Hlavní navigace

Amden Erik Elmer: Marketing vyžaduje znalosti různých profesí

27. 2. 2008
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Do zákulisí marketingové společnosti nás nechá v rubrice U Výslechu nahlédnout ředitel společnosti Amden Erik Elmer. Jak sám říká, marketingová agentura není zrovna místo, kam si lidé chodí jen pro výplatu.

Společnost Amden jste před 10-ti lety pomáhal zakládat, dnes jste ředitelem, mezitím jste ze společnosti i odešel…Můžete nám popsat svoji cestu k Amdenu?

Hned po vysoké škole jsem začal pracovat u společnosti Hewlett-Packard, kde jsem zůstal asi 5 let a poté jsem začínal s Amdenem. HP mi dalo velmi mnoho a myslím si, že jsme v té době vytvořili skvělý tým. Měl jsem ale také svoje ambice a bohužel tehdy nebyl příliš prostor pro mladého a agresivního jedince jít někam v rámci regionu. Dobrá místa byla svěřována spíše lidem z velkých západních zemí, které měly uvnitř této společnosti největší vliv. Tehdy jsem se poprvé výrazněji setkal s politikou ve velkých korporacích a rozhodl se, že chci fungovat podle trochu odlišných principů. Musím ale přiznat, že dodnes vyznávám základní hodnoty, podle kterých Dave Packard a Bill Hewlett svoji společnost vybudovali.

Samozřejmě jsem byl také trochu naivní a chyběly mi hlubší zkušenosti. Měli jsme ale s mým kolegou obrovský zápal a velké nadšení, a tak jsme začali. Já budoval agenturu, která poskytovala různé marketingové a obchodní služby, které jsme před tím u HP vyžadovali, ale nikdo je nenabízel. Šlo zejména o schopnost velké flexibility a ochoty dělat práci, na kterou našim klientům již nezbyl čas nebo nebyli schopni v tehdejší době IT boomu sehnat odpovídající lidi. Byl to vlastně takový outsourcing různých činností.

Brzo jsme ale pochopili, že jsou to sice dobře placené, ale velmi krátkodobé služby a že musíme začít společnost více profilovat do činností, kterým rozumí i jiní klienti a které jsou opakovatelné a dlouhodobě schopné rozvoje. A tak začal Amden jako skutečná marketingová agentura.

Co vás přitáhlo k této práci, když jste studoval úplně odlišný obor?

Jak jsem již uvedl, s marketingem a obchodem jsem začal hned po vysoké škole. Částečně proto, že mám obchod v krvi – už můj děda fungoval za první republiky v obchodních pozicích velkých společností – a částečně kvůli nedostatku pracovních příležitostí v mém původním studijním oboru, automatizaci a robotizaci. Tehdy po změně politického systému mnoho firem zaniklo a o absolventa s nulovými zkušenostmi moc zájem nebyl.

S jakými nápady jste přišel do firmy? Realizoval jste je nebo vás realita překvapila?

Na počátku jsme byli spíše ve vleku požadavků našich klientů a moc jsme prostor k realizaci našich nápadů neměli. Tím hlavním nápadem vlastně bylo přijít se službou outsourcingu, která tehdy moc běžná nebyla.

Musím upřímně přiznat, že to správné období pro realizaci mých nápadů nastalo až dlouho poté, co byla společnost více stabilní a byl i čas a prostor přicházet s něčím novým.

U Výslechu - pouta

Máte chuť podrobit se výslechu?

Chcete se podělit o vaše zkušenosti z oboru, ve kterém podnikáte? Pište na adresu: redakce@podni­katel.cz

Rubrika „U Výslechu“ od ledna 2008 každou středu.

Co všechno by měl umět člověk, aby mohl pracovat v přední marketingové společnosti?

Hodně záleží na jaké pozici. Něco jiného chcete od obchodníků a něco jiného od kreativců. Společné ale je, že pracujeme ve službách a služby jsou od slova sloužit. Vím, že se to mnohým nebude líbit, ale o tom tato práce je. Sloužíme našim klientům k jejich spokojenosti a, pokud se podaří skloubit to tak, že jsme spokojeni všichni, tak je to práce, z které může mít člověk radost. Samozřejmě, že člověk musí být velice komunikativní, musí být ochoten pracovat i v jiných než běžných pracovních dobách apod. Řekl bych, že dost často je práce v marketingu pro některé lidi i určitým životním stylem, respektive vám tato práce určitý životní styl a rytmus vnutí. Někdy se ptám sám sebe, zda je to dobře.

Jak byste charakterizoval dobrý nápad?

Dobrý je takový, o kterém si to myslí co nejvíce lidí a pak také musí být realizovatelný. Často se může jednat o docela obyčejné věci jako třeba, jak něco udělat lépe či levněji apod.

Ukládáte si dobré nápady do „šuplíku“?

