Hlavní navigace

Maminky, nenechte si vzít dovolenou

8. 11. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Při odchodu na mateřskou vám ještě zbývají nevyčerpané dny dovolené? Nezoufejte, víme, jak si je můžete vybrat.

Pokud máte nevyčerpané dny řádné dovolené, nemusíte o ně s nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou přijít. Před koncem vaší mateřské dovolené (tedy ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou) požádejte svého zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené na dobu, která bezprostředně navazuje na mateřskou dovolenou. V takovém případě je vám zaměstnavatel povinen vyhovět (viz § 217 odst. 5 zákoníku práce).

V praxi tedy budete čerpat postupně:

 1. mateřskou,
 2. poté celou nebo zbytek vaší „normální“ dovolené,
 3. a po ní rodičovskou dovolenou.

Můžete takto vyčerpat  celý svůj celoroční nárok na dovolenou. V souladu s § 223 odst. 1 zákoníku práce totiž není možné takto čerpanou dovolenou krátit z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené (podrobné vysvětleno níže).

O poskytnutí dovolené je obdobně oprávněn požádat i muž – zaměstnanec, a to tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou (22 týdnů od porodu).

Průvodce v džungli termínů

Mateřská dovolená náleží ženě po dobu 28 týdnů, v případě porodu dvou a více dětí po dobu 37 týdnů. Nástup na mateřskou dovolenou určuje lékař zpravidla 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Rodičovská dovolená přísluší ženě po skončení mateřské dovolené a poskytuje se na její žádost až do 3 let věku dítěte. Otci dítěte přísluší na jeho žádost ode dne porodu až do 3 let věku dítěte.

Řádnou dovolenou rozdělujeme do dvou kategorií:

 • a) Dovolená za kalendářní rok
 • b) Dovolená za odpracované dny

Nárok na dovolenou za kalendářní rok vzniká po odpracování alespoň 60 dnů (směn) a základní výměra dovolené dle zákoníku práce činí 4 týdny.

Nárok na dovolenou za odpracované dny přichází v úvahu v případě, že nevznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok (není ještě odpracováno 60 dnů). Dovolená za odpracované dny náleží v poměru jedné dvanáctiny celoročního nároku za každých 21 odpracovaných dnů.

Pro zjištění, na jaký druh a kolik řádné dovolené máte nárok, se počítá:

 • Jako odpracovaná: doba čerpání mateřské dovolené; doba čerpání řádné dovolené.
 • Jako neodpracovaná: doba čerpání rodičovské dovolené.

Jak se krátí nárok na dovolenou

Pokud v kalendářním roce odpracujete více než 60 dní, ale méně než celý rok, bude se poměrně k tomu snižovat počet vašich dnů dovolené za kalendářní rok. Toto pravidlo se používá mimo jiné i v případě nemoci nebo čerpání rodičovské dovolené, která se pro účely dovolené za výkon práce neposuzuje, jestliže zaměstnanec zameškal 100 a více dnů (směn).

 • Za prvních 100 takto zameškaných dnů – krátí se o 1/12.
 • Za každých dalších 21 zameškaných dnů – vždy o další 1/12 celoročního nároku na dovolenou.

Lze dovolenou proplatit?

Ano, ale pouze v uvedených případech:

 • a) v případě skončení pracovního poměru,
 • b) pokud vám zaměstnavatel poskytuje více jak 4 týdny dovolené a dny, které jsou nad touto hranicí, nestačíte vyčerpat ani v příštím roce a zaměstnavatele nepožádáte o jejich převod do následujícího roku.

Čerpání dovolené po návratu z rodičovské dovolené

Pokud jste svého zaměstnavatele nepožádala o čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené, je třeba brát v úvahu rodičovskou dovolenou, o jejíž dobu se může zkrátit nárok na dovolenou za kalendářní rok. Tento vypočtený nárok na dovolenou by měl být vyčerpán v souladu s § 218 odst. 1 zákoníku práce nejpozději do konce následujícího kalendářního roku, ovšem pro důležité osobní překážky v práci, kterými rodičovská dovolená je, může zaměstnavatel určit její čerpání až po skončení rodičovské dovolené.

