přiznání musíte podat nejpozději na začátku dubna, na přehledy máte o měsíc více času. Někteří podnikatelé však musí daňové přiznání podat elektronicky. Přehledy zase musí podat i někteří z těch, kteří přiznání neměli za povinnost odevzdat. Doplatek daní musíte vyřešit v termínu pro podání přiznání, na doplatek pojistného ale máte čas 8 dní od podání přehledu.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Co a jak u daní za rok 2015? Čtěte náš souhrn.

Kdo má za povinnost podat daňové přiznání a nevyužívá služeb daňového poradce, měl by tak učinit do pátku 1. dubna. Podnikatelé s daňovým poradcem mohou přiznání podat až do pátku 1. července. Do 1. dubna ale musí příslušnému finančnímu úřadu tuto skutečnost doložit. Pokud nemáte za povinnost mít účetní závěrku potvrzenou auditorem nebo nevlastníte zpřístupněnou datovou schránku, můžete si vybrat, jakým způsobem přiznání podáte. Můžete tak učinit osobně na úřadě, poslat přiznání poštou nebo elektronicky.

Použijte chytré formuláře

Využijte zdarma interaktivní formuláře serveru Podnikatel.cz, které umožňují vyplnění daňového přiznání rovnou i s vyplněním přehledů a tím tak OSVČ zjednodušují celou administraci. Chytrý formulář vše za poplatníka spočítá, zkontroluje a doplní do jednotlivých formulářů.

Jestliže však máte zpřístupněnou datovou schránku, vybraná podání (včetně přiznání) musíte už od loňského roku podávat výhradně elektronicky. V roce 2015 sice platila výjimka a mohli jste využít tzv. e-tiskopis, letos ale již neplatí. Zatímco vloni jste tedy, jakožto majitelé zpřístupněné datové schránky, mohli podat přiznání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu a dodatečně je do 5 dnů potvrzovat v listinné formě podepsaným e-tiskopisem, v roce 2016 to již u daně z příjmů možné není. Všichni tito podnikatelé tak musí přiznání podat v požadované struktuře a formátu XML a elektronicky autorizovat.

Čtěte více: Máte datovou schránku? Na e-tiskopis u přiznání za rok 2015 zapomeňte

Pokud se podnikatel s přiznáním opozdí, nemusí se obávat, že ihned dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše. Ohledně pokut se ale musí mít na pozoru již zmiňovaní podnikatelé se zpřístupněnou datovou schránkou. Pokud totiž učiní podání přiznání jinak než elektronicky, automaticky dostanou pokutu 2000 korun.

Kdo musí podat přiznání

Daňové přiznání je povinen dle § 38g zákona o daních z příjmů podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání musí podat i poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů.

Daňové přiznání se rovněž týká daňových nerezidentů, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e), nebo daňové zvýhodnění, anebo nezdanitelnou část základu daně. Přiznání kvůli solidární dani musí podat také ti, jejichž příjmy za celý rok překročily limit 1 277 328 Kč (platí pro rok 2015). Komu se zvýšily jen zálohy na daň, ale ne daň, ten přiznání podávat nemusí a mohlo mu být provedeno roční zúčtování záloh.

Na přehledy je ještě čas

Na podání přiznání zbývají podnikatelům už pouze tři týdny, na odevzdání přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu ale mají čas až do začátku května. Oba přehledy je nutné odevzdat nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měli podnikatelé podat daňové přiznání. OSVČ bez daňového poradce musí přehledy odevzdat nejpozději první pracovní den v květnu. Vzhledem k tomu, že 1. května je svátek a navíc neděle, mají OSVČ čas do pondělí 2. května.

Pokud OSVČ použijí služeb daňového poradce, musí přehledy podat do pondělí 1. srpna. Do konce dubna ale musí tuto skutečnost doložit místní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Pozor rovněž na to, že přehledy mají za povinnost podat i OSVČ, které nemusí odevzdat daňové přiznání. Přehled pro ČSSZ musí odevzdat do pondělí 1. srpna a přehled pro zdravotní pojišťovnu dokonce již do pátku 8. dubna. Kdo přehled zapomene podat, může dostat pokutu. Zdravotní pojišťovna má pravomoc udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). Obě instituce ale vše řeší nejprve upozorněním a pokuty v tomto ohledu dávají jen výjimečně.

Kdo musí podat přehledy

Přehledy za rok 2015 musí podat všechny OSVČ, které vykonávaly v roce 2015 alespoň po část roku samostatnou činnost, a to i když neměly v roce 2015 žádné příjmy.

Před pár lety to vypadalo, že přehled pro ČSSZ budou muset podnikatelé podávat elektronicky, nakonec z této povinnosti ale sešlo. Přehledy tak můžete podat jak elektronicky, tak v papírové podobě.

Čtěte více: Jde podat daňové přiznání a přehledy bez datovky či e-podpisu? U sociálky nikoli

Dokdy a jak zaplatit daně a pojistné

Co se týče doplatků, existují u přiznání a přehledů rozdíly. Daň z příjmů musíte doplatit do 1. dubna (případně do 1. července, pokud jde o podnikatele s daňovým poradcem). Když přiznání podáte na začátku března, klidně můžete daň doplatit až 1. dubna. Také s doplatkem, podobně jako s přiznáním, se lze o několik dní opozdit, protože úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Nejpozději ve čtvrtek 7. dubna (pondělí 11. července) by tak měl mít finanční úřad doplatek daně na svém účtu.

Kdo nezvládne daň doplatit ani do pěti dnů, začne se mu počítat úrok z prodlení. Jeho výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel ho nemusí zaplatit, pokud souhrnná výše úroku nepřesáhne u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč. Daň lze zaplatit přímo na pokladně finančního úřadu, bankovním převodem nebo staronově od letošního roku i bezplatnou daňovou složenkou.

U doplatků pojištění je situace jiná. U doplatků pojistného platí, že musí být uhrazeny do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Jestliže podá OSVČ přehled v poslední možný den, tedy 2. května, musí pojistné zaplatit do 10. května. Pokud ale přehled odevzdá například už 2. března, musí pojistné uhradit do 10. března. Za den platby se považuje den, kdy má ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna peníze na účtě. Doplatek můžete uhradit hotově, převodem nebo klasickou poštovní složenkou.

Kdo zaplatí pozdě, může dostat penále. Výše sankce činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Penále nabíhá ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne. Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka za jeden kalendářní rok nepřesáhne v úhrnu 100 korun.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).