Určitě. Víte, dobrý nápad vyžaduje také dobré načasování. Zažil jsem mnoho případů, kdy něco krachlo na tom, že celá akce nebyla dobře načasovaná. Někdy je prostě lepší si trochu počkat a využít dalších synergických efektů na trhu, které umožní, aby se realizace zdařila.

Jak nutíte svoji hlavu, aby přišla s nějakým dobrým nápadem? Kdy a kde se vám dobře vymýšlí?

U mne určitě funguje dobře hra s podvědomím. Velice často se donutím si projít nějaké materiály, shromažďuji informace a nechám to pak na nějakou dobu uzrát. A ono vždy něco posléze vysublimuje. Dobře se mi vymýšlí v takových těch vzácných momentech, kdy se probouzím nebo usínám a myšlenky mi těkají a létají z jedné věci na druhou. Často se mi stane, že se pak dostanu do reality a musím se soustředit na uchopení nějaké mlhavé ideje, o které podvědomě vím, že ve mne zanechala pocit nadšení nebo spokojenosti, ale nemohu si vzpomenout, o čem to vlastně bylo. Také se mi dobře přemýšlí u fyzické práce. Určitě to souvisí s fungováním jiných částí mozku, ale to je spíše o psychologii. Takhle ty nápady z pomyslných „mozkových“ šuplíčků čas od času vytáhnu, trochu to osvěžím, něco se poskládá jinak a časem si řeknu tak, teď je čas na nějaký „průzkum bojem“.

Co ke své práci všechno potřebujete, tedy kromě dobrého nápadu a asi počítače?

Zejména dobré lidi okolo sebe. Bez těch by to šlo velice těžce. No a mě konkrétně ještě vyhovuje trochu tlaku. Ne, že bych to přímo vyhledával, ale prostě odvádím lepší výsledky, to už jsem za ta léta vypozoroval. Je ale velice důležité snažit se tento stres nepřenášet na ostatní, kterým to nevyhovuje.

Kolik zaměstnáváte lidí a jakých profesí? Jaký máte mezi sebou vztah?

V naší agenturní síti nyní pracuje v pěti zemích okolo padesátky lidí a samozřejmě spousta dalších externistů. Máme hlavně account manažery a projektové manažery, tyto profese jsou zastoupeny nejvíce, samozřejmě i kreativa je dost podstatně zastoupena různými pozicemi v oblasti tvorby grafiky, designu a pod.

Atmosféra je u nás po vztahové stránce většinou dost otevřená, pravidlo otevřených dveří platí pro všechny a také možnost přicházet s jakýmikoli náměty, návrhy či postřehy. Nic by nemělo být tabu. Říkám většinou, protože samozřejmě někdy dojde k situacím, které se neobejdou bez konfliktu. Je ale velice důležité, aby všichni byli vždy ochotní se otevřeně bavit, bez zábran a s cílem dosáhnout úspěšného řešení dané situace. Pak vím, že se mohu na všechny v našem týmu spolehnout. Samozřejmě, že nic není ideální a nenosím růžové brýle. Snažím se ale rozpoznat období, kdy je někdo v „útlumu“ či má nějaký osobní problém a pomoci mu tuto situaci řešit či rychle překonat.

Věřím tomu, že toto buduje také důvěru mých kolegů ve mne. Bez této vzájemné důvěry by to nešlo, protože nejsem „kontrolní“ typ, který soustavně všem dýchá na krk a podepisuje každý papír.

Jak si rozdělujete práci? Seznámíte všechny zaměstnance s klientovým požadavkem a pak si vyberete nejlepší projekt?

Máme docela propracovanou dělbu práce a já se dnes věnuji zejména velkým klientům, kde mám historické osobní vazby a pak hlavně dlouhodobému strategickému rozvoji nejen v České republice, ale i v zahraničí. Na projektech pracuji velice zřídka, hlavně v případech, že si něco vymyslím a chci si udělat radost tím, že jsem u toho.

Kolik návrhů klientovi předložíte?

Je to různé, někdy stačí jeden a někdy nestačí ani deset. Toto je odvislé nakolik má klient přesnou představu co chce, nakolik je nám schopen tuto představu odkomunikovat či nakolik důvěřuje naší schopnosti mu navrhnout řešení, které bude fungovat. Vždy se snažíme vysvětlit, že není důležitá jenom podoba, ale zejména efekt.

Jaké částky si marketingové společnosti účtují? Už dříve pro laiky platilo, že pokud firma spolupracuje s marketingovou společností, je dostatečně finančně zajištěná… Platí to stále?

Určitě ne. Dnes můžete využít marketingovou či reklamní agenturu pro jeden projekt a stále se to může vyplatit. Někdy dokonce platí, že naše činnost je za všech okolností levnější, než kdyby si ji zprodukoval klient sám, a to díky optimalizaci nákladů z finančně účetního hlediska. Určitě ale platí, že pokud chce společnost docílit nějakého trvalého efektu díky spolupráci s marketingovou agenturou, musí mít nějaký dlouhodobější plán do této činnosti investovat. Pak to určitě je o schopnosti investovat dlouhodobě a nemusí se jednat o velké částky.

