Hlavní navigace

Dnes končí lhůta pro přiznání k dani z nemovitostí, o pár dní se ale lze opozdit

31. 1. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnes končí základní lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Ti, kdo termín nestihnou, se ale nemusí ihned obávat pokut. Lze se beztrestně zpozdit.

Sankce za nepodání daňového přiznání začínají nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty. Pozor však na to, že někteří poplatníci musí podat přiznání elektronicky. Server Podnikatel.cz opět připravil last minute manuál k dani z nemovitých věcí.

Kdo musí podat přiznání

Stále platí, že pokud se ve vašem majetku nic loni nezměnilo, přiznání k dani z nemovitých věcí nepodáváte. Přiznání podávají poplatníci, kteří v roce 2018 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kdo v minulosti k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Mezi změny rozhodné pro stanovení daně se řadí také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost pozbyli (darovali ji nebo prodali apod.), sice nemusí podat přímo přiznání, mají ale za povinnost tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu, a to formou písemného oznámení o této skutečnosti. Pokud jim ale po prodeji (darování atd.) ještě další nemovitost ve stejném kraji zbyla, přiznání, respektive dílčí daňové přiznání, mají za povinnost podat.

Kdo nepodává přiznání

Povinnost podat daňové přiznání naopak nemá poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna místního koeficientu, který si určuje pro každý rok obec, nebo změna ceny půdy také není důvodem pro podání daňového přiznání. Správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok.

Jak přiznání podat

Možností, jak přiznání podat, mají poplatníci hned několik. Samozřejmě lze přiznání klasicky vyplnit v papírové podobě. Mnohem jednodušší je ale použít buď daňový portál finanční správy, anebo chytrý interaktivní formulář přiznání k dani z nemovitostí, který vyplňování usnadní a pomůže s výpočty. Přiznání pak stačí vytisknout a donést či poslat na finanční úřad. Přiznání podané přes Daňový portál ale musí poplatníci opatřit elektronickým podpisem. Pokud nemají elektronický podpis nebo datovou schránku, musí do 5 dnů od podání dodat na příslušný finanční úřad vlastnoručně podepsaný tzv. e-tiskopis, který systém vygeneruje po odeslání datové zprávy.

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Pozor ale na to, že ten, kdo má zpřístupněnou datovou schránku, musí přiznání k dani z nemovitých věcí podat elektronicky, a to v požadovaném formátu. Naštěstí už sice pro fyzické osoby u daně z nemovitých věcí neplatí automatická pokuta, respektive úřad nejprve poplatníka vyzve k nápravě, i tak lze ale sankci ve výši 2000 Kč za nepodání přiznání v elektronické podobě dostat. Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.

S přiznáním se lze opozdit

Ten, koho se přiznání týká, má dnes sice formálně poslední den na jeho podání, bez sankcí se ale lze až 5 dní opozdit. Penále totiž začíná nabíhat až od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300 tisíc korun). Pokuta se ale nepředepíše, pokud částka nepřekročí 200 Kč. Bez rizika pokut tak lze letos přiznání podat ještě 7. února.

Dokdy daň doplatit

Na rozdíl od silniční daně či daně z příjmů se daň z nemovitých věcí nedoplácí ve stejné lhůtě, jako se podává přiznání, ale poplatníci mají času více. Většina z nich musí daň zaplatit do pátku 31. května. Pokud je daň vyšší než 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek, přičemž první se musí uhradit do konce května a druhá do pondělí 2. prosince. Zemědělci a chovatelé ryb mají první lhůtu v případě částky nad 5000 korun posunutou na pondělí 2. září. Druhý termín zůstává na 30. listopadu.

Pokud vyjde daň na méně než 30 Kč, nemusí ji poplatník platit. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší. Výši daně se poplatníci dozví ze složenky, kterou bude finanční správa tradičně rozesílat v dubnu a květnu, nebo formou předpisných seznamů, které budou v květnu k nahlédnutí na finančních úřadech. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně do datové schránky.

Jak lze daň zaplatit

Daň lze rovněž zaplatit i prostřednictvím SIPO (soustředěné inkasní platby obyvatelstva). Poplatník ovšem musí mít od České pošty přiděleno spojovací číslo a na dané zdaňovací období musí být stanovena a předepsána daň na osobní daňový účet. Dále je nutné vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a toto oznámení je třeba nejpozději dnes (31. ledna) doručit na příslušný finanční úřad.

Kdo neplatí daň z nemovitých věcí pomocí SIPO a nemá zřízenou datovou schránku (u právnických osob), může si nechat informace o platbě zaslat na e-mail. Každoročně pak obdrží před splatností první splátky e-mailovou zprávu s kompletními informacemi pro placení daně. Zájemce o tuto službu musí nejpozději do 15. března podat svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem. Žádost si můžete stáhnout na serveru Podnikatel.cz. Stačí ji vyplnit a odeslat na příslušný finanční úřad. Poplatníkům, kteří službu využijí, pak již nebude zaslána složenka.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).