V praxi to znamená, že pokud si dovolenou nevyberete bezprostředně po skončení mateřské, tedy mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, bude se vám krátit počet dnů, na které máte nárok. Krátit se bude podle doby trvání rodičovské dovolené v roce, ve kterém nárok na dovolenou počítáte. Takto vypočtenou dovolenou si budete moci vybrat po skončení rodičovské dovolené.

Příklady

Příklad 1

Zaměstnankyně čerpala mateřskou dovolenou od 21. 9. 2010 do 4. 4. 2011. Před ukončením mateřské dovolené požádala zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené v době bezprostředně po ukončení mateřské dovolené a ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou.

Jelikož se doba mateřské dovolené posuzuje pro nárok na dovolenou jako doba odpracovaná, vzniká této zaměstnankyni nárok na dovolenou za kalendářní rok, protože je splněna podmínka odpracování 60 dnů (směn) – konkrétně 68. Vzhledem k tomu, že požádala svého zaměstnavatele o bezprostřední čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené, a zaměstnavatel byl povinen žádosti vyhovět, náleží jí dovolená za celý kalendářní rok 2011 a již se o dobu rodičovské dovolené krátit nebude.

Příklad 2

Zaměstnankyně čerpala mateřskou dovolenou od 29. 6. 2010 do 10. 1. 2011. Požádala o čerpání dovolené od 11. 1. 2011. Z dovolené roku 2010 měla ještě nevyčerpanou dovolenou v délce 24 dnů, kterou čerpala do 11. 2. 2011. Na kolik dní dovolené jí vznikl nárok v roce 2011? Nárok na dovolenou ve firmě je 25 dnů (5 týdnů) za rok.

Doba mateřské dovolené se stejně jako doba čerpání dovolené posuzuje jako doba odpracovaná, což znamená, že tato pracovnice má pro nárok na dovolenou odpracováno 30 dní (od 1. 1. 2011 do 11. 2. 2011). To je méně než 60 dnů nutných pro nárok na dovolenou za kalendářní rok. Zaměstnankyni tedy za rok 2011 vznikne nárok na dovolenou za odpracované dny, a to jen za prvních 21 dnů (tedy na 1/12 z roční výměry dovolené), dalších 21 dnů již odpracováno není.

školení účto leden 23 Kučerová

Výpočet 1/12 z 5 týdnů = 25 : 12 = 2,08 po zaokrouhlení 2 dny dovolené.

Příklad 3

Zaměstnankyně čerpala mateřskou dovolenou v délce 196 kalendářních dnů (28 týdnů) do 5. 6. 2011. O čerpání dovolené bezprostředně navazující na mateřskou dovolenou zaměstnavatele nepožádala. Jaký bude nárok dovolené za rok 2011?

V tomto případě zaměstnankyni vzniká nárok na dovolenou za kalendářní rok (odpracováno více jak 60 dní), ale tento nárok se musí ještě zkrátit o dobu rodičovské dovolené, která není považována za dobu odpracovanou. Rodičovskou dovolenou čerpanou od 6. 6. 2011 do 31. 12. 2011 zamešká tato zaměstnankyně 150 dnů, tj. krácení bude za prvních 100 zameškaných dní o 1/12, dalších2×21 dní o další 2/12. Nárok na dovolenou bude činit 7/12 jejího ročního nároku na řádnou dovolenou. 

Hana Kolmanová, E-Consulting Czech s.r.o.
Autorka je specialistkou v oboru mzdové účetnictví.

Autor článku

E-Consulting Czech s.r.o. Autorka je specialistkou v oboru mzdové účetnictví...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).