Co byste radil lidem, kteří si chtějí založit podobnou firmu? Mají ještě v tvrdé konkurenci šanci?

Určitě ano, jenom je dnes situace trochu složitější než před deseti roky. Dnes klienti neodpouštějí žádnou neprofesionalitu či chybu. Věřím ale tomu, že zejména u specializovaných služeb může být úspěšný i nový subjekt, zejména pokud se mu podaří ve správnou dobu zacílit na určitou tržní skupinu, kde větší agentury mohou být příliš pomalé.

Jak bojujete s konkurencí?

Tak, že poskytujeme lepší služby a snažíme se starat více o své lidi, to znamená usilovnou, tvrdou prací. Žádný trik v tom není.

Jak poznáme dobrou marketingovou společnost?

Že navrhne reálné řešení situace, kterou klient potřebuje řešit, a přijme zodpovědnost za výsledky tohoto řešení. U dlouhodobé spolupráce pak agentura musí přicházet sama proaktivně s náměty, jak rozvíjet pozici klienta na trhu. Toto vše musí vést k obchodnímu růstu klienta.

Do jaké doby spadají začátky marketingových agentur? Existovaly u nás marketingové společnosti před rokem 1989?

Já sám jsem před rokem 89 registroval zejména televizní reklamu, pověstného pana Vajíčko, na kterého si určitě ještě někteří vzpomenou. Reklama a marketing ale byly tak jako mnoho dalších činností plánovány a regulovány a byly poplatné době a i mediálním a realizačním prostředkům té doby. Marketing jako takový ovšem sahá do doby dávno minulé. Vždyť už jenom způsob označování svých výrobků nějakým znakem, používaný ve starověku, je „marketingový“ způsob jak se odlišit od konkurence. Agentury jako takové jsou ale našim novodobým výdobytkem, troufám si odhadovat, že s počátky v minulém století.

Dnes je marketing obrovským průmyslem, se specializacemi, které vyžadují znalosti velkého počtu různých profesí. Mohl by to být svět sám pro sebe, pokud by nestál na principu služby pro všechny ostatní.

Jaké místo chcete zaujmout na trhu?

Rádi bychom se soustavně pohybovali v první desítce podnikových agentur v regionu.

Jakým způsobem se snažíte dostat do povědomí klientů a nakonec i získat jako svého klienta?

Dnes se nám daří docela úspěšně stavět na referencích, které nám velice dobře pomáhají. Také se snažíme více pracovat s PR a prezentovat výsledky naší práce v médiích. To nám zatím stačí, protože dnes, byť se snažíme intenzivně růst, musíme v zájmu udržení kvality některé potencionální klienty odmítat.

Co vám vaše práce dala a naopak vzala?

To, co mi dala, bych nebyl asi schopen popsat v nějaké zkrácené smysluplné podobě, je toho prostě moc. Z těch záporů je to snad pouze fakt, že úvodní vysoké pracovní nasazení mělo vliv na rozpad mého prvního manželství. Naštěstí jsme zůstali s mojí první ženou velice dobří a blízcí přátelé a oba se podílíme na výchově naší dcery. Tam zejména pociťuji ztrátu, že jsem se připravil o možnost více sledovat její vývoj a růst.

Předpokládám, že jste na základě těchto zkušeností už přestal podceňovat i důležitost volného času. Kolik času vlastně věnujete relaxaci, dovolené, koníčkům?

Hodně, určitě více než v minulých letech a dovolenou mám také delší než standardních 4 či 5 týdnů. Na druhou stranu některé marketingové činnosti jsou pro mne koníčkem, takže někdy vlastně relaxuji i v práci.

Kdyby vás někdo unesl na opuštěný ostrov a nechal vás tam samotného týden bez čehokoli, co byste dělal, jak byste ho využil?

Pokud bych věděl, že za týden pojedu nazpět, tak bych si asi užíval přírody a věnoval bych se své oblíbené činnosti, to jest průzkumu neznámého území. Pokud bych měl pocit, že toto umístění bude trvalé, tak bych začal intenzivně budovat takové prostředí, aby se mi tam dobře žilo.

školení účto leden 23 Kučerová

Máte nějaké oblíbené motto, které vám pomohlo v práci?

Mám jich několik:

  • Za všechno si může člověk sám.
  • Lze docílit čehokoliv, je to jenom otázka, kolik úsilí jsem ochoten vložit.
  • Na každého jednou dojde.

U Výslechu

Jméno a příjmení: Erik Elmer

Rok narození: 1968

Vzdělání: Vysokoškolské, technický obor, titul Ing.

Kariéra: HP, ředitel Amden

Koníčky: rodina, potápění, jachting a další námořní sporty, fitness, sci-fi knížky 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).